Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "Thuế GTGT"

372 kết quả được tìm thấy
01/2023/KDTM-ST - 5 tháng trước Thành phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu ... - Vũng Tàu. Giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT 10% là 98.267.217.497 đồng, hình thức hợp đồng là...
55/2023/KDTM-ST - 9 tháng trước Thành phố Qui Nhơn - Bình Định ... Trong đó: A: Tiền lãi chậm trả khi Bên thuê không thanh toán ngay được số tiền vốn gốc và thuế GTGT...
209/2023/KDTM-PT - 9 tháng trước Hà Nội ...kg, thành tiền 299.287.500 đồng, thuế GTGT là 29.928.750 đồng. Tổng là 329.216.250 đồng. Loại 2 số...
65/2023/HS-ST - 9 tháng trước Hà Tĩnh ... như sau: + Năm 2021: Tổng hàng hóa dịch vụ mua vào: 238.031.416.975 đồng, thuế GTGT đầu vào đã...
33/2023/HC-ST - 10 tháng trước Đồng Nai ... doanh nghiệp” và “kỳ hoàn thuế GTGT” của Công ty từ năm 2015 đến năm 2018. Ngày 04/9/2019, Đoàn...