Bản án về khiếu kiện hủy quyết định giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại số 01/2023/HC-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN L, TỈNH HÒA BÌNH

BẢN ÁN 01/2023/HC-ST NGÀY 10/11/2023 VỀ KHIẾU KIỆN HỦY QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

69
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về khiếu kiện hủy quyết định giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại số 01/2023/HC-ST

Số hiệu:01/2023/HC-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Lương Sơn - Hoà Bình
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 10/11/2023
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về