Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " các quyết định hành chính"

313 kết quả được tìm thấy
507/2020/HC-PT - 9 tháng trước ... Ninh ban hành các quyết định hành chính là xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông Ph. Nay...
252/2020/HC-PT - 11 tháng trước ... Trần Thị T về việc yêu cầu hủy các quyết định hành chính sau: Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 21...
09/2019/HC-ST - 2 năm trước Bà Rịa - Vũng Tàu ...: [4.1]. Về hình thức: Các quyết định hành chính bị kiện được ban hành đúng trình tự, thủ tục và thẩm...
03/2018/HCPT - 3 năm trước Đồng Nai ... hướng hủy các quyết định hành chính bị khởi kiện. - Luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người...