Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " trật tự công cộng"

4765 kết quả được tìm thấy
491/2017/HS-PT - 2 năm trước ... GIẾT NGƯỜI VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Trong ngày 21 tháng 9 năm 2017 tại Tòa án nhân dân cấp cao...
319/2018/HS-PT - 1 năm trước ... VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Vào ngày 30 tháng 11 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Gia...
40/2018/HS-GĐT - 2 năm trước ... TỘI GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 12 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao mở...
17/2018/HS-PT - 2 năm trước ... GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 23 tháng 01 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc...
48/2018/HS-ST - 2 năm trước Kiên Giang ... RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 01 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử...
32/2017/HS-ST - 2 năm trước Bình Định ... RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG ...
45/2019/HS-ST - Điện Biên ... GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 08 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên xét...
568/2019/HS-PT - 10 tháng trước Hồ Chí Minh ... TỘI GIẾT NGƯỜI VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 26 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân...
235/2018/HS-PT - 2 năm trước ... TỘI GIẾT NGƯỜI VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 19 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
104/2018/HS-PT - 2 năm trước ... NGƯỜI VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Vào ngày 16 tháng 4 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh...
637/2017/HS-PT - 2 năm trước ... TỘI GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG VÀ GIẾT NGƯỜI Ngày 06 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân...
07/2018/HS-ST - 2 năm trước Hải Dương ... VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 24 tháng 01 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải...
70/2017/HS-ST - 2 năm trước Gia Lai ... RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG ...
67/2017/HS-ST - 2 năm trước Gia Lai ... RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG ...
552/2017/HS-PT - 2 năm trước ... TỘI GIẾT NGƯỜI VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 13 tháng 10 năm 2017 tại Tòa án nhân dân cấp cao...
28/2017/HSST - 2 năm trước Huyện Cẩm Thủy - Thanh Hoá ... HỦY HOẠI TÀI SẢN VÀ  GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 28 tháng 9 năm 2017, tại hội trường TAND...
745/2019/HS-PT - 10 tháng trước Hà Nội ... phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1 Điều 51...
75/2020/HSST - 2 tháng trước Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh ... GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG VÀ HỦY HOẠI TÀI SẢN Ngày 22 tháng 05 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân...
14/2017/HSST - 3 năm trước Huyện Đam Rông - Lâm Đồng ... Ý GÂY THƯƠNG TÍCH VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG  ...
70/2017/HSPT - 2 năm trước Bạc Liêu ... ĐKPTGTĐB VÀ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ngày 27 tháng 10 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh...