Bản án 651/2019/HC-PT ngày 17/09/2019 về khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 651/2019/HCPT NGÀY 17/09/2019 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT BUỘC THÔI VIỆC CÔNG CHỨC

Ngày 17 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án hành chính thụ lý số 688/2018/TLPT-HC ngày 05/12/2018 về việc “Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức”. Do bản án hành chính sơ thẩm số 19/2018/HCST ngày 28/9/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 1959/2019/QĐPT-HC ngày 03/9/2019 giữa:

- Người khởi kiện: Ông Lê Minh Tr, sinh năm 1965 (có đơn đề nghị xét xử vắng mặt)

Địa chỉ: Số 149 Ngô Gia Tự, khóm 5, Phường 5, tỉnh Cà Mau.

- Người bị kiện:

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: số 02 Hùng V, Phường 5, thành phố C M, tỉnh Cà Mau.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau: Ông Lê Minh ; Chức vụ: Giám đốc Sở nội vụ tỉnh Cà Mau (có mặt).

Địa chỉ: Số 91 Lý Thường K, Phường 5, thành phố C M, tỉnh Cà Mau.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đ D.

Đại diện theo ủy quyền: Ông Thái Hoàng Bo – Phó Chủ tịch UBND huyện Đ D.

Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Đầm D, huyện Đ D, tỉnh Cà Mau.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Người khởi kiện, ông Lê Minh Tr trình bày:

Vào năm 2008, ông Trung bị Ủy ban kiểm tra Đảng ủy huyện Đ D ra Quyết định số 42-QĐ/KT ngày 14/01/2008 thi hành kỷ luật bằng hình thức “Khai trừ khỏi Đảng”, với lý do vi phạm Điều 12, Điều 13 trong Quy định số 19 của Bộ Chính trị “về những điều Đảng viên không được làm”. Đến ngày 11/11/2008, Chủ tịch UBND huyện Đ D tiếp tục ra Quyết định số 899/QĐ- UBND xử lý kỷ luật ông Lê Minh Tr với hình thức: “Buộc thôi việc”. Không đồng ý với hình thức kỷ luật Đảng, ông Trung khiếu nại đến lãnh đạo các cơ quan Đảng và Nhà nước. Đến ngày 14/01/2015 Tỉnh Ủy Cà Mau ban hành Quyết định số 1244/QĐ/TU thay đổi hình thức kỷ luật đối với ông Trung từ “Khai trừ ra khỏi Đảng” sang hình thức kỷ luật “Cảnh cáo”. Sau khi triển khai Quyết định, đến ngày 02/03/2015, ông Trung khiếu nại đến UBND huyện Đ D yêu cầu giải quyết các chế độ chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Đến ngày 11/01/2016, Chủ tịch UBND huyện Đ D ban hành Công văn số 43- UBND-VP trả lời không có cơ sở giải quyết nên ông Trung tiếp tục khiếu nại. Ngày 21/02/2017, Chủ tịch UBND huyện Đ D ban hành Quyết định số 02/QĐ- UBND không chấp nhận yêu cầu khiếu nại của ông Trung do thời hiệu khiếu nại quyết định “Buộc thôi việc” đã hết, các khiếu nại về chế độ tiền lương và tiền bảo hiểm của ông Trung không có cơ sở giải quyết nên giữ nguyên Công văn số 43/UBND-VP. Ông Trung tiếp tục khiếu nại đối với Quyết định này. Ngày 26/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 505/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Trung với nội dung giữ nguyên Quyết định 02/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Đ D. Ngày 23/4/2018, ông Trung làm đơn khởi kiện yêu cầu:

+ Hủy Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Minh Tr ;

+ Hủy Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của Chủ tịch UBND huyện Đ D về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Minh Tr ;

+ Hủy Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 của Chủ tịch UBND huyện Đ D về việc thi hành kỷ luật ông Lê Minh Tr với hình thức “Buộc thôi việc”;

+ Hủy Công văn số 43/UBND-VP ngày 11/01/2016 của Chủ tịch UBND huyện Đ D ;

+ Buộc UBND huyện Đ D khôi phục lại các chế độ, chính sách về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, việc làm cho ông Trung kể từ ngày buộc thôi việc trái pháp luật cho tới bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật;

Người bị kiện, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trình bày:

Năm 2007, ông Lê Minh Tr công tác tại Tòa án nhân dân huyện Đ D giữ chức vụ quyền chánh án TAND huyện Đ D, trong thời gian công tác tại Tòa án nhân dân huyện Đ D, ông Trung bị Huyện Ủy Đ D kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách” theo Quyết định số 213/QĐ-HU ngày 13/6/2007 của Huyện Ủy Đ D với lý do, thực hiện nhiệm vụ chủ quan, thiếu công tâm, làm giảm lòng tin của nhân dân và uy tín cá nhân. Ngày 16/7/2007 Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 73/QĐ-TCCB về việc kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo” đối với ông Lê Minh Tr do có hành vi vi phạm trong công tác xét xử. Sau khi bị kỷ luật, ông Lê Minh Tr chuyển công tác về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Đ D, phụ trách công tác tiếp công dân. Đến ngày 14/01/2008, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đ D ban hành Quyết định số 42/QĐ-KT thi hành kỷ luật bằng hình thức “ Khai trừ khỏi Đảng” đối với ông Lê Minh Tr với lý do, trong thời gian bị kỷ luật, không khắc phục sửa sai mà tiếp tục vi phạm, cụ thể vào ngày 28/11/2007, ông Trung đặt vấn đề và nhận 5.400.000 đồng của 07 hộ dân ở ấp Tân Thành A, xã Tân Dân, huyện Đ D nhờ làm hồ sơ khởi kiện ra tòa về việc tranh chấp hụi. Sau khi các hộ dân phát hiện ông Lê Minh Tr không còn công tác tại Tòa án, có 03 hộ dân đòi lại tiền nhưng ông không trả, nên 03 hộ dân viết đơn tố cáo. Ngày 17/01/2008, ông Lê Minh Tr có đơn yêu cầu gửi Ban Thường vụ Huyện ủy Đ D, Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy, Chi ủy văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Đ D, với nội dung xin giảm nhẹ hình thức kỷ luật trong Đảng. Trên cơ sở đơn xin giảm nhẹ hình thức kỷ luật Đảng của ông Lê Minh Tr, ngày 24/01/2008, Huyện ủy Đ D ban hành Quyết định số 279- QĐ-HU chuẩn y hình thức kỷ luật “Khai trừ” đối với ông Lê Minh Tr. Sau khi có Quyết định trên, ông Lê Minh Tr không đồng ý và tiếp tục khiếu nại đến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ngày 20/6/2008, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 70-QĐ/UBKT, có nội dung giữ y hình thức khai trừ Đảng đối với ông Lê Minh Tr. Ngày 11/11/2008, Chủ tịch UBND huyện Đ D ban hành Quyết định số 899/QĐ-UBND thi hành kỷ luật với hình thức “ Buộc thôi việc” đối với ông Lê Minh Tr, với lý do: Trong thời gian làm việc tại Tòa án nhân dân huyện Đ D, ông Trung đã nhiều lần vi phạm, bị Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau kỷ luật với hình thức cảnh cáo; Huyện ủy Đ D kỷ luật với hình thức khiển trách; khi về làm công tác tiếp dân tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, ông Trung tiếp tục vi phạm, Huyện ủy quyết định kỷ luật với hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Xét thấy, ông Trung không còn xứng đáng đứng trong đội ngũ cán bộ, công chức. Sau khi có Quyết định số 899/QĐ-UBND, ông Lê Minh Tr không khiếu nại về hình thức kỷ luật “buộc thôi việc”, chỉ có yêu cầu về hình thức kỷ luật Đảng, ông Trung tha thiết là được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đến ngày 14/01/2015, Ban thường vụ Tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 1244-QĐ/TU về việc giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng “thay đổi hình thức kỷ luật “Khai trừ” Đảng bằng hình thức “Cảnh cáo” Đảng đối với ông Lê Minh Tr ”. Đến ngày 02/3/2015 ông Trung làm đơn yêu cầu giải quyết về chế độ tiền lương và tiền bảo hiểm nhưng không được Chủ tịch UBND huyện Đ D chấp nhận bằng Công văn số 43 và Quyết định số 02, do không có cơ sở giải quyết theo yêu cầu của ông Trung. Ông Trung tiếp tục khiếu nại và Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 505. Từ đó ông Trung làm đơn khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định 899 của Chủ tịch UBND huyện Đ D. Do Quyết định 899 đã hết thời hiệu khởi kiện theo quy định của pháp luật; Công văn 43, Quyết định 02 và Quyết định 505 không chấp nhận yêu cầu của ông Trung về chế độ tiền lương và các chế độ bảo hiểm là đúng nên đề nghị Tòa án giải quyết không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Trung.

Người bị kiện, Chủ tịch UBND huyện Đ D do người đại diện theo ủy quyền là ông Thái Hoàng Bo trình bày:

Khi ông Lê Minh Tr nhận Quyết định 899/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 của Chủ tịch UBND huyện Đ D, ông Trung không khiếu nại quyết định buộc thôi việc, đến năm 2018 ông Trung làm đơn khởi kiện vụ án hành chính đối với Quyết định 899/ QĐ-UBND ngày 11/11/2008 của Chủ tịch UBND huyện Đ D, là hết thời hiệu khởi kiện.

Về chế độ tiền lương và chế độ chính sách của ông Trung đã được Chủ tịch UBND huyện Đ D trả lời theo Công văn số 43/UBND-VP ngày 11/01/2016 có nội dung không có cơ sở để giải quyết, nên ông Trung tiếp tục khiếu nại. Ngày 21/02/2017 Chủ tịch UBND huyện Đ D ban hành Quyết định số 02/QĐ- UBND giải quyết đơn khiếu nại của ông Trung, không chấp nhận khiếu nại và giữ nguyên Công văn số 43/UBND-VP ngày 11/01/2016. Ông Trung tiếp tục khiếu nại. Ngày 26/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 505/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại, giữ nguyên Quyết định số 02/QĐ-UBND. Hiện nay, Chủ tịch UBND huyện Đ D yêu cầu Tòa án giải quyết không chấp nhận yêu cầu của ông Trung về hủy Công văn số 43/UBND-VP và Quyết định số 02/QĐ-UBND. Đối với yêu cầu hủy Quyết định số 899/QĐ- UBND ngày 11/11/2008 thì yêu cầu Tòa án đình chỉ yêu cầu này do hết thời hiệu khởi kiện.

Tại bản án hành chính sơ thẩm số 19/2018/HCST ngày 28/9/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau quyết định:

1. Bác yêu cầu khởi kiện của ông Lê Minh Tr về việc hủy Công văn số 43/UBND-VP ngày 11/01/2016 của Chủ tịch UBND huyện Đ D, Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của Chủ tịch UBND huyện Đ D và Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

2. Không chấp nhận yêu cầu của ông Lê Minh Tr về việc buộc UBND huyện Đ D khôi phục lại các chế độ, chính sách về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, việc làm cho ông Trung kể từ ngày buộc thôi việc trái pháp luật cho tới bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật;

3. Đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu khởi kiện Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 của Chủ tịch UBND huyện Đ D.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 08/10/2018 người khởi kiện, ông Lê Minh Tr kháng cáo Tại phiên tòa phúc thẩm, người khởi kiện ông Lê Minh Tr có đơn đề nghị xét xử vắng mặt theo quy định tại khoản 4 Điều 225 Luật tố tụng hành chính.

Theo đơn kháng cáo của người khởi kiện, ông Lê Minh Tr yêu cầu hủy bản án sơ thẩm với lý do:

- Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 của Chủ tịch UBND huyện Đ D là hoàn toàn trái pháp luật.

- Thời hiệu khởi kiện Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 của Chủ tịch UBND huyện Đ D phải tính từ ngày 27/8/2015, khi tổ chức cuộc họp xem xét lại hình thức kỷ luật buộc thôi việc.

- Bản án không ghi nhận đầy đủ tranh luận dẫn đến quyết định không khách quan.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị kiện đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của ông Lê Minh Tr.

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu, về tố tụng Hội đồng xét xử và các đương sự đã tuân thủ các quy định của Luật tố tụng hành chính. Về nội dung, kháng cáo của ông Lê Minh Tr là không có căn cứ, đề nghị Hội đồng xét không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

1. Về trình tự, thủ tục ban hành quyết định giải quyết khiếu nại:

Tại Quyết định số 42-QĐ/KT ngày 14/01/2008 của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Đ D thi hành kỷ luật bằng hình thức “Khai trừ khỏi Đảng” đối với ông Lê Minh Tr, với lý do vi phạm Điều 12, Điều 13 trong Quy định số 19 của Bộ Chính trị “về những điều Đảng viên không được làm”.

Tại Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 của Chủ tịch UBND huyện Đ D, buộc thôi việc đối với ông Lê Minh Tr với lý do ông Trung không còn xứng đáng là cán bộ công chức theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 25 Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính Phủ về xử lý cán bộ công chức.

Ông Lê Minh Tr khiếu nại về hình thức kỷ luật Đảng và được Tỉnh ủy Cà Mau chấp nhận, thay đổi hình thức kỷ luật theo Quyết định số 1244-QĐ/TU ngày 14/01/2015 về việc giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng “thay đổi hình thức kỷ luật “Khai trừ” Đảng bằng hình thức “Cảnh cáo” Đảng đối với ông Lê Minh Tr ”.

Trong thời gian này, ông Lê Minh Tr nghỉ việc theo quyết định buộc thôi Ông Trung làm đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND huyện Đ D để yêu cầu giải quyết các chế độ chính sách việc làm, tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Tại Công văn số 43-UBND-VP ngày 11/01/2016, Chủ tịch UBND huyện Đ D trả lời không có cơ sở giải quyết đơn yêu cầu của ông Trung.

Ông Trung tiếp tục khiếu nại.

Tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của Chủ tịch UBND huyện Đ D về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Trung, có nội dung không chấp nhận khiếu nại của ông Trung và giữ nguyên Công văn số 43/UBND-VP ngày 11/01/2016.

Ông Trung khiếu nại.

Tại Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Minh Tr, có nội dung không chấp nhận khiếu nại, giữ nguyên Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 21/02/2017.

Như vậy, việc ông Lê Minh Tr khiếu nại về chính sách việc làm, tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội và được cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại theo quy định của Luật khiếu nại.

Các Quyết định giải quyết khiếu nại nêu trên là đối tượng khởi kiện hành chính theo quy định tại Điều 3 Luật tố tụng hành chính.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Pháp lệnh Cán bộ công chức năm 1998 và sửa đổi bổ sung năm 2003 thì ông Lê Minh Tr có quyền khiếu nại về quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa theo quy định tại khoản 2 Điều 42 của Pháp lệnh Cán bộ, Công chức, nhưng ông Lê Minh Tr không thực hiện khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 của Chủ tịch UBND huyện Đ D, là hết thời hiệu khởi kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc.

2. Về nội dung quyết định giải quyết khiếu nại:

Theo quy định tại Điều 45 của Pháp lệnh Cán bộ Công chức năm 1998 thì cơ quan có trách nhiệm khôi phục quyền lợi và bố trí công việc khi bị buộc thôi việc oan.

Ông Lê Minh Tr không khiếu nại và không khởi kiện vụ án hành chính nên Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 ông Lê Minh Tr bị xử lý buộc thôi việc đã có hiệu lực và thực tế ông Lê Minh Tr đã thôi việc.

Như vậy, trong thời gian từ 2008 đến 2016 trong khi chưa có Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc buộc thôi việc là oan, thì ông Lê Minh Tr khiếu nại yêu cầu bồi thường tiền lương và các khoản khác trong thời gian ông bị buộc thôi việc, là không có cơ sở để giải quyết.

Theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính Phủ về xử lý cán bộ công chức thì ông Lê Minh Tr không được trợ cấp thôi việc mà chỉ được xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội và xác nhận quá trình công tác.

Do đó, ông Lê Minh Tr yêu cầu khôi phục các quyền lợi cho ông kể từ ngày buộc thôi việc là không có cơ sở chấp nhận.

Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Lê Minh Tr về hủy các quyết định hành chính bị kiện và các quyết định giải quyết khiếu nại liên quan là có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật.

Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của ông Lê Minh Tr và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Ông Lê Minh Tr phải chịu án phí hành chính phúc thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên, Căn cứ vào khoản 1 Điều 241 Luật tố tụng hành chính;

QUYẾT ĐỊNH

Không chấp nhận kháng cáo của người khởi kiện, ông Lê Minh Tr, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

1. Bác yêu cầu khởi kiện của ông Lê Minh Tr về việc hủy Công văn số 43/UBND-VP ngày 11/01/2016 của Chủ tịch UBND huyện Đ D, Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của Chủ tịch UBND huyện Đ D và Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

2. Không chấp nhận yêu cầu của ông Lê Minh Tr về việc buộc UBND huyện Đ D khôi phục lại các chế độ, chính sách về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, việc làm cho ông Trung kể từ ngày buộc thôi việc trái pháp luật cho tới bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật;

3. Đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu khởi kiện Quyết định số 899/QĐ- UBND ngày 11/11/2008 của Chủ tịch UBND huyện Đ D.

- Ông Lê Minh Tr phải chịu 300.000 đồng án phí hành chính phúc thẩm, đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 00163 ngày 15/10/2018 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau.

- Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

- Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

1126
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 651/2019/HC-PT ngày 17/09/2019 về khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức

Số hiệu:651/2019/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân cấp cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:17/09/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về