Bản án về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai số 971/2023/HC-PT

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 971/2023/HC-PT NGÀY 10/11/2023 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Ngày 10 tháng 11 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai, vụ án thụ lý số: 585/2023/TLPT-HC ngày 21 tháng 6 năm 2023 về “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”.

Do Bản án hành chính sơ thẩm số 25/2023/HC-ST ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 2530/2023/QĐ-PT ngày 10 tháng 10 năm 2023; Quyết định hoãn phiên tòa số: 244/2023/QĐ-PT ngày 27 tháng 10 năm 2023 và Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 2805/2023/QĐ-PT ngày 27 tháng 10 năm 2023; giữa các đương sự:

1. Người khởi kiện: Ông Vũ Viết Ch, sinh năm 1975 (vắng mặt);

Địa chỉ thường trú: xóm 6, thôn Trung, xã Đông Ph, huyện Đông H, tỉnh Thái Bình;

Địa chỉ liên hệ: thôn 5, xã Đ, huyện Tuy Đ, tỉnh Đắk Nông.

Người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện: Ông Lê Tấn D, sinh năm 1990 (Theo Giấy ủy quyền ngày 08/6/2022) (có mặt);

Địa chỉ: số 10, đường số 6, phường L, thành phố Thủ Đ, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Người bị kiện:

2.1. Ủy ban nhân dân thành phố D, tỉnh Bình Dương;

Địa chỉ: Trung tâm hành chính thành phố D, phường D, thành phố D, tỉnh Bình Dương.

2.2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố D, tỉnh Bình Dương;

Địa chỉ: Trung tâm hành chính thành phố D, phường D, thành phố D, tỉnh Bình Dương.

Người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện: Ông Nguyễn Thanh H, Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố D, tỉnh Bình Dương (Theo Văn bản ủy quyền số 1611/QĐ-UBND ngày 25/4/2023) (xin vắng mặt);

Địa chỉ: Trung tâm hành chính thành phố D, phường D, thành phố D, tỉnh Bình Dương.

2.3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh B;

Địa chỉ: Tầng 16, tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh B, phường Hòa Ph, thành phố M, tỉnh Bình Dương.

Người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện: Ông Mai Hùng D, Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh B (Theo Văn bản ủy quyền số 5671/UBND-BTCD ngày 28/10/2022) (xin vắng mặt);

Địa chỉ: Tầng 16, tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Ph, thành phố M, tỉnh Bình Dương.

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Trường Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh;

Địa chỉ: đường Võ Trường T, phường L, thành phố Thủ Đ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Đình H, Chức vụ: Trưởng ban Ban Thanh tra – Pháp chế Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh (Theo Văn bản ủy quyền số 2364/GUQ- ĐHQG ngày 24/11/2022) (xin vắng mặt).

- Người kháng cáo: Ông Vũ Viết Ch là người khởi kiện.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện nộp tại Tòa án ngày 28/02/2022, bản tự khai và quá trình tố tụng người đại diện hợp pháp của người khởi kiện ông Lê Tấn D trình bày:

Ông Vũ Viết Ch có 01 thửa đất diện tích 251m2 đất nông nghiệp, được Ủy ban nhân dân (sau đây viết tắt là UBND) huyện (nay là thành phố) D cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 4701 QSDĐ/DH ngày 28/11/2003.

Nguồn gốc đất do Ông Vũ Viết Ch nhận chuyển nhượng. Sau khi nhận chuyển nhượng, Ông Ch xây dựng 01 căn nhà cấp 4 có diện tích 18,9m2 để ở và 01 dãy nhà trọ diện tích khoảng 173m2. Toàn bộ diện tích đất và nhà nằm trong công trình xây dựng Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh nên bị giải tỏa trắng.

Ông Ch đã được bồi thường nhà và đất 03 lần với tổng số tiền 667.005.400 đồng, nhưng không được giải quyết chính sách tái định cư. Vì không hiểu biết pháp luật, nên Ông Ch đã đồng ý nhận số tiền bồi thường, vì Ông Ch nghĩ chính sách bồi thường ai cũng như nhau, nên Ông Ch đã chấp hành theo quy định của Nhà nước.

Đến thời điểm này, qua tìm hiểu và nhận thông tin từ nhiều nơi Ông Ch mới biết là Hội đồng bồi thường đã giải quyết không thống nhất, mà có sự ưu tiên cho một số hộ dân khác cũng thuộc diện giải tỏa của công trình này. Nhiều trường hợp đất mua bán giấy tay, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như Ông Ch nhưng lại được Hội đồng bồi thường giải quyết cho mua 01 suất tái định cư trong khi Ông Ch không được giải quyết (như hộ Võ Thị Tuyết Vân, Bùi Đình Nhã, Đỗ Thị Chín…).

Sau khi nghe được thông tin về một số trường hợp tương tự như mình nhưng được Hội đồng bồi thường giải quyết suất tái định cư, Ông Ch mới biết: Căn cứ điểm a khoản 3 Điều I của Quyết định số 9020/QĐ-CT ngày 08/12/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh đơn giá bồi thường và chính sách tái định cư đối với công trình Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh quy định:

- Hộ xây dựng nhà trước khi công bố quy hoạch và xây dựng nhà trên đất nông nghiệp với diện tích dưới 200m2 thì phải nộp tiền 50% diện tích đất được bố trí tái định cư cho chủ đầu tư với giá 1.000.000 đồng/m2.

- Hộ xây dựng nhà sau khi công bố quy hoạch và xây dựng nhà trên đất nông nghiệp vẫn được bố trí tái định cư nhưng phải nộp tiền 100% đối với diện tích đất được bố trí tái định cư cho chủ đầu tư với giá 1.000.000 đồng/m2.

Căn cứ vào quy định trên thì trường hợp của Ông Ch đủ điều kiện để được giải quyết cho mua 01 nền tái định cư theo dạng xây dựng nhà trên đất nông nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, đến nay Ông Ch chưa được Hội đồng bồi thường giải quyết tái định cư.

Không đồng ý với kết quả giải quyết của Hội đồng bồi thường, Ông Ch đã khiếu nại đến UBND thành phố D xem xét giải quyết cho Ông Ch được mua 01 suất tái định cư theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều I của Quyết định số 9020/QĐ-CT ngày 08/12/2004. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thành phố D đã ban hành Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 bác nội dung khiếu nại của Ông Ch, với lý do Ông Ch đã được hưởng chính sách tái định cư bằng hình thức nhận tiền thay đất tái định cư theo Công văn số 3442/UBND-KTN ngày 16/11/2011 của UBND tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ đối với công trình xây dựng Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh.

Không đồng ý với Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND thành phố D, Ông Ch đã gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Sau đó, Ông Ch nhận được quyết định giải quyết khiếu nại số 579/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương kết luận như sau: “Công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND thành phố D về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của Ông Ch là đúng”.

Ông Vũ Viết Ch cho rằng các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố D và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trả lời không giải quyết cho Ông Ch mua 01 suất tái định cư thuộc công trình Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Ông Ch. Do đó, Ông Ch khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương giải quyết những vấn đề sau:

- Hủy Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND thành phố D về việc giải quyết đơn khiếu nại của Ông Vũ Viết Ch (lần đầu).

- Hủy Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc giải quyết đơn khiếu nại của Ông Vũ Viết Ch (lần hai).

- Buộc UBND thành phố D phải thực hiện hành vi công vụ theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Tại Bản trình bày ý kiến ngày 14/11/2022, người đại diện hợp pháp của người bị kiện (UBND thành phố D, Chủ tịch UBND thành phố D) trình bày:

1. Về hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Ông Vũ Viết Ch là chủ sử dụng phần đất diện tích 251m2 đất nông nghiệp thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 4701 QSDĐ/ĐH do UBND huyện D (nay là thành phố D) cấp ngày 28/11/2003 tọa lạc tại khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thành phố D, tỉnh Bình Dương.

Theo biên bản kiểm kê, áp giá cùng các chứng từ tài liệu thu thập được (biên bản kiểm kê số 117/KKĐB ngày 15/7/2004 và biên bản áp giá số 117TH/QLDA-ĐBGT ngày 21/4/2005), Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Hội đồng bồi thường) đã áp giá bồi thường đất, tài sản trên đất số tiền 212.463.175 đồng (Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 18/5/2007 về việc công bố tiền bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản trên đất của UBND huyện D). Cụ thể:

+ Về đất: 37.650.000 đồng;

+ Về tài sản trên đất: 173.813.175 đồng;

+ Trợ cấp: 1.000.000 đồng;

Ông Vũ Viết Ch đã nhận số tiền bồi thường 212.463.175 đồng theo biên bản thỏa thuận và cam kết ngày 09/8/2019.

Ngoài ra, theo chủ trương của UBND tỉnh Bình Dương tại Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 và Công văn số 3442/UBND-KTN ngày 16/11/2011, Ông Vũ Viết Ch được bổ sung tiền bồi thường tài sản gắn liền với đất theo biên bản áp giá số 117TL/AG-(BS332) ngày 20/4/2011 với số tiền 203.542.225 đồng (Quyết định công bố tiền bồi thường bổ sung tài sản trên đất số 9866/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND thị xã D) và được bổ sung tiền hỗ trợ suất tái định cư bằng tiền theo biên bản áp giá số 117/TH/AGBS ngày 27/12/2011 với số tiền 251.000.000 đồng (Quyết định hỗ trợ suất tái định cư bằng tiền số 389/QĐ-UBND ngày 12/02/2012 của UBND thị xã D).

Ông Vũ Viết Ch đã nhận số tiền bồi thường bổ sung tài sản trên đất ngày 28/12/2011 và nhận tiền hỗ trợ tái định cư bằng tiền theo biên bản thỏa thuận và cam kết ngày 19/01/2012.

Như vậy, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ đối với hộ Ông Vũ Viết Ch là 667.005.400 đồng.

2. Về hồ sơ phê duyệt chính sách tái định cư “nhận tiền thay đất” của hộ Vũ Viết Chung.

Dự án xây dựng Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện từ năm 1997. Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện theo các Quyết định của UBND tỉnh; trong đó, có Quyết định số 9020/QĐ-CT ngày 08/12/2004 về việc điều chỉnh đơn giá bồi thường và chính sách tái định cư đối với công trình Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương (hiệu lực thi hành từ ngày 08/12/2004).

Do dự án có quy mô lớn, số trường hợp bị ảnh hưởng nhiều, quy trình thủ tục kiểm đếm, áp giá, phê duyệt, chi trả thực hiện qua nhiều đợt, thời gian thực hiện công tác bồi thường kéo dài; qua rà soát hồ sơ, trường hợp Ông Vũ Viết Ch, được thực hiện công tác áp giá, phê duyệt hồ sơ bồi thường, hỗ trợ bắt đầu vào thời điểm tháng 5/2007; tại thời điểm này, Hội đồng bồi thường chỉ thiết lập hồ sơ bồi thường về đất, tài sản trên đất để công bố cho Ông Vũ Viết Ch; riêng về chính sách tái định cư Hội đồng bồi thường chưa giải quyết theo quy định của UBND tỉnh (khoản 3 Mục II Điều 1 Quyết định số 9020/QĐ-CT ngày 08/12/2004 của UBND tỉnh: …Hộ xây dựng nhà sau khi công bố quy hoạch và xây dựng trên đất nông nghiệp vẫn được bố trí tái định cư nhưng phải nộp tiền 100% đối với diện tích đất được bố trí tái định cư cho chủ đầu tư với giá 1.000.000 đồng/m2). Trong thời điểm này, Ông Ch vẫn chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo hồ sơ đã được phê duyệt; đồng thời cũng không có ý kiến hoặc đơn khiếu nại thắc mắc về chính sách tái định cư.

Đến thời điểm ngày 16/11/2011, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 3442/UBND-KTN về việc điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ đối với công trình xây dựng Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh; theo đó, có quy định chính sách hỗ trợ tái định cư bằng tiền, cụ thể:

“Hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi dưới 1.500m2 không được giải quyết tái định cư nhưng được hỗ trợ suất tái định cư bằng tiền, cụ thể:

+ Diện tích từ 750m2 đến dưới 1.500m2: hỗ trợ 80% của 01 suất đất tái định cư 150m2, đơn giá hỗ trợ là 3.000.000 đồng/m2.

+ Diện tích từ 490m2 đến 749m2: hỗ trợ 70% của 01 suất đất tái định cư 150m2, đơn giá hỗ trợ là 3.000.000 đồng/m2.

+ Diện tích từ 270m2 đến dưới 490m2: hỗ trợ 60% của 01 suất đất tái định cư 150m2, đơn giá hỗ trợ là 3.000.000 đồng/m2.

+ Diện tích dưới 270m2 đưc hỗ trợ 1.000.000 đồng/m2. Căn cứ quy định này, Hội đồng bồi thường đã áp dụng giải quyết cho các trường hợp có đất nông nghiệp bị thu hồi bằng chính sách hỗ trợ bằng tiền thay đất tái định cư; trong đó có Ông Vũ Viết Ch và không có đơn khiếu nại thắc mắc về chính sách tái định cư.

Việc nhận tiền hỗ trợ suất đất tái định cư bằng tiền: Ông Vũ Viết Ch được phê duyệt với số tiền 251.000.000 đồng và đã đồng ý nhận tiền vào ngày 19/01/2012.

Trên cơ sở rà soát hồ sơ và căn cứ các quy định pháp luật, nhận thấy Hội đồng bồi thường đã áp dụng giải quyết chính sách tái định cư cho Ông Vũ Viết Ch là phù hợp với chính sách hỗ trợ tái định cư của UBND tỉnh ban hành tại thời điểm triển khai dự án; việc áp dụng chính sách hỗ trợ tái định cư bằng tiền vẫn đảm bảo quyền lợi của người bị thu hồi đất khi thực hiện chính sách hỗ trợ, bồi thường, tái định cư tại thời điểm phê duyệt hồ sơ; đồng thời, trong suốt quá trình triển khai thực hiện áp giá, phê duyệt hồ sơ đền bù, áp dụng chính sách tái định cư bằng hình thức nhận tiền thay suất tái định cư, Ông Vũ Viết Ch không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại và cũng đã đồng thuận nhận tiền thay suất tái định cư từ thời điểm năm 2012.

Ngoài ra, hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Ông Vũ Viết Ch; hiện nay quỹ đất tái định cư phục vụ cho dự án này không còn. Vấn đề giải quyết chính sách là giải quyết theo thời điểm. Ông Vũ Viết Ch đã nhận tiền và ký cam kết bàn giao mặt bằng (Ông Ch nhận tiền bồi thường năm 2011) đến nay đã quá lâu, hồ sơ bồi thường đất đã kết thúc; Hội đồng bồi thường đã chốt, kết thúc công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thông qua biên bản thỏa thuận và cam kết vào các năm 2012- 2017.

Từ những cơ sở nêu trên, Chủ tịch UBND thành phố D ban hành Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 với nội dung: Bác đơn khiếu nại của Ông Vũ Viết Ch là phù hợp.

Do đó, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương bác đơn khởi kiện của Ông Vũ Viết Ch và giữ nguyên hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với Ông Vũ Viết Ch.

Tại Bản giải trình ngày 08/11/2022 người đại diện hợp pháp của người bị kiện (Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương) Ông Mai Hùng D trình bày:

I. Nội dung khiếu nại Ông Vũ Viết Ch khiếu nại Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND thành phố D và yêu cầu giải quyết cho mua một suất tái định cư thuộc Công trình xây dựng Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh (tương tự như trường hợp của bà Võ Thị Tuyết Vân).

II. Cơ sở pháp lý Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 08/3/2022.

1. Nguồn gốc và quá trình sử dụng đất.

Ông Vũ Viết Ch sử dụng diện tích đất 251m2 đất nông nghiệp thuộc thửa đất số 293, 297a, 299a tờ bản đồ số 11 tại xã Đông Hòa, huyện D (nay là phường Đông Hòa, thành phố D), theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 4701 QSDĐ/ĐH được UBND huyện D cấp ngày 28/11/2003 (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi chú: “chuyển nhượng, nằm trong QH ĐHQG; thời hạn sử dụng: Giao cho đến khi thực hiện quy hoạch”).

Quá trình sử dụng đất: Năm 2003, Ông Vũ Viết Ch xây dựng 01 căn nhà cấp 4 và dãy nhà trọ trên đất. Gia đình Ông Vũ Viết Ch không đăng ký hộ khẩu thường trú tại căn nhà nêu trên (chỉ đăng ký tạm trú với số nhân khẩu là 03 người từ tháng 12/2003 theo Sổ tạm trú của Công an xã Đông Hòa ngày 17/12/2003).

2. Quá trình áp giá bồi thường đất, tài sản trên đất và các chính sách hỗ trợ.

Ngày 15/7/2004, Hội đồng đền bù thiệt hại - Giải phóng mặt bằng Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh có Biên bản số 117/KKĐB về kiểm kê đất đai, nhà ở, cây cối hoa màu, công trình phụ, vật kiến trúc trên đất Ông Vũ Viết Ch. Kết quả kiểm kê Ông Ch bị thu hồi 251m2 đất; nhà bị giải tỏa gồm: Nhà ở diện tích 18,9m2 (4,5m x 4,2m; mái tôn, nền gạch men, gác lửng, trần nhựa, cột gạch, tường xây, năm xây dựng 2003); nhà trọ 14 căn với tổng diện tích 196,7m2 và một số công trình phụ.

Ngày 21/4/2005, Hội đồng Đền bù thiệt hại - Giải phóng mặt bằng có Biên bản số 117TH/QLDA-ĐBGT về áp giá đất, nhà và công trình phụ đối với gia đình Ông Vũ Viết Ch như sau:

- Về đất: 37.650.000 đồng (251m2 x 150.000 đồng).

- Về tài sản trên đất: 173.813.175 đồng.

- Trợ cấp di dời: 1.000.000 đồng.

Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 212.463.175 đồng, Ông Vũ Viết Ch đã nhận tiền tại Biên bản thỏa thuận và cam kết ngày 09/8/2019.

Ngày 20/4/2011, Hội đồng Đền bù thiệt hại - Giải phóng mặt bằng có Biên bản số 117TH/AG-(BS332) về việc áp giá bổ sung đối với tài sản trên đất của gia đình Ông Vũ Viết Ch (theo Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND tỉnh). Theo đó, gia đình Ông Vũ Viết Ch được bồi thường bổ sung đối với tài sản trên đất với tổng số tiền là 203.542.225 đồng, Ông Vũ Viết Ch đã nhận tiền tại Biên bản thỏa thuận và cam kết ngày 28/12/2011.

Ngày 27/12/2011, Hội đồng Đền bù thiệt hại - Giải phóng mặt bằng có Biên bản số 117TH/AGBS về việc áp giá bổ sung đối với 251m2 đất nông nghiệp của gia đình Ông Vũ Viết Ch (theo Công văn số 3442/UBND-KTN ngày 16/11/2011 của UBND tỉnh). Theo đó, gia đình Ông Vũ Viết Ch được hỗ trợ 251.000.000 đồng (hỗ trợ 1.000.000 đồng/m2 x 251m2). Ông Vũ Viết Ch đã nhận tiền tại Biên bản thỏa thuận và cam kết ngày 19/01/2012.

Như vậy, Ông Vũ Viết Ch đã được xem xét bồi thường, hỗ trợ và nhận đầy đủ tổng số tiền 667.005.400 đồng; Ông Ch không thuộc trường hợp được giải quyết cấp đất tái định cư, chỉ được hỗ trợ suất tái định cư bằng tiền theo Công văn số 3442/UBND-KT ngày 16/11/2011 của UBND tỉnh. Hiện nay, Ông Vũ Viết Ch đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

3. Kết luận - Việc Ông Vũ Viết Ch khiếu nại Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND thành phố D và yêu cầu giải quyết cho mua một suất tái định cư thuộc Công trình Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh (tương tự như trường hợp của bà Võ Thị Tuyết Vân), là không có cơ sở xem xét, giải quyết, vì: Trường hợp Ông Vũ Viết Ch được UBND huyện D (nay là thành phố D) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 4701 QSDĐ/ĐH ngày 28/11/2003, có diện tích 251m2 đất nông nghiệp. Thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là sau khi công bố quy hoạch Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh và tại Giấy chứng nhận có nội dung ghi chú: “(chuyển nhượng), nằm trong QH ĐHQG, thời hạn sử dụng: Giao cho đến khi thực hiện quy hoạch”.

Về chính sách tái định cư, Ông Vũ Viết Ch được hưởng chính sách tái định cư nhận tiền thay cho suất tái định cư theo Công văn số 3442/UBND-KTN ngày 16/11/2011 của UBND tỉnh, Ông Vũ Viết Ch đã nhận tiền thay suất đất tái định cư với số tiền 251.000.000 đồng tại Biên bản thỏa thuận và cam kết ngày 19/01/2012. Do đó, việc Ông Vũ Viết Ch yêu cầu được mua một suất tái định cư theo quy định tại khoản 3, Mục II Quyết định số 9020/QĐ-UBND ngày 08/12/2004 của UBND tỉnh, là không có cơ sở xem xét.

- Việc Ông Vũ Viết Ch so sánh với trường hợp bà Võ Thị Tuyết Vân là không phù hợp, vì: Bà Võ Thị Tuyết Vân sử dụng đất có nguồn gốc do mẹ là bà Võ Thị Đầy tặng cho (thể hiện tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 3245 QSDĐ/CN.ĐH do UBND huyện D cấp ngày 19/4/2001) và thời điểm xây dựng nhà trên đất được xác định vào năm 1992, trước thời điểm công bố quy hoạch Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh.

- Việc Ông Vũ Viết Ch đề nghị trả lại tiền hỗ trợ một suất tái định cư theo đơn giá 1.000.000 đồng/m2 (theo Biên bản áp giá bổ sung số 117TH/AGBS ngày 27/12/2011) là không có cơ sở để xem xét giải quyết, do hồ sơ bồi thường đất đã kết thúc từ năm 2012.

Từ những cơ sở pháp lý và nội dung nêu trên, việc Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 về việc giải quyết đơn khiếu nại (lần hai) của Ông Vũ Viết Ch, với nội dung: Công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND thành phố D về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của Ông Vũ Viết Ch, là đúng quy định pháp luật.

Đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương vẫn giữ nguyên quan điểm giải quyết tại Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 08/3/2022, đồng thời đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên xử bác đơn khởi kiện của Ông Vũ Viết Ch.

Tại bản tự khai ngày 25/11/2022, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (Trường Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh) trình bày:

Đối với hồ sơ bồi thường của Ông Vũ Viết Ch: Phần đất và tài sản trên đất đã được kiểm kê theo Biên bản kiểm kê số 117/KKĐB ngày 15/7/2004 của Hội đồng ĐBGT-GPMB xây dựng Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện công tác bồi thường hỗ trợ, thu hồi mặt bằng dự án xây dựng Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh do thành phố D thực hiện, Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị thụ hưởng nên không có ý kiến gì đối với yêu cầu của người khởi kiện.

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 25/2023/HC-ST ngày 21/6/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên xử:

Bác yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện Ông Vũ Viết Ch đối với yêu cầu:

- Hủy Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND thành phố D về việc giải quyết đơn khiếu nại của Ông Vũ Viết Ch (lần đầu);

- Hủy Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc giải quyết đơn khiếu nại của Ông Vũ Viết Ch (lần hai);

- Buộc UBND thành phố D phải thực hiện hành vi công vụ theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Ngày 04/7/2023 Ông Vũ Viết Ch là người khởi kiện kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đề nghị sửa án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ông Ch.

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Lê Tấn D đại diện cho Ông Vũ Viết Ch vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Người khởi kiện vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện.

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án ở giai đoạn phúc thẩm:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa và Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; các đương sự tham gia tố tụng chấp hành đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Về nội dung: Xét kháng cáo của Ông Vũ Viết Ch thì thực hiện việc xây dựng Trường Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 1969/QĐ- CT về việc ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về đất và tài sản trên đất đối với công trình Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn xã Đông Hòa và xã Bình An - huyện D - tỉnh Bình Dương và ngày 13/11/2003 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 4653/QĐ-CT về việc thu hồi đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại xã Đông Hòa, xã Bình An, huyện D, tỉnh Bình Dương; giao cho Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy hoạch chi tiết trong đó có diện tích đất Ông Ch bị thu hồi là 251m2 đất nông nghiệp. Ông Ch đã nhận tiền 3 đợt đầy đủ. Ông Ch khiếu nại xin mua đất tái định cư vì có nhà trên đất nông nghiệp.

Theo biên bản kiểm kê số 117/KKĐB ngày 15/7/2004 và biên bản áp giá số 117TH/QLDA-ĐBGT ngày 21/4/2005, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh đã áp giá bồi thường đất, tài sản trên đất số tiền 212.463.175 đồng theo Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 18/5/2007 về việc công bố tiền bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản trên đất của UBND huyện D. Ông Vũ Viết Ch không có thắc mắc. Ngày 20/4/2011, Hội đồng đền bù thiệt hại - Giải phóng mặt bằng có Biên bản số 117TH/AG-(BS332) về việc áp giá bổ sung đối với tài sản trên đất của gia đình Ông Vũ Viết Ch theo Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND tỉnh, Ông Vũ Viết Ch nhận được bồi thường bổ sung đối với tài sản trên đất với tổng số tiền là 203.542.225 đồng và cũng không thắc mắc. Ông Vũ Viết Ch được hưởng chính sách tái định cư nhận tiền thay cho suất tái định cư theo Công văn số 3442/UBND-KTN ngày 16/11/2011 của UBND tỉnh với số tiền 251.000.000 đồng tại Biên bản thỏa thuận và cam kết ngày 19/01/2012.

Theo quy định của pháp luật, thu hồi đất nào được giao đất đó, không có đất giao thì giao giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm thu hồi. Các cơ quan nhà nước giải quyết quyền lợi cho Ông Ch đúng quy định pháp luật. Án sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của Ông Ch là có căn cứ. Đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ ý kiến của các bên đương sự và quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về quan hệ pháp luật, thời hiệu khởi kiện:

Ngày 22/8/2022, Ông Vũ Viết Ch nộp đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương yêu cầu giải quyết những vấn đề sau:

- Hủy Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND thành phố D về việc giải quyết đơn khiếu nại của Ông Vũ Viết Ch (lần đầu).

- Hủy Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc giải quyết đơn khiếu nại của Ông Vũ Viết Ch (lần hai).

- Buộc UBND thành phố D phải thực hiện hành vi công vụ theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Theo quy định tại Điều 116; Điều 30 và Điều 32 Luật Tố tụng hành chính, thời hiệu khởi kiện vẫn còn và Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương thụ lý và giải quyết là đúng thẩm quyền.

[2] Xét kháng cáo của Ông Vũ Viết Ch, Hội đồng xét xử nhận thấy:

[2.1] Ngày 27/01/1995, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 16/CP về việc thành lập Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 27/01/1995, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 72/TTg về địa điểm Đại học Q Hà Nội và Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 11/12/1997, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1069/1997/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch chung Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 10/01/1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 21/QĐ- TTg về việc giao đất cho Trường Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng đường vành đai bao quanh trường tại xã Đông Hòa và xã Bình An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Ngày 15/9/1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 836/QĐ- TTg về việc giao đất để xây dựng Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 10/10/2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 154/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 17/6/2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 660/QĐ- TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/2000 Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 02/6/2003 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 1969/QĐ-CT về việc ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về đất và tài sản trên đất đối với công trình Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn xã Đông Hòa và xã Bình An - huyện D - tỉnh Bình Dương.

Ngày 13/11/2003 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 4653/QĐ-CT về việc thu hồi đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại xã Đông Hòa, xã Bình An, huyện D, tỉnh Bình Dương; giao cho Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy hoạch chi tiết (có danh sách kèm theo).

Ngày 15/7/2004, Hội đồng Đền bù giải tỏa – Giải phóng mặt bằng xây dựng Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh huyện D (nay là thành phố D) lập biên bản kiểm kê đất đai, nhà ở, cây cối hoa màu công trình phụ vật kiến trúc trong khu quy hoạch xây dựng Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh số 117/KKĐB (có chủ sử dụng đất là Ông Vũ Viết Ch ký tên xác nhận).

Ngày 12/8/2004, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 6329/QĐ-CT về việc điều chỉnh, bổ sung chính sách bồi thường đối với công trình Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ngày 08/12/2004, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 9020/QĐ-CT về việc điều chỉnh đơn giá bồi thường và chính sách tái định cư đối với công trình Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ngày 21/4/2005, Hội đồng đền bù giải tỏa – giải phóng mặt bằng xây dựng Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh huyện D (nay là thành phố D) lập Biên bản áp giá số 117TH/QLDA-ĐBGT bồi thường, hỗ trợ đối với chủ tài sản Ông Vũ Viết Ch gồm: Đất nông nghiệp diện tích 251m2, đơn giá 150.000 đồng/m2, thành tiền 37.650.000 đồng; tài sản trên đất bồi thường số tiền 173.813.175 đồng; trợ cấp di dời 1.000.000 đồng. Tổng số tiền Ông Vũ Viết Ch được bồi thường 212.463.175 đồng (có chữ ký xác nhận của Ông Vũ Viết Ch).

Ngày 09/8/2019, Ông Vũ Viết Ch ký Biên bản thỏa thuận cam kết nhận số tiền 212.463.175 đồng.

Ngày 18/5/2007, UBND huyện D (nay là thành phố) D ban hành Quyết định số 1181/QĐ-UBND về việc công bố tiền bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất đối với hộ dân trong dự án xây dựng Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện D, tỉnh Bình Dương (đối với Ông Vũ Viết Ch).

Ngày 26/01/2011, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 332/QĐ-UBND về việc Phê duyệt phương án giải quyết tồn đọng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình xây dựng Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 20/4/2011, Hội đồng đền bù giải tỏa – giải phóng mặt bằng xây dựng Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh lập Biên bản áp giá bổ sung theo Quyết định số 332, số 117TH/AG (BS332) bồi thường tài sản trên đất đối với Ông Vũ Viết Ch số tiền 203.542.225 đồng (có xác nhận của Ông Vũ Viết Ch). Ngày 28/12/2011, Ông Vũ Viết Ch ký Biên bản thỏa thuận cam kết nhận số tiền 203.542.225 đồng.

Ngày 21/12/2011, UBND thị xã (nay là thành phố) D ban hành Quyết định số 9866/QĐ-UBND về việc công bố tiền bồi thường bổ sung tài sản gắn liền với đất đối với Ông Vũ Viết Ch thuộc công trình xây dựng Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn thị xã D tỉnh Bình Dương.

Ngày 16/11/2011, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 3442/UBND-KTN về việc điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ đối với công trình xây dựng Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 27/12/2011, Hội đồng Đền bù thiệt hại - Giải phóng mặt bằng Đại học Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh lập Biên bản áp giá bổ sung số 117TH/AGBS hỗ trợ về đất, cụ thể: Hỗ trợ đất nông nghiệp diện tích 251m2, đơn giá 1.000.000 đồng/m2, thành tiền 251.000.000 đồng (có chữ ký xác nhận của Ông Vũ Viết Ch).

Ngày 12/01/2012, Chủ tịch UBND thị xã (nay là thành phố) D ban hành Quyết định số 389/QĐ-UBND về việc hỗ trợ suất tái định cư bằng tiền đối với Ông Vũ Viết Ch thuộc công trình xây dựng Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn thị xã D, tỉnh Bình Dương.

Ngày 12/01/2012, Chủ tịch UBND thị xã (nay là thành phố) D ban hành Quyết định số 305/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường (đợt 104) cho các hộ dân tại phường Đông Hòa, thị xã D, tỉnh Bình Dương Công trình xây dựng Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh (có danh sách kèm theo).

Ngày 19/01/2012, Ông Vũ Viết Ch ký Biên bản thỏa thuận và cam kết nhận số tiền bồi thường 251.000.000 đồng.

Tổng số tiền Ông Vũ Viết Ch được bồi thường là 667.005.400 đồng.

Việc thu hồi đất và bồi thường đối với Ông Vũ Viết Ch để thực hiện công trình xây dựng Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo theo quy định tại Điều 27 Luật Đất đai năm 1993. Ông Vũ Viết Ch thống nhất với chủ trương, diện tích đất bị thu hồi và đơn giá bồi thường về đất, tài sản gắn liền trên đất.

[2.2] Ông Vũ Viết Ch là chủ sử dụng khu đất có diện tích 251m2, thuộc thửa đất số 299a, 297b, 293, tờ bản đồ số 11 tọa lạc tại ấp Tân Hòa, xã Đông Hòa, huyện D, tỉnh Bình Dương, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 4701 QSDĐ/ĐH ngày 28/11/2003 do UBND huyện D (nay là thành phố D) cấp cho Ông Vũ Viết Ch.

[2.3] Ngày 02/6/2003 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 1696/QĐ-CT về việc ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về đất và tài sản trên đất đối với công trình Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn xã Đông Hòa và xã Bình An – huyện D – tỉnh Bình Dương và ngày 13/11/2003 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 4653/QĐ-CT về việc thu hồi đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại xã Đông Hòa, xã Bình An, huyện D, tỉnh Bình Dương; giao cho Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy hoạch chi tiết (trong đó có diện tích đất 251m2 do Ông Vũ Viết Ch là chủ sử dụng). Hội đồng Đền bù giải tỏa – Giải phóng mặt bằng Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh đã bồi thường về đất và tài sản gắn liền trên đất cho Ông Vũ Viết Ch làm 03 đợt, với tổng số tiền là 667.005.400 đồng, Ông Vũ Viết Ch đã nhận đủ số tiền này được thể hiện tại các biên bản thỏa thuận và cam kết ngày 28/12/2011, ngày 19/01/2012, ngày 09/8/2019.

[2.4] Ngày 05/11/2020, Ông Vũ Viết Ch có đơn kiến nghị gửi Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung: Kiến nghị được mua 01 suất tái định cư do xây dựng nhà trên đất nông nghiệp sau khi công bố quy hoạch thuộc dự án xây dựng Đại học Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại khoản II Điều 1 của Quyết định số 9020/QĐ-CT ngày 08/12/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh đơn giá bồi thường và chính sách tái định cư đối với công trình Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ngày 20/01/2021, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh thành phố D ban hành Công văn số 157/UBND-KT về việc trả lời đơn của Ông Vũ Viết Ch, với nội dung: “Kiến nghị được mua 01 suất tái định cư do xây dựng nhà trên đất nông nghiệp sau khi công bố quy hoạch thuộc dự án xây dựng Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh của Ông Vũ Viết Ch là không có cơ sở xem xét giải quyết”.

Tại mục 3 khoản II Điều 1 Quyết định số 9020/QĐ-CT ngày 08/12/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương quy định:

II- Chính sách tái định cư: Chủ đầu tư xem xét bố trí cho các hộ có đất bị thu hồi được tái định cư vào khu tái định cư theo qui hoạch được phê duyệt. Mỗi suất tái định cư từ 100 đến 150 m2 theo nguyên tắc sau:

1)...

2)...

3) Trường hợp được bố trí tái định cư nhưng phải trả 100% tiền đất tái định cư:

- Hộ xây dựng nhà sau khi công bố qui hoạch và xây dựng trên đất nông nghiệp vẫn được bố trí tái định cư nhưng phải nộp tiền 100% đối với diện tích đất được bố trí tái định cư cho chủ đầu tư với giá 1.000.000 đồng/m2.

Tại điểm b khoản 1 Công văn số 3442/UBND-KTN ngày 16/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thể hiện:

b) Hỗ trợ về tái định cư:

-...

- Hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi dưới 1.500 m2 không được giải quyết tái định cư nhưng được hỗ trợ suất tái định cư bằng tiền, cụ thể:

+ ...

+ Diện tích dưới 270 m2 đưc hỗ trợ 1.000.000 đồng/m2”.

Căn cứ vào Công văn trên, ngày 27/12/2011 Hội đồng đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh lập Biên bản áp giá bổ sung số 117TH/AGBS hỗ trợ về đất diện tích 251m2 cho Ông Vũ Viết Ch số tiền 251.000.000 đồng (đơn giá 1.000.000 đồng/m), có xác nhận của chủ hộ là Ông Vũ Viết Ch.

Ngày 12/01/2012, Chủ tịch UBND thị xã (nay là thành phố) D ban hành Quyết định số 389/QĐ-UBND về việc hỗ trợ suất tái định cư bằng tiền đối với Ông Vũ Viết Ch thuộc công trình xây dựng Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn thị xã D, tỉnh Bình Dương.

Ngày 19/01/2012, Ông Vũ Viết Ch ký Biên bản thỏa thuận và cam kết nhận số tiền 251.000.000 đồng.

Như vậy, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với Ông Vũ Viết Ch đã được Hội đồng đền bù giải tỏa giải phóng mặt bằng Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết từ năm 2012. Do đó, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng Đại học Q Thành phố Hồ Chí Minh thành phố D ban hành Công văn số 157/UBND-KT ngày 20/01/2021 là đúng quy định.

Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND thành phố D về việc giải quyết đơn khiếu nại của Ông Vũ Viết Ch (lần đầu) và Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc giải quyết đơn khiếu nại của Ông Vũ Viết Ch (lần hai) được ban hành đúng pháp luật do đó Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ.

[3] Từ những phân tích và nhận định nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử đúng pháp luật. Ông Vũ Viết Ch kháng cáo không đưa ra được chứng cứ để làm thay đổi nội dung vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của Ông Ch, giữ nguyên án sơ thẩm như đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị.

[4] Về án phí hành chính phúc thẩm: Ông Ch phải chịu án phí do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ các Điều 30; 32; 116; Điều 193; khoản 1 Điều 241; Điều 348 và Điều 349 của Luật Tố tụng hành chính năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án;

Không chấp nhận kháng cáo của Ông Vũ Viết Ch. Giữ nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 25/2023/HC-ST ngày 21/6/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

1. Bác yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện Ông Vũ Viết Ch đối với yêu cầu:

- Hủy Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND thành phố D về việc giải quyết đơn khiếu nại của Ông Vũ Viết Ch (lần đầu);

- Hủy Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc giải quyết đơn khiếu nại của Ông Vũ Viết Ch (lần hai);

- Buộc UBND thành phố D phải thực hiện hành vi công vụ theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất đai.

2. Về án phí hành chính sơ thẩm: Ông Vũ Viết Ch phải chịu 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) án phí hành chính sơ thẩm được khấu trừ số tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí số AA/2021/0000238 ngày 13/9/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương.

3. Về án phí hành chính phúc thẩm: Ông Vũ Viết Ch phải chịu 300.000 đồng, được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 300.000 đồng theo Biên lai thu tiền số 0012017 ngày 06/7/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

41
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai số 971/2023/HC-PT

Số hiệu:971/2023/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân cấp cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 10/11/2023
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về