Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " các quyết định hành chính"

314 kết quả được tìm thấy
175/2019/HC-PT - 2 năm trước ... dụng theo Nghị định 188/2004/NĐ-CP. Vì vậy, Bà S khởi kiện, yêu cầu hủy các quyết định hành chính...
31/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Yên Châu - Sơn La
62/2020/HS-PT - 9 tháng trước Nam Định
02/2017/HC-PT - 3 năm trước Quảng Bình ... vệ rừng và quyết định giải quyết khiếu nại các quyết định hành chính. Do bản án hành chính sơ...
01/2019/HC-ST - 2 năm trước Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn ... là đúng quy định của pháp luật.  [2.4] Về nội dung của các quyết định hành chính: Khu đất...
193/2019/HSST - 1 năm trước Thành phố Hải Dương - Hải Dương