Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "phê duyệt kinh phí"

85 kết quả được tìm thấy
178/2018/HC-PT - 3 năm trước ...-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Cái Thị Thu L. Không đồng ý với Quyết...
01/2017/HC-ST - 4 năm trước Huyện Bàu Bàng - Bình Dương ... QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KINH PHÍ HỖ TRỢ, VĂN BẢN PHÚC ĐÁP VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ...