Bản án 173/2017/HC-PT ngày 09/08/2017 về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực thuế

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 173/2017/HC-PT NGÀY 09/08/2017 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ

Ngày 09 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số:09/2016/TLPT-HC ngày 10 tháng 3 năm 2016 về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực thuế”, do Bản án hành chính sơ thẩm: 46/2016/HC-ST ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 333/2016/QĐ-HC ngày 04 tháng 7 năm 2016, giữa các đương sự:

- Người khởi kiện: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại giấy HT

Địa chỉ: 225D đường T, phường TĐ, Quận M, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Ông Trần Quốc H – Giám đốc, là đại diện theo pháp luật của công ty.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty: Luật sư Nguyễn Mạnh N thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. (có mặt)

- Người bị kiện:  Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 63 đường V, phường AP, Quận H, Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trần Ngọc T – Cục trưởng (Có văn bản xin xét xử vắng mặt) Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện:

.1/ Ông Huỳnh Văn Th, sinh năm 1981. (có mặt)

Địa chỉ: 112/11D đường CT, phường C, quận PN, Thành phố Hồ Chí Minh.

2/ Bà Trần Thị Kim Ng, sinh năm 1977. (có mặt)

Địa chỉ: 42L Khu dân cư MN, phường B, quận BT, Thành phố Hồ Chí

3/ Ông Nguyễn Bá Kh, sinh năm 1960. (có mặt)

Địa chỉ: số 01 đường C, khu phố N, phường HBC, quận TĐ, Thành phố Hồ Chí Minh.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nội dung vụ án như sau:

Ngày 01/7/2014, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 1410/QĐ-CT-TT tiến hành việc thanh tra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại giấy HT (Công ty HT) và xác minh về hoạt động của 07 doanh nghiệp mà Công ty HT đã kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với cáchóa đơn bán hàng của 07 doanh nghiệp này cho Công ty HT trong các năm 2012 và 2013.

Trên cơ sở kết quả trả lời xác minh của các Chi cục Thuế và kết quả thanh tra, ngày 28/8/2014 Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản thanh tra thuế trong đó xác định:

Công ty HT không có kho hàng, các chứng từ phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho không có ký nhận giữa hai bên, hóa đơn bán ra không có chữ ký của người mua hàng, hợp đồng không đầy đủ.

Đơn vị có kê khai, nộp thuế nhưng kê khai thuế giá trị gia tăng và hạch toán một số chi phí chưa đúng quy định của nhà nước. Theo kết quả hồi báo xác minh của các Chi cục Thuế mà Công ty HT đã mua hàng là Công ty TNHH TMDV NN, Công ty TNHH TMDV HAM, Công ty TNHH TMDV HCP, Công ty TNHH SXTM LN, DNTNTM NT và Công ty TNHH TMDV TPH, đoàn kiểm tra nhận thấy Công ty HT đã mua hàng hóa của các đơn vị giải thể và bỏ trốn, hàng hóa mua vào là vật tư, giấy phế liệu, giấy carton, than đá, gỗ, ván với số lượng rất lớn nhưng công ty không đăng ký kho hàng, không thuê kho, không có chi phí vận chuyển, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, xuất kho không thể hiện ký nhận giữa hai bên, chênh lệch tỷ lệ lãi giữa các lô hàng rất thấp, kê khai thuế giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ mua vào bán ra rất ít. Hợp đồng không đầy đủ, trong hợp đồng không thể hiện mặt hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền. Căn cứ các quy định có liên quan đoàn kiểm tra loại toàn bộ thuế giá trị gia tăng đầu vào khấu trừ là 7.990.024.346đ (năm 2012 là 2.597.492.259đ, năm 2013 là 5.392.532.087đ). Công ty HT cũng đã sử dụng hóa đơn của Công ty TNHH Giải pháp công nghệ VN là hóa đơn bất hợp pháp. Qua thanh tra, số thuế cần phải truy thu như sau: Thuế giá trị gia tăng 9.181.370.279đ, thuế thu nhập doanh nghiệp 2.084.855.383đ.

Căn cứ biên bản thanh tra và các quy định của pháp luật liên quan, ngày 15/9/2014  Cục trưởng Cục Thuế Thành phố  Hồ  Chí  Minh có  Quyết định  số4482/QĐ-CT-XP xử lý đối với Công ty HT:

- Truy thu thuế giá trị gia tăng năm 2012: 3.788.838.192đ

- Truy thu thuế giá trị gia tăng năm 2013: 5.392.532.087đ

- Truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012: 2.084.855.383đ

- Phạt vi phạm hành chính 1 lần do sử dụng hóa đơn bất hợp pháp: 3.276.201.316đ. (Tổng số tiền truy thu và phạt là: 14.542.426.978đ).

Không đồng ý với Quyết định số 4482/QĐ-CT-XP, Công ty HT đã khiếu nại.Ngày 17/7/2015 Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh có Kết luận Thanh tra thuế số 885/KLTT-CT trong đó xác định đơn vị có mở sổ sách kế toán nhưng toàn bộ hóa đơn mua vào của các đơn vị giải thể và bỏ trốn. Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh truy thu và xử phạt:

- Truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp: 337.161.724đ (trong đó năm 2012: 170.917.869đ, năm 2013: 166.243.855đ)

- Phạt tiền về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp: 1.225.423.411đ

- Tiền chậm nộp trên số tiền thuế còn thiếu: 1.467.478.325đ

- Yêu cầu Công ty HT phải nộp số tiền phạt, tiền chậm nộp khi nhận được quyết định xử lý vi phạm. Nộp ngay số thuế nợ đọng vào ngân sách nhà nước. Chấn chỉnh việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và kê khai thuế theo quy định của pháp luật.

Ngày 07/5/2015 Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định giải quyết khiếu nại số 46/QĐ-CT-KN không chấp nhận khiếu nại của Công ty HT nên ngày 10/6/2015 Công ty HT đã khởi kiện vụ án hành chính yêu cầu Tòa án hủy bỏ Quyết định số 4482/QĐ-CT-XP và Quyết định giải quyết khiếu nại số 46/QĐ-CT-KN.

Ngày 17/7/2015 Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 2784/QĐ-CT-XP xử lý đối với Công ty HT như sau:

- Phạt tiền về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp: 1.225.423.411đ

- Truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp: 337.161.724

- Tiền chậm nộp trên số tiền thuế còn thiếu: 1.467.478.325đ.

Ngày 04/9/2015 Công ty HT nộp đơn khởi kiện bổ sung yêu cầu Tòa án hủy bỏ Kết luận Thanh tra thuế số 885/KLTT-CT và Quyết định số 2784/QĐ-CT-XP.

Theo trình bày của Người khởi kiện Công ty HT:

Công ty HT đã kê khai đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào của Công ty TNHH TMDV NN, Công ty TNHH TMDV HAM, Công ty TNHH TMDV HCP, Công ty TNHH SXTM LN, DNTNTM NT, Công ty TNHH TMDV TPH và Công ty TNHH Giải pháp công nghệ VN tại cơ quan thuế. Khi xuất hóa đơn cho Công ty HT các doanh nghiệp này đều kê khai đầy đủ tại cơ quan thuế, ký hiệu, ngày tháng, giá trị hàng hóa và số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn đều đúng. Các doanh nghiệp này cũng đã chấp hành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định. Thời điểm xuất hóa đơn đều trước thời gian cơ quan thuế có thông báo doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh hoặc ngừng hoạt động. Vào thời điểm này cơ quan thuế cũng không có bất kỳ một cảnh báo nào về hóa đơn của các doanh nghiệp này. Trong quá trình giao dịch mua bán,các doanh nghiệp này trực tiếp đến giao dịch với Công ty HT. Công ty HT đã vào trang mạng của Tổng cục Thuế và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thấy các doanh nghiệp này đều hoạt động bình thường, không có bất kỳ một cảnh báo nguy hiểm hay rủi ro nào từ phía các cơ quan chức năng.

Tất cả các hợp đồng mua bán đầu ra, đầu vào, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra, chứng từ thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng, bảng kê khai thuế đều được Công ty HT thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, thể hiện rõ ràng trên sổ, sách kế toán theo đúng quy định.

Theo trình bày của Người bị kiện:

Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tại Văn bản số 7938/CT- KTNB ngày 01/9/2015 và Văn bản số 8863/CT-TT2 ngày 02/10/2015 thì: Qua thanh tra cho thấy trong 156 hóa đơn đầu vào mà Công ty HT kê khai để khấu trừ thuế giá trị gia tăng có 25 hóa đơn của Công ty TNHH Giải pháp công nghệ VN, Công ty TNHH Giải pháp công nghệ VN không kê khai thuế tại Chi cục Thuế Quận 12 và đã bỏ địa chỉ kinh doanh. 131 hóa đơn của Công ty TNHH TMDV NN, Công ty TNHH TMDV HAM, Công ty TNHH TMDV HCP, Công ty TNHH SXTM LN, DNTNTM NT và Công ty TNHH TMDV TPH, có kê khai tại cơ quan thuế nhưng các doanh nghiệp này đã giải thể hoặc bỏ trốn nên đoàn thanh tra đã đề xuất xuất toán toàn bộ số thuế giá trị gia tăng của 156 hóa đơn này và Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 4482/QĐ-CT-XP xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với Công ty HT liên quan đến 131 hóa đơn bán hàng của Công ty TNHH TMDV NN, Công ty TNHH TMDV HAM, Công ty TNHH TMDV HCP, Công ty TNHH SXTM  LN, DNTNTM NT và Công ty TNHH TMDV TPH cho Công ty HT. Sau khi Công ty HT có khiếu nại, cơ quan thuế đã tiến hành xác minh, kết quả cho thấy Công ty TNHH Giải pháp công nghệ VN kê khai không phát sinh hóa đơn mua vào, bán ra. 06 doanh nghiệp còn lại đa phần ở trạng thái ngưng hoạt động. Hàng hóa mà Công ty HT mua được thanh toán cho các doanh nghiệp qua tài khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), sau khi được thanh toán 07 doanh nghiệp trên đã làm thủ tục rút số tiền này ra khỏi ngân hàng. Trong số những người đại diện các doanh nghiệp để rút tiền ra có 02 người là đại diện của Công ty HT khi nộp tiền vào tài khoản của Công ty HTtại Techcombank, đồng thời là đại diện của doanh nghiệp bán hàng để rút tiền ra khỏi tài khoản của doanh nghiệp tại Techcombank và việc nộp tiền vào, rút tiền ra đều được thực hiện trong cùng một ngày nên ngày 17/7/2015 Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2784/QĐ-CT-XP xử lý vi phạm pháp luật đối với Công ty HT liên quan đến 25 hóa đơn bán hàng của Công ty TNHH Giải pháp công nghệ VN.

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 46/2016/DS-ST ngày 14/01/2016, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

Áp dụng Điều 5; Điểm b, Khoản 2, Điều 163 Luật Tố tụng hành chính; Khoản 1 Điều 34 Pháp lệnh Án phí, Lệ phí toà án. Xử:Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại giấy HT; Hủy các quyết định 4482/QĐ-CT-XP ngày 15/9/2014, số 2784/QĐ-CT-XP ngày 17/7/2015, số 46/QĐ-CT-KN ngày 07/5/2015 và Kết luận Thanh tra thuế số 885/KLTT-CT ngày 17/7/2015 của Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về phần án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Sau khi xét xử sơ thẩm, người bị kiện Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa:

Người bị kiện kháng cáo, giữ nguyên yêu cầu kháng cáo là các Quyết định 4482/QĐ-CT-XP ngày 15/9/2014; số 2784/QĐ-CT-XP ngày 17/7/2015; số 46/QĐ- CT-KN ngày 07/5/2015 và Kết luận thanh tra số 885/KLTT-CT ngày 17/7/2015của Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đối với Công ty TNHH MTV Giấy HT là đúng pháp luật.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị:

Các quyết định hành chính về thuế của Cục trưởng Cục Thuế Thành phố xử lý về thuế đối với Công ty Giấy HT là không có căn cứ, đề nghị không chấp nhận kháng cáo của người bị kiện, giữ y án sơ thẩm.

Căn cứ các tài liệu đã thu thập, thẩm tra tại phiên tòa, sau khi nghe tranh luận; trên cơ sở xem xét, đầy đủ, toàn diện của các bên đương sự, ý kiến của Đại diện Viện Kiểm sát;

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

[1] Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện Công ty TNHH MTV Giấy HT (viết tắt là công ty HT), hủy các quyết định xử lý về thuế, xử  phạt vi phạm hành chính về thuế: Quyết  định  số 4482/QĐ-CT-XPngày 15/9/2014, Quyết định số 2784/QĐ-CT-XPngày17/7/2015, Quyết định số 46/QĐ- CT-KN ngày 07/5/2015 và Kết luận Thanh tra số 885/KLTT-CT ngày 17/7/2015 của Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh (Cục trưởng Cục Thuế Thành phố); người bị kiện kháng cáo như đã trình bày trên. Cục Thuế Thành phố Hồ ChíMinh tiến hành thanh tra thuế, thời kỳ thanh tra 2012–2015, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kết luận thanh tra số 1135/KLTT-CT, theo đó, Cục trưởng Cục Thuế ban hành Quyết định 4482/QĐ-CT-XP ngày 15/9/2014 về việc xử lý thuế, xử phạt vi phạm hành chính thuế: Truy thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) 2012–2013:9.181.370.279đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp 20122.084.855.383đ(tổng cộng:11.226.225.662 đồng);phạt vi phạm hành chínhthuế: 3.276.201.316 đồng. Công ty HT khiếu nại, Cục trưởng Cục Thuế ban hành Quyết định 46/QĐ-CT-KN giải quyết khiếu nại, không chấp nhận khiếu nại, sau đó ban hành Kết luận thanh tra số 885/KLTT-CT và Quyết định số 2784/QĐ- CT-XP đối với Công ty HT.

[2] Đối với 131 hóa đơn có nguồn gốc từ 06 doanh nghiệp: các công ty THHH Thương mại dịch vụ NN, HAM, HCP, TPH, LN và Doanh nghiệp tư nhân NT đã kê khai, đăng ký phát hành các hóa đơn đầu ra, đầu vào đầy đủ tại các cơ quan thuế và các hóa đơn này được xuất trong thời gian các doanh nghiệp hoạt động bình thường. Cục trưởng Cục Thuế Thành phố truy thu thuế GTGT của công ty HT đối với 131 hóa đơn của 06 công ty nêu trên là không có căn cứ áp dụng Điều 12 Luật Thuế giá trị gia tăng (năm 2008) để xử lý thuế, truy thu thuế doanh nghiệp và phạt vi phạm hành chính về thuế có liên quan đến việc xử lý thuế GTGT nêu trên.

[3] Đối với 25 hóa đơn của Công ty Giải pháp phần mềm VN với trị giá trước thuế là 11.913.459.332 đồng, thuế GTGT là 1.191.345.933 đồng; doanh nghiệp này không kê khai doanh thu từ tháng 7/2011 đến tháng 8/2012 và chưa sử dụng các hóa đơn ký hiệu AA/11P từ số 01 – 250, bỏ địa điểm kinh doanh theo Thông báo số 31611/TB-BKD-CCT12 ngày 22/12/2012 của Chi cục Thuế Quận 12 (Công văn số 2260/CCT-KT2 ngày 11/7/2014 của Chi cục Thuế Quận 12), không phát sinh hàng hóa mua vào, không phát sinh hàng hóa, dịch vụ bán ra nhưng công ty VN đã lập hóa đơn với trị giá về số thuế GTGT nêu trên cho công ty HT để kê khai, khấu từ thuế GTGT đầu vào và hạch toán kế toán trị giá hàng hóa mua vào là không đủ điều kiện để khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo Điều 12 Luật Thuế Giá trị gia tăng và theo khoản 1 Điều 15 của Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính.

[4] Như vậy, Quyết định số 4482/QĐ-CT-XP ngày 15/9/2014, Quyết định số 46/QĐ-CT-KN  ngày  07/5/2015,  Kết  luận  Thanh  tra  số  885/KLTT-CT  ngày 17/7/2015 và Quyết định số 2784/QĐ-CT-XP ngày 17/7/2015 của Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý về thuế đối với Công ty HT bao gồm 165 hóa đơn của 07 công ty nêu trên; trong đó đối với 25 hóa đơn của Công ty VN, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố xử lý về thuế là có căn cứ pháp luật; đối với 131 hóa đơn của 6 công ty nêu trên đủ điều kiện hoàn thuế GTGT nhưng Cục trưởng Cục Thuế Thành phố xử lý về thuế là không đúng pháp luật. Tuy nhiên, các quyết định hành chính nêu trên không tách biệt rõ số tiền xử phạt cụ thể có liên quan đến 25 hóa đơn của Công ty VN nên Tòa án cấp phúc thẩm phải hủy toàn bộ các quyết định hành chính nêu trên, người có thẩm quyền xử lý về thuế thực hiện thẩm quyền theo luật định. Người kháng cáo không phải chịu án phí hành chính phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 2 Điều 241 Luật Tố tụng hành chính; Chấp nhận một phần kháng cáo của người bị kiện; Tuyên xử:

Hủy các quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế đối với các Quyết định số 4482/QĐ-CT-XP ngày 15/9/2014, Quyết định số 46/QĐ-CT-KN ngày07/5/2015, Kết luận Thanh tra số 885/KLTT-CT ngày 17/7/2015 và Quyết định số 2784/QĐ-CT-XP ngày 17/7/2015 của Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Án phí hành chính sơ thẩm theo bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật.

Hoàn lại cho người bị kiện Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh200.000 đồng tiền tạm ứng án phí hành chính phúc thẩm theo phiếu thu số 02639 ngày 25/02/2016 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án


650
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 173/2017/HC-PT ngày 09/08/2017 về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực thuế

Số hiệu:173/2017/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân cấp cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:09/08/2017
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về