Bản án về tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn sô 52/2022/HNGĐ-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN

BẢN ÁN 52/2022/HNGĐ-ST NGÀY 28/09/2022 VỀ TRANH CHẤP THAY ĐỔI NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON SAU LY HÔN

Ngày 28 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 217/2022/TLST- HNGĐ ngày 28 tháng 7 năm 2022, về việc “Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:

58/2022/QĐXXST-HNGĐ ngày 29 tháng 8 năm 2022 và Thông báo thay đổi thời gian xét xử số 61/2022/TB-TA ngày 19/9/2022, giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Ông Nguyễn Khắc H1, sinh năm: 1979; Nơi cư trú: thôn ĐT, xã HTĐ, thị xã Đ, Phú Yên (Có mặt).

Bị đơn: Bà Trần Thị Thu H2, sinh năm 1994; Nơi cư trú: khu phố B, phường HV, thị xã Đ, tỉnh Phú Yên (Vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện đề ngày 01/72022, tài liệu có tại hồ sơ và tại phiên toà nguyên đơn ông Nguyễn Khắc H1 trình bày:

Ông (Nguyễn Khắc H1) và bà Trần Thị Thu H2 đã được Toà án cho thuận tình ly hôn vào ngày 02/5/2019. Theo đó, bà Trần Thị Thu H2 được quyền nuôi 02 con chung Nguyễn Thị Diễm H3 và Nguyễn Quốc H4. Tuy nhiên, thực tế ông H1 là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng cháu Nguyễn Quốc H4 từ năm 2019 cho đến nay.

Hiện nay, ông H1 có công việc ổn định, thu nhập hằng tháng 15.000.000 đồng – 20.000.000 đồng, đủ điều kiện để chăm sóc, nuôi dưỡng cho con Nguyễn Quốc H4. Do đó, ông H1 yêu cầu Toà án chấp nhận yêu cầu thay đổi người nuôi con của ông để ông được quyền nuôi cháu Nguyễn Quốc H4.

Tại bản tự khai 08/8 và đơn đề ngày 14/9/2022, bị đơn bà Trần Thị Thu H2 trình bày:

Theo quyết định thuận tình ly hôn thì bà Trần Thị Thu H2 được nuôi 02 con chung là Nguyễn Thị Diễm H3 và Nguyễn Quốc H4; ông Nguyễn Khắc H1 phải trợ cấp nuôi 02 con mỗi tháng 2.000.000 đồng, nhưng ông H1 không chu cấp theo như quyết định của toà.

Vì điều kiện kinh tế, bà H2 phải vào Bình Dương làm việc để kiếm tiền nuôi con, bà H2 gửi con lại cho cha mẹ ruột của bà (là bà Trần Thị Thuỳ Linh và ông Trần Ngọc Anh) chăm sóc, nuôi dưỡng.

Nay, ông H1 làm đơn yêu cầu nhượng quyền nuôi con Nguyễn Quốc H4 cho ông H1 trực tiếp nuôi dưỡng thì bà đồng ý. Bà H2 xin giải quyết vắng mặt vì lý do bận công việc đi làm không thể về tham gia giải quyết. Tòa án nhân dân thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đã tiến hành hòa giải nhưng không thành.

Tại phiên tòa:

Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện.

Đại diện viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên phát biểu ý kiến:

Về thủ tục tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký và những người tham gia tố tụng đã tuân thủ đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, đảm bảo cho đương sự thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ.

Về nội dung vụ án: Căn cứ vào 81, 82, 83, 84 Luật Hôn nhân và gia đình; đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Khắc H1, giao con chung cháu Nguyễn Quốc H4 cho ông Nguyễn Khắc H1 trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục. Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, ý kiến của các bên đương sự; Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng: Ông Nguyễn Khắc H1 yêu cầu thay đổi người nuôi con sau khi ly hôn với bà Trần Thị Thu H2. Căn cứ khoản 3 Điều 28, khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã Đông Hòa.

[2] Về nội dung vụ án:

[2.1] Bà Trần Thị Thu H2 là người được giao nuôi dưỡng 02 con chung tên Nguyễn Thị Diễm H3 (sinh ngày 09/01/2014) và Nguyễn Quốc H4 (sinh ngày 11/9/2015) theo Quyết định Công nhận thuận tình ly hôn và sự thoả thuận của các đương sự số 66/2019/QĐST-HNGĐ ngày 02/5/2019 của Toà án nhân dân huyện (nay là thị xã) Đông Hoà.

[2.2] Theo văn bản của cháu Nguyễn Quốc H4 được ghi tại toà có nội dung trình bày: “Từ năm 2019 con về ở với ba (Nguyễn Khắc H1), cho đến năm 2022 thì bên nhà ngoại bắt con chuyển trường. Con muốn ở với ba, vì lý do mẹ con đi làm xa, đây là nguyện vọng của con”. Điều này phù hợp theo lời trình bày của bà Trần Thị Thu H2 “… tôi hiện đi làm ở Bình Dương, giao 02 con chung là cháu H3, cháu H4 lại cho cha mẹ ruột tôi trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục”. Bà Trần Thị Thu H2 được giao quyền trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con chung nhưng hiện nay do ông Trần Ngọc Anh, bà Trần Thị Thuỳ Linh (cha mẹ bà H2) trực tiếp nuôi dưỡng.

[2.3] Ông Nguyễn Khắc H1 có sức khoẻ, có công việc và thu nhập ổn định; yêu cầu được trực tiếp nuôi cháu Nguyễn Quốc H4 của ông H1 phù hợp theo nguyện vọng của cháu H4; cháu H4 đang do ông H1 trực tiếp trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và được bà Trần Thị Thu H2 đồng ý. Căn cứ Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông H1, giao cháu H4 cho ông H1 trực tiếp trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục.

[3] Về cấp dưỡng nuôi con: không yêu cầu giải quyết, nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[4] Vì yêu cầu thay đổi người trực tiếp của ông H1 được chấp nhận nên một phần Quyết định Công nhận thuận tình ly hôn và sự thoả thuận của các đương sự số 66/2019/QĐST-HNGĐ ngày 02/5/2019 của Toà án nhân dân huyện (nay là thị xã) Đông Hoà về phần con chung và cấp dưỡng nuôi con chung cháu Nguyễn Quốc H4 bị chấm dứt kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

[5] Về án phí: nguyên đơn khởi kiện được chấp nhận nên bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm; hoàn lại cho ông H1 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào các Điều 147, khoản 2 Điều 227, Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Áp dụng các Điều 81, 82, 83 và 84 Luật Hôn nhân và gia đình; Áp dụng Điều 26 Nghị quyết số 326 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Khắc H1 về “Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn” vì có căn cứ.

1. Buộc bà Trần Thị Thu H2 giao con chung Nguyễn Quốc H4 (sinh ngày 11 tháng 9 năm 2015) cho ông Nguyễn Khắc H1 trực tiếp trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục.

2. Giao cháu Nguyễn Quốc H4 (sinh ngày 11 tháng 9 năm 2015) cho ông Nguyễn Khắc H1 trực tiếp trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục (cháu H4 đang ở với ông H1).

3. Phần quyết định về việc “giao con chung Nguyễn Quốc H4 (sinh ngày 11 tháng 9 năm 2015) cho bà Trần Thị Thu H2 được trực tiếp nuôi dưỡng và cấp dưỡng nuôi con chung đối với cháu Nguyễn Quốc H4” tại Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thoả thuận của các đương sự số: 66/2019/QĐST- HNGĐ ngày 02/5/2019 của Toà án nhân dân huyện (nay là thị xã) Đông Hoà bị chấm dứt kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2022.

4. Về án phí:

- Bà Trần Thị Thu H2 phải chịu 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) án phí sơ thẩm.

- Hoàn trả lại số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) tạm ứng án phí theo Biên lai thu tiền số 0006324 ngày 05/7/2022 của Chi thi hành án dân sự thị xã Đông Hoà cho ông Nguyễn Khắc H1.

5. Về quyền kháng cáo: Đương sự có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

598
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn sô 52/2022/HNGĐ-ST

Số hiệu:52/2022/HNGĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thị xã Đông Hòa - Phú Yên
Lĩnh vực:Hôn Nhân Gia Đình
Ngày ban hành: 28/09/2022
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về