Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "người nuôi con"

2144 kết quả được tìm thấy
211/2022/HNGĐ-ST - 1 năm trước Huyện Đại Lộc - Quảng Nam ... người nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con. [4] Về cấp dưỡng nuôi con: Bà D không yêu cầu ông P đóng...
Bản án về ly hôn số 99/2022/HNGĐ-ST 29/09/2022
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
99/2022/HNGĐ-ST - 1 năm trước Quận Ninh Kiều - Cần Thơ ... trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu thay đổi người nuôi con theo quy định của pháp luật. - Về...
Bản án về ly hôn số 103/2022/HNGĐ-ST 29/09/2022
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
103/2022/HNGĐ-ST - 1 năm trước Quận Ninh Kiều - Cần Thơ ... có quyền yêu cầu thay đổi người nuôi con theo quy định của pháp luật. - Về tài sản chung: Bà B...
107/2022/HNGĐ-ST - 1 năm trước Huyện Minh Hóa - Quảng Bình ... thay đổi người nuôi con, mức cấp dưỡng nuôi con theo quy định của pháp luật. 3. Về quan hệ tài sản...
95/2022/HNGĐ-ST - 1 năm trước Huyện Minh Hóa - Quảng Bình ... án thay đổi người nuôi con, mức cấp dưỡng nuôi con theo quy định của pháp luật. 3. Về quan hệ...