Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " các quyết định hành chính"

314 kết quả được tìm thấy
08/2019/HC/GĐT - 1 năm trước ... giải quyết đối với các quyết định hành chính liên quan là không có căn cứ. [2]. Về thiệt hại của...
153/2018/HC-PT - 3 năm trước ... đúng thẩm quyền. Đề nghị hủy các quyết định hành chính để đương sự khởi kiện tại Tòa án. Ông...
31/2019/DS-PT - 1 năm trước Quảng Bình ... giải quyết yêu cầu bổ sung về hủy các quyết định hành chính cá biệt. Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn...
20/2019/HC-PT - 2 năm trước ... tịch Ủy ban nhân dân thành phố TH”. Không đồng ý với các Quyết định hành chính nói trên, chúng tôi...
02/2020/HC-PT - 1 năm trước ... huyện A vẫn giữ nguyên các quyết định hành chính bị khởi kiện. Theo Đại diện cho Ngân hàng Thương...
03/2018/HC-ST - 2 năm trước Phú Yên ... định.  [6] Đối với Thông báo số 13/TB-UB ngày 18/01/2018 của UBND huyện T và các quyết định hành...