Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "khiếu kiện quyết định hành chính"

866 kết quả được tìm thấy
63/2018/HC-ST - 2 năm trước Long An ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN BẢN ÁN 63/2018/HC-ST NGÀY 20/03/2018 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
03/2017/HC-PT - 3 năm trước Đồng Tháp ... tháng 10 năm 2016 về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai”. Do Bản án hành...
515/2018/HC-PT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI  Ngày 29 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Toà...
622/2019/HC-PT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI  Trong ngày 09 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở...
212/2017/HC-PT - 3 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ngày 24 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án...
19/2013/HC-ST - 7 năm trước Vĩnh Long ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG BẢN ÁN 19/2013/HC-ST NGÀY 30/10/2013 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
523/2018/HC-PT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI  Ngày 30 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Toà...
01/2018/HC-PT - 2 năm trước Hưng Yên ... 11 năm 2017 về “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai”; Do bản án hành chính...
342/2019/HC-PT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ngày 10 tháng 6 năm 2019 tại trụ sở Toà án...
40/2017/HC-ST - 3 năm trước Bà Rịa - Vũng Tàu ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU BẢN ÁN 40/2017/HC-ST NGÀY 30/08/2017 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT...
01/2018/HC-ST - 2 năm trước Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH ...
07/2015/HC-ST - 5 năm trước Sóc Trăng ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG BẢN ÁN 07/2015/HC-ST NGÀY 29/09/2015 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
15/2016/HC-ST - 4 năm trước Đồng Tháp ... TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP BẢN ÁN 15/2016/HC-ST NGÀY 13/07/2016 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
304/2017/HC-PT - 3 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH Ngày 18 tháng 10 năm 2017, tại trụ sở Toà án...
456/2019/HC-PT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI  Ngày 16 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa...
387/2019/HC-PT - 1 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ngày 21 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa...
266/2020/HC-PT - 4 tháng trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Trong ngày 09 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa...
01/2016/HC-ST - 4 năm trước Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI  Ngày 22 tháng 4 năm 2016, tại trụ sở Toà án...
15/2017/HC-PT - 3 năm trước Đăk Lăk ...: “Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai”. Do bản án hành chính sơ thẩm số 01/2017/HCST...