Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "với người"

130 kết quả được tìm thấy
98/2020/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Việt Trì - Phú Thọ ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 14 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân...
124/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Châu Thành - Tiền Giang ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 22 tháng 11 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án...
26/2020/HS-ST - 8 tháng trước Huyện Đắk Tô - Kon Tum ... VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 29 tháng 12 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân...
60/2021/HS-ST - 7 tháng trước Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 29 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa...
06/2021/HS-ST - 6 tháng trước Huyện Long Hồ - Vĩnh Long ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 23 tháng 02 năm 2021, tại trụ sở Tòa án...
03/2021/HS-ST - 8 tháng trước Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 07 tháng 01 năm 2021, tại Phòng xét...
23/2021/HS-ST - 5 tháng trước Huyện Hớn Quản - Bình Phước ... VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 30 tháng 3 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân...
15/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Châu Thành - Trà Vinh ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 04 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân...
222/2020/HS-ST - 9 tháng trước Huyện Long Thành - Đồng Nai ... CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Hôm nay ngày 01 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Tòa...
239/2020/HS-ST - 8 tháng trước Huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Trong ngày 31 tháng 12 năm 2020 tại trụ sở...
37/2020/HS-ST - 1 năm trước Thị xã Tân Châu - An Giang ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 24 tháng 7 năm 2020 tại Tòa án nhân dân...
37/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Trong ngày 11 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở Toà...
86/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Yên Thành - Nghệ An ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 20 tháng 08 năm 2020 tại trụ sở Tòa án...
77/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Gia Lâm - Hà Nội ... CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 30 tháng 5 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân...
10/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Lai Vung - Đồng Tháp ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 28 tháng 4 năm 2020, tại Phòng xử án của...
41/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Châu Thành - Tiền Giang ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 21 tháng 5 năm 2020 tại trụ sở Tòa án...
49/2020/HS-PT - 9 tháng trước Yên Bái ...: Tuyên bố bị cáo Đào Quang N phạm tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. 2. Về...
210/2020/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai ... TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Trong ngày 07 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở...
06/2021/HS-ST - 7 tháng trước Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 27/01/2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân...