Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "kỷ luật buộc thôi việc"

6 kết quả được tìm thấy
651/2019/HC-PT - 9 tháng trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT BUỘC THÔI VIỆC CÔNG CHỨC Ngày 17 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Tòa án...
52/2018/HC-PT - 2 năm trước ... KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT BUỘC THÔI VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ngày 14 tháng 3 năm 2018 tại...
01/2019/HC-ST - 7 tháng trước Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh ... QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH KỶ LUẬT BUỘC THÔI VIỆC VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI   ...
01/2020/HC-PT - 4 tháng trước Tây Ninh ... HÀNH CHÍNH KỶ LUẬT BUỘC THÔI VIỆC VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI Ngày 06 tháng 3 năm 2020 tại...