Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 26/2022/DS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TRÀ VINH, TỈNH TRÀ VINH

BẢN ÁN 26/2022/DS-ST NGÀY 08/06/2022 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 08 tháng 6 năm 2022, tại phòng xử án của Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 29/2022/TLST-DS, ngày 08 tháng 02 năm 2022 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 57/2022/QĐXXST-DS, ngày 23 tháng 5 năm 2022, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn:

Ngân hàng Thương mại cổ phần H Người đại diện theo pháp luật: Ông Phan M, Chủ tịch Hội đồng quản trị Địa chỉ: số G, đường X, phường S, Quận T, Thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Trần Thị A, Phó Trưởng phòng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP H – Chi nhánh Trà Vinh.

Địa chỉ chi nhánh: số J, đường Y, phường L, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Bị đơn: Ông Nguyễn Văn B, sinh năm 1965 Địa chỉ: Số N, đường E, khóm P, phường Z, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Bà Trần Thị A là người đại diện hợp pháp của nguyên đơn Ngân hàng Thương mại cổ phần H – Chi nhánh Trà Vinh có đơn xin xét xử vắng mặt, bị đơn ông Nguyễn Văn B vắng mặt tại phiên tòa không lý do.

NỘI DUNG VỤ ÁN

- Trong đơn khởi kiện đề ngày 01/12/2021 và lời khai của phía nguyên đơn trong quá trình giải quyết vụ án, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn trình bày:

Vào ngày 10/3/2020, Ngân hàng Thương mại cổ phần H – Chi nhánh Trà Vinh có ký với ông Nguyễn Văn B theo Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số: 01/2020/6591299/HĐTD để ông Tốt vay số tiền 85.000.000 (tám mươi lăm triệu) đồng, thời hạn vay là 36 tháng, lãi suất 11%/năm, lãi quá hạn 150% lãi suất cho vay trong hạn. Từ ngày 01/4/2021 đến nay ông Nguyễn Văn Tốt không thanh toán tiền nợ đúng hạn theo hợp đồng đã ký kết nên Ngân hàng đã chuyển toàn bộ dư nợ vay của ông Nguyễn Văn Tốt sang nợ quá hạn. Nay Ngân hàng Thương mại cổ phần H – Chi nhánh Trà Vinh khởi kiện yêu cầu ông Nguyễn Văn Tốt phải trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần H – Chi nhánh Trà Vinh tổng số tiền 61.926.276 (sáu mươi mốt triệu chín trăm hai mươi sáu nghìn hai trăm bảy mươi sáu) đồng, trong đó tiền nợ gốc là 56.760.000 (năm mươi sáu triệu bảy trăm sáu mươi nghìn) đồng và tiền lãi phát sinh tính đến ngày 28/4/2022 là 8.615.758 (tám triệu sáu trăm mười lăm nghìn bảy trăm năm mươi tám) đồng và yêu cầu tiếp tục tính lãi cho đến khi ông Tốt thanh toán hết số tiền còn nợ.

- Bị đơn ông Nguyễn Văn Tốt vắng mặt tại phiên tòa nhưng có lời khai thể hiện: Vào ngày 10/3/2020, tôi có vay của Ngân hàng Thương mại cổ phần H – Chi nhánh Trà Vinh với số tiền 85.000.000 (tám mươi lăm triệu) đồng. Từ ngày vay cho đến nay tôi đã trả được 23.240.000 (hai mươi ba triệu hai trăm bốn mươi nghìn) đồng. Hiện nay tôi còn nợ gốc 56.760.000 (năm mươi sáu triệu bảy trăm sáu mươi nghìn) đồng và tiền lãi 7.640.059 (bảy triệu sáu trăm bốn mươi nghìn không trăm năm mươi chín) đồng. Tôi đồng ý trả số nợ trên trong thời gian 02 tháng (60 ngày).

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn có đơn xin xét xử vắng mặt với nội dung vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Bị đơn ông Nguyễn Văn Tốt vắng mặt tại phiên tòa nên không có lời trình bày.

Các đương sự cũng không thỏa thuận được gì với nhau về việc giải quyết vụ án và cũng không đương sự nào cung cấp bổ sung tài liệu, chứng cứ gì để chứng minh cho yêu cầu của mình.

Quan điểm của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh đối với việc tuân theo pháp luật tố tụng:

- Thẩm phán được phân công thụ lý giải quyết vụ án đã thực hiện đúng, đầy đủ quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về: thẩm quyền thụ lý, quan hệ pháp luật tranh chấp, xác định tư cách pháp lý và mối quan hệ những người tham gia tố tụng, thu thập chứng cứ, thời hạn xét xử, quyết định đưa vụ án ra xét xử, thời hạn gửi hồ sơ cho Viện kiểm sát nghiên cứu, cấp, tống đạt các văn bản tố tụng cho Viện kiểm sát và những người tham gia tố tụng.

- Hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa hôm nay đã tuân thủ đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

- Đối với đương sự trong vụ án: Từ khi thụ lý đến thời điểm này, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn đã chấp hành đúng theo quy định tại các Điều 70, 71 Bộ luật tố tụng dân sự. Bị đơn không chấp hành đúng theo quy định tại các Điều 70, 72 Bộ luật tố tụng dân sự.

- Đối với việc giải quyết vụ án: Qua nghiên cứu hồ sơ, các tài liệu, chứng cứ đã được Hội đồng xét xử xem xét và kết quả tranh luận của những người tham gia tố tụng tại phiên tòa, xét thấy yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có cơ sở để chấp nhận. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; khoản 1 Điều 39; Điều 147; Điều 227, 228 của Bộ luật tố tụng dân sự. Điều 401, 463, 466 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. Áp dụng Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010. Áp dụng khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 “Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án”.

Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng Thương mại cổ phần H – Chi nhánh Trà Vinh. Buộc bị đơn ông Nguyễn Văn Tốt phải trả cho nguyên đơn tổng số tiền nợ là 66.264.796 (sáu mươi sáu triệu hai trăm sáu mươi bốn nghìn bảy trăm chín mươi sáu) đồng, trong đó tiền nợ gốc là 56.760.000 (năm mươi sáu triệu bảy trăm sáu mươi nghìn) đồng và tiền lãi phát sinh tính đến ngày 08/6/2022 là 9.504.796 (chín triệu năm trăm lẻ bốn nghìn bảy trăm chín mươi sáu) đồng. Ngoài ra, ông Tốt còn phải tiếp tục chịu lãi phát sinh cho đến khi ông Tốt trả hết số tiền còn nợ.

Về án phí dân sự sơ thẩm: Buộc bị đơn phải nộp án phí sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về quan hệ pháp luật của vụ án: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”, căn cứ vào khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

[2] Về tố tụng:

Nguyên đơn có đơn xin xét xử vắng mặt, bị đơn ông Nguyễn Văn Tốt đã được Tòa án triệu tập hợp lệ để tham gia phiên tòa lần thứ 2 nhưng vẫn vắng mặt không có lý do nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt các đương sự này theo khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự.

[3] Về nội dung vụ án:

Bị đơn ông Nguyễn Văn Tốt nợ của nguyên đơn Ngân hàng Thương mại cổ phần H – Chi nhánh Trà Vinh tổng số tiền là 66.264.796 (sáu mươi sáu triệu hai trăm sáu mươi bốn nghìn bảy trăm chín mươi sáu) đồng, trong đó tiền nợ gốc là 56.760.000 (năm mươi sáu triệu bảy trăm sáu mươi nghìn) đồng và tiền lãi phát sinh tính đến ngày 08/6/2022 là 9.504.796 (chín triệu năm trăm lẻ bốn nghìn bảy trăm chín mươi sáu) đồng là có thật, được thể hiện tại Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số: 01/2020/6591299/HĐTD, ngày 10/3/2020 do phía nguyên đơn cung cấp cho Tòa án.

Bị đơn ông Nguyễn Văn Tốt đã được Tòa án triệu tập hợp lệ để dự phiên tòa lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt không lý do thể hiện ông Tốt trốn tránh nghĩa vụ trả nợ và cũng thể hiện ông Tốt đã từ bỏ quyền tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của của mình.

Do đó, Hội đồng xét xử thấy có đủ căn cứ để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng Thương mại cổ phần H – Chi nhánh Trà Vinh yêu cầu bị đơn ông Nguyễn Văn Tốt trả lại số tiền nợ tổng cộng 66.264.796 (sáu mươi sáu triệu hai trăm sáu mươi bốn nghìn bảy trăm chín mươi sáu) đồng, trong đó tiền nợ gốc là 56.760.000 (năm mươi sáu triệu bảy trăm sáu mươi nghìn) đồng và tiền lãi phát sinh tính đến ngày 08/6/2022 là 9.504.796 (chín triệu năm trăm lẻ bốn nghìn bảy trăm chín mươi sáu) đồng.

[4] Về án phí: Do được chấp nhận yêu cầu khởi kiện nên nguyên đơn không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm.

Bị đơn ông Nguyễn Văn Tốt phải nộp án phí sơ thẩm theo Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 1 Điều 147, Điều 207 và điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Căn cứ các Điều 280, 463, 466 và khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự.

Căn cứ Điều 91 Luật các Tổ chức tín dụng.

Căn cứ Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng Thương mại cổ phần H – Chi nhánh Trà Vinh.

Buộc bị đơn ông Nguyễn Văn Tốt trả cho nguyên đơn Ngân hàng Thương mại cổ phần H – Chi nhánh Trà Vinh tổng số tiền nợ là 66.264.796 (sáu mươi sáu triệu hai trăm sáu mươi bốn nghìn bảy trăm chín mươi sáu) đồng, trong đó tiền nợ gốc là 56.760.000 (năm mươi sáu triệu bảy trăm sáu mươi nghìn) đồng và tiền lãi phát sinh tính đến ngày 08/6/2022 là 9.504.796 (chín triệu năm trăm lẻ bốn nghìn bảy trăm chín mươi sáu) đồng.

Kể từ ngày 09/6/2022 thì ông Nguyễn Văn Tốt phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất đã thỏa thuận trong Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số: 01/2020/6591299/HĐTD, ngày 10/3/2020. Trường hợp trong Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số: 01/2020/6591299/HĐTD, ngày 10/3/2020 các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ thì lãi suất mà ông Tốt phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng Thương mại cổ phần H – Chi nhánh Trà Vinh cũng được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng Thương mại cổ phần H – Chi nhánh Trà Vinh.

Về án phí dân sự sơ thẩm: Buộc ông Nguyễn Văn Tốt phải nộp 3.313.000 (Ba triệu ba trăm mười ba nghìn) đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Ngân hàng Thương mại cổ phần H – Chi nhánh Trà Vinh không phải nộp án phí sơ thẩm nên được nhận lại số tiền tạm ứng án phí 1.500.000 (một triệu năm trăm nghìn) đồng theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số: 0007534 ngày 24/01/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Án xử sơ thẩm công khai báo đương sự vắng mặt tại phiên tòa biết được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường nơi đương sự cư trú để Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm. 

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

167
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 26/2022/DS-ST

Số hiệu:26/2022/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Trà Vinh - Trà Vinh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 08/06/2022
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về