Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "với người"

130 kết quả được tìm thấy
01/2020/HS-ST - 1 năm trước Huyện Đồng Xuân - Phú Yên ... CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Vào lúc 08 giờ 10 phút, ngày 02 tháng 01 năm 2020...
20/2020/HS-ST - 8 tháng trước Quận Dương Kinh - Hải Phòng ...12/2020 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 25 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở...
32/2020/HS-ST - 10 tháng trước Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng ...11/2020 VỀ TỘI GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 03 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở...
181/2020/HS-ST - 10 tháng trước Huyện Gia Lâm - Hà Nội ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 04 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở Tòa án...
109/2020/HS-ST - 1 năm trước Quận 8 - Hồ Chí Minh ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 04 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án...
140/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Xuân Lộc - Đồng Nai ... GIAO CẤU VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN CHƯA ĐỦ 16 TUỔI Ngày 17/12/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
242/2017/HNGĐ-ST - 3 năm trước Huyện Tuy Phước - Bình Định ... LY HÔN, TRANH CHẤP THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGƯỜI THỨ BA KHI LY HÔN Ngày 28 tháng 9 năm 2017...
50/2019/HSST - 2 năm trước Thành phố Long Xuyên - An Giang ... GIAO CẤU HOẶC THỰC HIỆN HÀNH VI QUAN HỆ TÌNH DỤC KHÁC VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI Ngày 10...