Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "án phí ly hôn"

2745 kết quả được tìm thấy
Bản án về ly hôn số 249/2021/HNGĐ-ST 28/05/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
249/2021/HNGĐ-ST - 1 năm trước Thành phố Nam Định - Nam Định
Bản án về ly hôn số 211/2021/HNGĐ-ST 09/04/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
211/2021/HNGĐ-ST - 1 năm trước Quận Hà Đông - Hà Nội ... chịu án phí ly hôn sơ thẩm theo quy định của pháp luật. Vì các lẽ trên,  QUYẾT ĐỊNH Căn...
Bản án về ly hôn số 196/2020/HNGĐ-ST 28/08/2020
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
196/2020/HNGĐ-ST - 2 năm trước Huyện Mỹ Đức - Hà Nội
Bản án về ly hôn số 07/2021/HNGĐ-ST 15/06/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
07/2021/HNGĐ-ST - 1 năm trước Huyện ý Yên - Nam Định
Bản án về ly hôn số 325/2020/HNGĐ-ST 29/09/2020
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
325/2020/HNGĐ-ST - 2 năm trước Huyện Mỹ Đức - Hà Nội
Bản án về ly hôn số 233/2021/HNGĐ-ST 20/05/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
233/2021/HNGĐ-ST - 1 năm trước Thành phố Nam Định - Nam Định
Bản án về ly hôn số 36/2021/HNGĐ-ST 16/08/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
36/2021/HNGĐ-ST - 1 năm trước Huyện Nho Quan - Ninh Bình ... xét xử không xem xét là phù hợp. [5]. Về án phí ly hôn sơ thẩm: Chị B phải nộp theo quy định của...
Bản án về tranh chấp ly hôn số 63/2020/HNGĐ-ST 30/09/2020
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
63/2020/HNGĐ-ST - 2 năm trước Quận Đống Đa - Hà Nội
Bản án về ly hôn số 195/2020/HNGĐ-ST 28/08/2020
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
195/2020/HNGĐ-ST - 2 năm trước Huyện Mỹ Đức - Hà Nội ...: Anh Phượng phải chịu án phí ly hôn sơ thẩm theo qui định pháp luật; NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN Sau...
Bản án về ly hôn số 01/2021/HNGĐ-ST 06/01/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
01/2021/HNGĐ-ST - 2 năm trước Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng
Bản án về ly hôn số 1032/2021/HNGĐ-ST 28/04/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
1032/2021/HNGĐ-ST - 1 năm trước TP. Thủ Đức - Hồ Chí Minh ...: Bà L phải chịu án phí ly hôn và án phí cấp dưỡng nuôi con theo quy định của pháp luật. NHẬN ĐỊNH...
Bản án về ly hôn số 608/2020/HNGĐ-ST 22/12/2020
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
608/2020/HNGĐ-ST - 2 năm trước Quận 10 - Hồ Chí Minh
Bản án về ly hôn số 540/2021/HNGĐ-ST 25/03/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
540/2021/HNGĐ-ST - 1 năm trước TP. Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Bản án về ly hôn số 478/2020/HNGĐ-ST 16/09/2020
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
478/2020/HNGĐ-ST - 2 năm trước Quận 10 - Hồ Chí Minh
Bản án về ly hôn số 887/2020/HNGĐ-ST 19/10/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
887/2020/HNGĐ-ST - 1 năm trước Quận 9 (cũ) - Hồ Chí Minh
Bản án về ly hôn số 1052/2021/HNGĐ-ST 29/04/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
1052/2021/HNGĐ-ST - 1 năm trước TP. Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Bản án về ly hôn số 1390/2021/HNGĐ-ST 24/05/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
1390/2021/HNGĐ-ST - 1 năm trước TP. Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Bản án về ly hôn số 888/2020/HNGĐ-ST 19/10/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
888/2020/HNGĐ-ST - 1 năm trước Quận 9 (cũ) - Hồ Chí Minh
Bản án về ly hôn số 31/2021/HNGĐ-ST 21/05/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
31/2021/HNGĐ-ST - 1 năm trước Huyện Châu Đức - Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản án về tranh chấp ly hôn số 105/2021/HNGĐ-ST 08/11/2021
Hôn Nhân Gia Đình
Sơ thẩm
105/2021/HNGĐ-ST - 1 năm trước Thành phố Long Khánh - Đồng Nai