Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "làm trái quy định "

54 kết quả được tìm thấy
27/2022/HS-PT - 2 năm trước ... CỐ Ý LÀM TRÁI QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN LÝ KINH TẾ GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG Ngày 11 tháng 01...
110/2021/HS-PT - 3 năm trước ... TỘI CỐ Ý LÀM TRÁI QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ KINH TẾ GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG Ngày 03 tháng...
197/2020/HS-PT - 3 năm trước .... Về tội danh: Tuyên bố: - Bị cáo Nguyễn Đ phạm tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản...
32/2020/HS-ST - 3 năm trước Huyện Ea Súp - Đăk Lăk ... TRÁI QUY ĐỊNH QUẢN LÝ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG ...
40/2020/HS-ST - 3 năm trước Đồng Nai ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI BẢN ÁN 40/2020/HS-ST NGÀY 06/07/2020 VỀ TỘI CỐ Ý LÀM TRÁI QUY...