Bản án về khởi kiện quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường hỗ trợ do thu hồi đất, quyết định giải quyết khiếu nại số 750/2023/HC-PT

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 750/2023/HC-PT NGÀY 29/08/2023 VỀ KHỞI KIỆN QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT, QUYẾT ĐỊNH BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ DO THU HỒI ĐẤT, QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Ngày 29 tháng 8 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số 304/2023/TLPT-HC ngày 10 tháng 5 năm 2023 về việc “Khiếu kiện Quyết định thu hồi đất, Quyết định bồi thường hỗ trợ do thu hồi đất, Quyết định giải quyết khiếu nại”.

Do Bản án hành chính sơ thẩm số 46/2022/HC-ST ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 4417/2023/QĐPT-HC ngày 03 tháng 8 năm 2023, giữa các đương sự:

1. Người khởi kiện: Ông Lương Thành K, sinh năm: 1983. Địa chỉ: Ấp N, xã X, huyện C, tỉnh Đồng Nai.

Người đại diện theo ủy quyền:

1.1 Ông Nguyễn Thái C, sinh năm: 1982 (vắng mặt, đề nghị xử vắng mặt);

1.2 Ông Lê Văn N, sinh năm: 1981 (vắng mặt, đề nghị xử vắng mặt).

Cùng ngụ tại địa chỉ: 45, L, Phường L, Thành phố B, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Văn bản ủy quyền ngày 15/12/2020).

2. Người bị kiện:

2.1 Ủy ban nhân dân huyện C.

2.2. Chủ tịch UBND huyện C.

Người đại diện hợp pháp của người bị kiện: Ông Lê Văn T - Phó chủ tịch Ủy ban nhân huyện – đại diện theo ủy quyền, văn bản ủy quyền ngày 01/3/2021 (vắng mặt, đề nghị xử vắng mặt).

Người bảo vệ quyền và lợi ích của người bị kiện: Ông Lê Văn B– Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Cẩm Mỹ (có mặt).

Ông Ngô Minh P, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện C (có mặt).

Người kháng cáo: Người khởi kiện - ông Lương Thành K.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện, đơn khởi kiện bổ sung của ông Lương Thành K và lời khai của người đại diện theo ủy quyền của ông K trong quá trình tham gia tố tụng như sau :

Để xây dựng Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Ủy ban nhân dân huyện C đã thu hồi của gia đình ông Lương Thành K diện tích đất 3.589,8m3 tọa lạc tại xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, cụ thể:

+ Năm 2019 ban hành quyết định thu hồi: 2.963,7 m2;

+ Năm 2020 ban hành quyết định thu hồi: 626,1m2.

Ngày 15/10/2019, UBND huyện C ra Thông báo cho ông K về việc Nhà nước thu hồi 2.963,7 m2 đất nông nghiệp tọa lạc tại xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ để thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai;

Ngày 25/12/2019, UBND huyện C ban hành Quyết định số: 662/QĐ- UBND thu hồi 2.963,7 m2 đất của ông K;

Ngày 25/12/2019, UBND huyện C ban hành quyết định số: 846/QĐ- UBND, về việc: “Phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Thu hồi đất để thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn qua địa bàn xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ”. Tại quyết định này, UBND huyện C chưa hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 15 Quyết định số 10/2018/QĐ- UBND ngày 22 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Nai cho ông K;

Ngày 14/7/2020, UBND huyện C ban hành Quyết đinh số: 266/QĐ-UBND thu hồi thêm của ông K 626,1m2 đất (theo đề nghị của ông K);

Ngày 14/7/2020, UBND huyện ban hành Quyết định số: 317/QĐ-UBND để phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho ông K. Trong quyết định số: 317/QĐ-UBND có nội dung hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 15 Quyết định số: 10/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Nai. Theo đó, UBND huyện C đã bổ sung phần hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho diện tích 2.963,7m2 đất thu hồi tại Quyết định số: 662/QĐ-UBND ngày 25/12/2019.

Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân huyện C đã áp dụng giá đất cũ trong Quyết định số: 64/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai để hỗ trợ cho ông K, điều này là không đúng nên ông K không đồng ý. ông K yêu cầu UBND huyện C phải áp dụng giá đất quy định tại Quyết định số: 49/2019/QĐ- UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định “Ban hành về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020 - 2024” có hiệu lực ngày 01/01/2020 để hộ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho ông.

Tại thời điểm Ủy ban nhân dân huyện C ban hành Quyết định số: 317/QĐ- UBND là ngày 14/7/2020, thì Bảng giá đất mới do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số: 49/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 “Ban hành về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020 – 2024” đã có hiệu lực pháp luật và thay thế cho Bảng giá đất kèm theo Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, đối với diện tích đất thu hồi năm 2019, UBND huyện C còn vi phạm về thời gian thông báo thu hồi đất được quy định tại Điều 67 Luật đất đai, như sau:

“1. Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết. Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm”.

Quá trình khiếu nại, khởi kiện và giải quyết khiếu nại:

Ngày 02/01/2020 ông K có làm đơn khiếu nại đến UBND huyện C.

Ngày 09/6/2020 Chủ tich Ủy ban nhân dân huyện C đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số: 403/QĐ-UBND với nôi dung: Bác toàn bộ nội dung yêu cầu, khiếu nại của ông Lương Thành K. ông K không đồng ý với quyết định này nên khởi kiện ra Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Ngày 15/3/2022, UBND huyện C ban hành Quyết định số 225/QĐ-UBND “Về việc: phê duyệt kinh phí hỗ trợ khác theo quy định tại điều 25, Nghị định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 15/5/2014 của Chính Phủ: Hỗ trợ bổ sung giá trị chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất bổ sung từ 04 làn xe lên 06 làn xe thuộc dự án thành phần đầu tư xây dựng đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, qua đoạn địa bàn xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ”. Ông Lương Thành K đồng ý nhận tiền và không khởi kiện quyết định này.

Yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai giải quyết những vấn đề sau:

1 - Hủy Quyết định số: 662/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND huyện C, về việc: “Thu hồi đất để thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn qua địa bàn xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ”;

2 - Hủy Quyết định số: 846/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND huyện C, về việc: “Phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Thu hồi đất để thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn qua địa bàn xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ”;

3 - Hủy Quyết định số: 403/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của Chủ tịch UBND huyện C, về việc: “Giải quyết khiếu nại của ông Lương Thành K”.

4 - Hủy Quyết định số: 317/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND huyện C, về việc: “Phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Thu hồi đất để thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn qua địa bàn xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ”;

5 – Yêu cầu UBND huyện C ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư mới đúng, đủ theo quy định của pháp luật cho ông Lương Thành K.

Tại văn bản số 2257/UBND - NC ngày 31/3/2022; Văn bản số 6015/UBND-NC ngày 06/7/2022 người đại diện theo ủy quyền của những người bị kiện trình bày:

1. Căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND huyện C về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn qua địa bàn xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ.

- Quyết định số 2229/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 – 2020.

- Quyết định số 4690/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai, về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Cẩm Mỹ.

- Nghị quyết số 164/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, về việc thống nhất điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Thông báo số 577/TB- UBND ngày 15/10/2019 của UBND huyện C về việc thông báo thu hồi diện tích đất khoảng 2.962,7m tại thửa đất số 148, tờ bản đồ số 16, bản đồ địa chính xã Xuân Bảo, mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm.

Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai, ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Biên bản họp dân ngày 05/12/2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất t huyện Cẩm Mỹ về việc công khai phương án bồi thường dự thảo và nhận ý kiến đóng góp của người có đất bị thu hồi.

Ngày 25/12/2019, UBND huyện C ban hành Quyết định số 662/QĐ- UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, đoạn qua địa bàn xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ. Trong đó, thu hồi 2.962,7m2 đất trồng cây lâu năm thuộc thửa đất số 148, tờ bàn đồ số 16, bản đồ địa chính xã Xuân Bảo do ông Lương Thành K sử dụng là đúng thẩm quyền theo quy định của Nhà nước.

2. Về nội dung yêu cầu: Hủy “Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND huyện C”:

Căn cứ Khoản 2, Điều 74, khoản 3, điểm đ, khoản 4, Điều 114, Luật đất đai 2013; Khoản 1, Điều 15, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về giá đất; Khoản 1, Điều 20, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 3960/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ Cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, đoạn qua huyện Cẩm Mỹ.

Ngày 25/12/2019, UBND huyện C ban hành Quyết định số 846/QĐ- UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do thu hồi đất để thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn qua địa bàn xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ với tổng số tiền là 976.079.750 đồng (bằng chữ: chín trăm bảy mươi sáu triệu không trăm bảy mươi chín nghìn bảy trăm năm chục đồng). Trong đó, bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp vị trí 4, diện tích 2.962,7m2 cho ông Lương Thành K với giá 300.000 đồng/m2 thành tiền 888.810.000 đồng là đúng quy định.

3. Về giải quyết đơn khiếu nại của ông Lương Thành K Ngày 02/01/2020, ông Lương Thành K có đơn khiếu nại Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND huyện C gửi UBND huyện C.

3.1. Nội dung khiếu nại Ông Lương Thành K khiếu nại và yêu cầu:

- Giá bồi đất nông nghiệp là 300.000 đồng/m2 là thấp. Yêu cầu bồi thường 800 triệu – 1tỷ đồng/sào.

- Giá bồi thường cây trồng thấp. Yêu cầu tăng giá bồi thường cây trồng 7 lần.

3.2. Kết quả xác minh -Về nội dung: Bồi thường đất theo giá thị trường;

Theo quy định tại khoản 2, Điều 74, Luật đất đai 2013, quy định về Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất:

“2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất ”.

Căn cứ khoản 1, Điều 15, Nghị định 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về giá đất:

“1. Căn cứ nguyên tắc định giá đất quy định tại Điều 112 của Luật đất đai, phương pháp định giá đất quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 4 của Nghị định này và kết quả tổng hợp, phân tích thông tin về thửa đất, giá đất thị trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể”.

Căn cứ khoản 3, Điều 114 và điểm đ, khoản 4, Điều 114, Luật đất đai 2013, quy định: giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Ngày 05/12/2019, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định số 3960/QĐ- UBND, về việc phê duyệt giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ Cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, đoạn qua huyện Cẩm Mỹ. Trong đó phê duyệt mức giá đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm tại xã Xuân Bảo vị trí 4 là 300.000 đồng/m2.

Đối chiếu với quy định trên, UBND huyện C ban hành quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 25/12/2019, phê duyệt kinh phí bồi thường đất trồng cây lâu năm vị trí 4 với giá 300.000 đồng/m2 là đúng.

-Về nội dung: Bồi thường giá cây trồng 7 lần so với mức giá hiện tại.

Tại Phụ lục II, III, ban hành kèm theo quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai, về việc ban hành quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

UBND huyện C ban hành quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 25/12/2019, phê duyệt kinh phí bồi thường cây trồng các loại đúng theo quy định của UBND tỉnh Đồng Nai. Yêu cầu tăng giá bồi thường cây trồng gấp 7 lần so với mức giá hiện tại của ông Lương Thành K là không có căn cứ.

3.3. Kết quả đối thoại.

Ngày 07/05/2020, UBND huyện C đã tổ chức đối thoại với ông Lương Thành K, tại buổi đối thoại người chủ trì và các ngành đã giải thích các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ như trên. Tuy nhiên, ông Lương Thành K vẫn không đồng ý và cho rằng giá bồi thường đất, cây trồng thấp, đề nghị tăng tiền bồi thường về đất, cây trồng.

3.4. Kết quả giải quyết khiếu nại.

Căn cứ kết quả xác minh, đối thoại và hồ sơ liên quan đến việc ông Lương Thành K khiếu nại Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND huyện C, về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, đoạn qua địa bàn xã Xuân Bảo, huyện Câm Mỹ.

Ngày 09/6/2020, Chủ tịch UBND huyện C ban hành Quyết định số 403/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Lương Thành K. Theo đó: Không công nhận toàn bộ nội dung đơn khiếu nại của ông Lương Thành K.

4. Các nội dung liên quan.

Ngày 27/5/2020, ông Lương Thành K có đơn đề nghị gửi UBND xã Xuân Bảo, Hội đồng bồi thường đề nghị nhà nước thu hồi thêm phần đất còn lại của thửa 148, tờ bản đồ số 16, xã Xuân Bảo với diện tích còn lại là 626,1m2.

Sau khi tiếp nhận đơn, Hội đồng bồi thường đã tiến hành kiểm kê, lập bảng chiết tính gái trị bồi thường trình UBND huyện thu hồi đất, phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Ngày 14/7/2020, UBND huyện C ban hành Quyết định số 266/QĐ-UBND, thu hồi 626,1m2 đất nông nghiệp tại thửa đất số 148, tờ bản đồ số 16, bản đồ địa chính xã Xuân Bảo do người dân đề nghị thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017- 2020, đoạn qua địa bàn xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ.

Ngày 14/7/2020, UBND huyện C ban hành Quyết định số 317/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do thu hồi đất để thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn qua địa bàn xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, với số tiền là 345.634.609 đồng.

5. Về chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ.

Đến ngày 28/7/2020, ông Lương Thành K đã nhận đủ số tiền là 1.411.714.359 đồng (bằng chữ: một tỷ bốn trăm mười một triệu bảy trăm mười bốn nghìn ba trăm năm mươi chín đồng).

+ Ngày 15/3/2022, UBND huyện C đã ban hành quyết định số 225/QĐ- UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ khác theo quy định tại Điều 25, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ: Hỗ trợ bổ sung giá trị chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất bổ sung từ 04 làn xe lên 06 làn xe thuộc Dự án thành phần đầu tư xây dựng đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, đoạn qua địa bàn xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ đối với hộ ông K với số tiền 108.126.000đ. ông K đã nhận đủ số tiền trên.

Qua rà soát, UBND huyện C xác định việc ban hành Quyết định thu hồi đất, quyết định việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do thu hồi đất là đúng quy định pháp luật.

Vì vậy, việc ông Lương Thành K khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân tuyên hủy các quyết định hành chính bị khởi kiện là không có căn cứ. Đề nghị Tòa án bác yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện và giữ nguyên các Quyết định của UBND huyện C, Chủ tịch UBND huyện C đã ban hành.

Tại Bản án số 46/2022/HC-ST ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã quyết định:

1. Bác yêu cầu khởi kiện của ông Lương Thành K về việc yêu cầu hủy các Quyết định hành chính gồm:

+ Quyết định số: 662/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND huyện C, về việc: “Thu hồi đất để thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn qua địa bàn xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ”;

+ Quyết định số: 846/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND huyện C, về việc: “Phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Thu hồi đất để thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn qua địa bàn xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ”;

+ Quyết định số: 403/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của Chủ tịch UBND huyện C, về việc: “Giải quyết khiếu nại của ông Lương Thành K”.

+ Quyết định số: 317/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND huyện C, về việc: “Phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Thu hồi đất để thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn qua địa bàn xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ”.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí hành chính sơ thẩm, quyền kháng cáo của các đương sự.

Ngày 14/9/2022, người khởi kiện - ông Lương Thành K kháng cáo toàn bộ bản án hành chính sơ thẩm. Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông: hủy các Quyết định hành chính ông đã khởi kiện và buộc UBND huyện C thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho ông theo quy định tại khoản 1 Điều 67; khoản 3 Điều 69 và khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai năm 2013, cụ thể: Áp dụng giá đất năm 2020 quy định tại Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Đồng để hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 15 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Nai cho toàn bộ diện tích đất nông nghiệp đã thu hồi của ông.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Những người đại diện theo uỷ quyền của người khởi kiện gồm ông Lê Văn N, ông Nguyễn Thái C có văn bản đề nghị Tòa án xử vắng mặt, đồng thời trình bày người khởi kiện vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, yêu cầu kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Lương Thành K với lý do: Quyết định thu hồi đất được ban hành sớm hơn so với qui định 20 ngày nên Quyết định số 64/2014 ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai để hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho ông K là không đúng; Quyết định số 266/QĐ-UBND thu hồi thêm của gia đình ông K 626,1m2 đất nhưng Quyết định số 317/QĐ-UBND của UBND huyện C đã áp dụng bảng giá đất cũ trong Quyết định 64/2014 ngày 22/12/2014 để hỗ trợ, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho ông K là không đúng.

Do có sự chênh lệch giữa giá đất do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành năm 2014 và năm 2020 nên ảnh hưởng trực tiếp đến số tiền hỗ trợ, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm của ông K.

- Người đại diện theo uỷ quyền của người bị kiện - Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai và người đại diện theo uỷ quyền của Chủ tịch UBND huyện C, tỉnh Đồng Nai vắng mặt (có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của UBND huyện C và Chủ tịch UBND huyện C, tỉnh Đồng Nai - ông Lê Văn B và ông Ngô Minh P thống nhất trình bày ý kiến: Chủ tịch và UBND huyện C, tỉnh Đồng Nai không đồng ý với yêu cầu kháng cáo của người khởi kiện. Việc UBND huyện C ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do thu hồi đất đối với hộ ông K; Giải quyết khiếu nại của ông Lương Thành K” (lần đầu) là đúng quy định pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của người khởi kiện, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tại phần tranh luận: Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của UBND huyện C và Chủ tịch UBND huyện C giữ nguyên quan điểm như đã trình bày nêu trên, không tranh luận gì thêm.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm giải quyết vụ án:

+Về tố tụng: Hội đồng xét xử đã tuân thủ đúng trình tự thủ tục theo quy định của Luật Tố tụng hành chính. Các đương sự đã được thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

+Về nội dung: Bản án sơ thẩm đã giải quyết đúng pháp luật. Ông Lương Thành K kháng cáo nhưng không cung cấp được thêm bất cứ tài liệu, chứng cứ nào khác chứng minh cho yêu cầu kháng cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận toàn bộ yêu cầu kháng cáo của ông K, giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm số 46/2022/HC-ST ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về việc xét xử vắng mặt đương sự: Tại phiên toà phúc thẩm người đại diện theo uỷ quyền của các bên đương sự (người khởi kiện và người bị kiện) đều vắng mặt và có đơn đề nghị xử vắng mặt. Căn cứ khoản 4 Điều 225 Luật Tố tụng hành chính, Tòa án xét xử vắng mặt các bên đương sự.

[2] Về đối tượng khởi kiện, quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Người khởi kiện - ông Lương Thành K yêu cầu Tòa án giải quyết :

- Hủy Quyết định số: 662/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND huyện C, về việc: “Thu hồi đất để thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn qua địa bàn xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ”;

- Hủy Quyết định số: 846/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND huyện C, về việc: “Phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Thu hồi đất để thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn qua địa bàn xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ”;

- Hủy Quyết định số: 403/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của Chủ tịch UBND huyện C, về việc: “Giải quyết khiếu nại của ông Lương Thành K”;

- Hủy Quyết định số: 317/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND huyện C, về việc: “Phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Thu hồi đất để thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn qua địa bàn xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ”;

- Yêu cầu UBND huyện C ban hành Quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư mới đúng, đủ theo quy định của pháp luật cho ông Lương Thành K.

Đây là các Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Tòa án cấp sơ thẩm đã xác định đúng quan hệ tranh chấp và thụ lý, giải quyết là đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 3, Điều 30, Điều 32, Khoản 2 Điều 116 Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

[3] Về nội dung giải quyết yêu cầu kháng cáo của ông K. [3.1] Xét tính hợp pháp của Quyết định thu hồi đất.

[3.1.1] Về Thẩm quyền: UBND huyện C ban hành Quyết định số 662/QĐ- UBND và QĐ số 266/QĐ-UBND về việc thu hồi 3.589,8m2 tại xã Xuân Bảo của ông K là trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội và Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/3/2018 của Chính phủ về việc triển khai Dự án xây dựng đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Việc UBND huyện C ban hành các Quyết định trên là đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật Đất đai năm 2013.

[3.1.2] Về trình tự, thủ tục:

Xét dự án trên đã được UBND tỉnh Đồng Nai triển khai công tác thu hồi từ năm 2016 thông qua việc Thông báo số 5858/TB-UBND ngày 11/7/2016 về việc thu hồi diện tích đất khoảng 1.155.956,4m2 tại xã Sông Nhạn, Xuân Quế, Nhân Nghĩa, Xuân Bảo thuộc huyện Cẩm Mỹ. Ngày 07/11/2016, UBND huyện C đã thực hiện hoàn thành việc kiểm đếm tài sản đối với hộ ông K. Như vậy, tại thời điểm trên ông K đã biết được thông báo về việc thu hồi diện tích 2.362m2 đất tại thửa đất số 148, tờ bản đồ số 16 xã Xuân Bảo. Đối với phần diện tích này, tính đến thời điểm thu hồi tháng 12/2019 là đã đủ thời hạn 90 ngày theo quy định tại khoản 1 Điều 67 Luật đất đai năm 2013.

Do dự án được mở rộng từ 4 làn đường lên 6 làn đường theo Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội và Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/3/2018 của Chính Phủ. Sau khi UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản số 11331/UBND-KTN hủy bỏ Thông báo số 5858/TB-UBND, đến ngày 15/10/2019 UBND huyện đã ban hànhThông báo số 577/TB-UBND thu hồi đất đối với hộ ông K để thực hiện Dự án. Theo đó, diện tích thông báo thu hồi và diện tích đất thu hồi có sự thay đổi. Cụ thể: Năm 2016, Thông báo thu hồi 2.362m2 đất tại thửa 148, tờ bản đồ số 16 xã Xuân Bảo. Năm 2019, Thông báo thu hồi và thu hồi 2.962,7m2 tại thửa 148, tờ bản đồ số 16 xã Xuân Bảo(tăng 600,7m2) và thu hồi theo đề nghị của ông K với diện tích 626,1m2 ngoài ranh dự án.

Như vậy việc ngày 25/12/2019 UBND huyện C ban các Quyết định thu hồi đất nông nghiệp của hộ ông K bao gồm cả diện tích tăng thêm là chưa đảm bảo thời hạn 90 ngày qui định tại khoản 1 Điều 67 Luật đất đai 2013 đối với diện tích thu hồi tăng thêm 600,7m2.

Tại văn bản số 11331/UBND-KTN 02/10/2019 hủy bỏ Thông báo số 5858/TB-UBND ngày 11/7/2016 UBND tỉnh Đồng Nai đã xác định là do cần phải thực hiện thông báo thu hồi đối với phần diện tích 02 làn xe bổ sung và do có quy định mới về thẩm quyền ban hành Thông báo thu hồi đất. Theo Điều 4 Mục 1 Quy định về việc phối hợp thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai thì thẩm quyền ban hành Thông báo thu hồi đất tại thời điểm này là của UBND huyện C. Do đó, phía người khởi kiện cho rằng việc hủy bỏ Thông báo số 5858/TB-UBND xem như toàn bộ diện tích bị thu hồi năm 2019 đều vi phạm thời hạn thu hồi là không có cơ sở.

[3.1.3] Về nội dung: Bản án sơ thẩm đã xác định các Quyết định số 662/QĐ-UBND và QĐ số 266/QĐ-UBND về việc thu hồi 3.589,8m2 (trong đó có diện tích thu hồi thêm theo đề nghị của ông K là 626,1m2 nằm ngoài ranh dự án) tại xã Xuân Bảo của ông K là có căn cứ , đúng pháp luật. Phần này ông K cũng nhất trí, không kháng cáo.

[3.2] Xét tính hợp pháp của Quyết định bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất.

[3.2.1] Về thẩm quyền, trình tự, thủ tục: UBND huyện C ban hành Quyết định bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất đối với hộ ông K là đúng trình tự thủ tục theo Quy định của pháp luật.

Riêng Quyết định số 225/QĐ-UBND) ngày 15/3/2022, UBND huyện C có nội dung: Hỗ trợ bổ sung giá trị chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất bổ sung từ 04 làn xe lên 06 làn xe thuộc Dự án thành phần đầu tư xây dựng đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, đoạn qua địa bàn xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, nhưng lại căn cứ Điều 25 Nghị định 47/2014/NĐ-CP là chưa phù hợp. Bởi lẽ, chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm thuộc trường hợp quy định tại Điều 20 của Nghị định 47/2014/NĐ-CP, nên không thuộc trường hợp hỗ trợ khác theo quy định tại Điều 25 Nghị định 47/2014/NĐ-CP.

[3.2.2] Về nội dung:

Tính đến thời điểm xét xử sơ thẩm, hộ ông K được UBND huyện bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất theo các Quyết định hành chính gồm:

- Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền là 976.079.750đ. Trong đó bồi thường, hỗ trợ đất trồng cây hàng năm vị trí 4: 888.810.000đ.

- Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 Hỗ trợ bổ sung giá trị chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm là 108.126.000đ.

Về mức giá bồi thường: Hộ ông K được bồi thường mức giá 300.000đ/m2 đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp vị trí 4 bị thu hồi là phù hợp với Quyết định số 3960/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt giá đất để tính giá đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, đoạn qua huyện Cẩm Mỹ.

Về chính sách hỗ trợ: Xét thấy, về chính sách hỗ trợ, hộ ông K cũng đã được phía người bị kiện áp dụng đầy đủ, phù hợp với qui định tại Điều 15 Quyết định 10/2018/QĐ-UBND ngày 22/2/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

[4] Từ sự phân tích từ mục [3] đến mục [4], có cơ sở xác định UBND huyện C có vi phạm về thời hạn thông báo đối với việc thu hồi diện tích đất tăng thêm (tăng 600,7m2) khi Dự án được mở rộng thêm 02 làn đường theo Nghị quyết số 52/2017/QH14 thay đổi quy mô dự án từ 04 làn xe thành 06 làn xe, Quyết định số 846/QĐ-UBND và Quyết định số 317/QĐ-UBND áp đơn giá đất nông nghiệp theo Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 (30.000đ/m2) khi hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho ông K là chưa phù hợp đối với phần diện tích này. Tuy nhiên, sau đó, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 225/QĐ-UBND áp dụng đơn giá năm 2020 theo Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019, của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm giai đoạn 2020 – 2024 (110.000đ/m2) để bổ sung phần chênh lệch thành tiền là 108.126.000 đồng là đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của người bị thu hồi đất. Do đó, quyền và lợi ích của người bị thu hồi đất gồm: mức bồi thường giá trị đất, các chính sách hỗ trợ đã được tính toán đầy đủ; người khởi kiện cũng xác định ủng hộ và chấp hành chủ trương thu hồi đất để thực hiện Dự án. Bản án sơ thẩm cũng đã phân tích, đánh giá việc UBND huyện C có sai sót nhưng quyền, lợi ích pháp của người bị thu hồi đất đã được đảm bảo nên không chấp nhận yêu cầu hủy các Quyết định hành chính bị khởi kiện là phù hợp.

[ 5 ] Đối với Quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) số 403 của Chủ tịch UBND huyện C.

Quyết định trên được ban hành đúng trình tự, thẩm quyền quy định tại Điều 18, Điều 27, 29, 30, 31, 32 Luật khiếu nại.

Về nội dung: Như đã phân tích rừ mục [3] đến mục [4] nêu trên. Xét thấy nội dung khiếu nại của ông K là không có cơ sở, nên Chủ tịch UBND huyện C ban hành Quyết định không chấp nhận khiếu nại của ông K là có cơ sở. Bản án sơ thẩm đã bác yêu cầu của ông K về việc khởi kiện hủy Quyết định giải quyết khiếu nại số 403 ngày 09/6/2020 của Chủ tịch UBND huyện C là đúng pháp luật.

[6] ông K kháng cáo yêu cầu sửa án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông nhưng tại cấp phúc thẩm không cung cấp được thêm tài liệu, chứng cứ nào khác để chứng minh. Do đó, Hội đồng xét xử không có cơ sở chấp nhận toàn bộ yêu cầu kháng cáo của ông K. Bản án sơ thẩm đã giải quyết đúng pháp luật, nên giữ nguyên.

[7] Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến và đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của ông K, giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm số 46/2022/HC-ST ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai. Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp với chứng cứ và đúng pháp luật, được chấp nhận.

[8] Về án phí hành chính phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận nên người kháng cáo phải chịu án phí hành chính phúc thẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu miễn giảm, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

[9] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, có hiệu lực pháp luật thi hành.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật tố tụng hành chính năm 2015; Khoản 1 Điều 34 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí;

1. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của người khởi kiện - ông Lương Thành K, giữ nguyên Quyết định của bản án hành chính sơ thẩm số 46/2022/HC- ST ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai.

1.1 Bác yêu cầu khởi kiện của ông Lương Thành K về việc yêu cầu hủy các Quyết định hành chính gồm:

+ Quyết định số: 662/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND huyện C, về việc: “Thu hồi đất để thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn qua địa bàn xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ”;

+ Quyết định số: 846/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND huyện C, về việc: “Phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Thu hồi đất để thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn qua địa bàn xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ”;

+ Quyết định số: 403/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của Chủ tịch UBND huyện C, về việc: “Giải quyết khiếu nại của ông Lương Thành K”.

+ Quyết định số: 317/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND huyện C, về việc: “Phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Thu hồi đất để thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn qua địa bàn xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ”.

1.2. Về án phí hành chính sơ thẩm: ông Lương Thành K phải chịu 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) đồng án phí hành chính sơ thẩm, được khấu trừ vào 300.000 đồng, tiền tạm ứng án phí đã nộp tại Biên lai thu số 0002536 ngày 20/01/2021, của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai.

2. Về án phí hành chính phúc thẩm: Ông Lương Thành K phải chịu 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) án phí hành chính phúc thẩm, được khấu trừ vào 300.000đ tiền tạm ứng án phí hành chính phúc thẩm đã nộp tại Biên lai thu số 0000463 ngày 14/10/2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai. Sau khi cấn trừ, ông K đã nộp đủ án phí hành chính phúc thẩm.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

70
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về khởi kiện quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường hỗ trợ do thu hồi đất, quyết định giải quyết khiếu nại số 750/2023/HC-PT

Số hiệu:750/2023/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân cấp cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 29/08/2023
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về