03/03/2022 11:51

Rút kinh nghiệm về áp dụng tính lãi trong giải quyết vụ án kinh doanh thương mại “Tranh chấp Hợp đồng tín dụng”

Rút kinh nghiệm về áp dụng tính lãi trong giải quyết vụ án kinh doanh thương mại “Tranh chấp Hợp đồng tín dụng”

Ngày 28/4/2021, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội có Thông báo rút kinh nghiệm số 19/TB-VC1-KDTM về áp dụng tính lãi trong giải quyết vụ án kinh doanh thương mại “Tranh chấp Hợp đồng tín dụng” giữa nguyên đơn là Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Bị đơn là Công ty trách nhiệm hữu hạn MT.

1. Nội dung vụ án

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (viết tắt là Ngân hàng) và Công ty trách nhiệm hữu hạn MT (Công ty MT ký kết Hợp đồng vay vốn tín dụng đầu tư phát tiền của Nhà nước số 04/2007/HĐTD ngày 18/7/2017 (viết tắt là Hợp đồng tín đụng số 04) Theo đó, Ngân hàng cho Công ty MT vay 09 tỷ đồng để thực hiện Dự án đóng mới tàu vận tải biển 1.485 tấn; thời hạn vay 05 năm kể từ 01/8/2007, ân hạn 12 tháng, trả nợ gốc trong 04 năm (theo tiến độ quy định cụ thể), lãi suất trong hạn 8,4%/năm, lãi quá hạn bằng 150% lãi vay trong hạn. Ngoài ra, tại khỏan 2 Điều 4 và khoản 3 Điều 7 của hợp đồng tín dụng số 4, hai bên còn thỏa thuận về việc bên vay (Công ty MT) phải trả lãi đối với khoản tiền lãi nếu chậm thanh toán, theo lãi suất nợ quá hạn (bằng 150% lãi vay trong hạn). Để bảo đảm cho khoản Vay trên, hai bên có ký kết 05 hợp đồng thế chấp tài sản và các phụ lục kèm theo.

Qúa trình thực hiện Hợp đồng, Ngân hàng đã giải ngân cho Công ty MT vay 8,925.101.000 đồng. Do Công ty MT đã vi phạm thời hạn trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận, Ngân hàng đã khởi kiện đề nghị Tòa án buộc Công ty MT phải trả tổng sổ tiền nợ tính đến ngày 1711/2016 là 17.545.259.950 đồng, gồm: Nợ gốc 7.255.885.300 đồng; lãi trên nợ gốc trong hạn 1.252.915.832 đồng; lãi trên nợ gốc quá hạn 5.812.084.875 đồng; lãi phạt trên lãi chậm thanh toán 3.224.373.943 đồng. Đồng thời yêu cầu tiếp tục tính lãi theo thỏa thuận của các bên tại Hợp đồng tín dụng số 4 cho đến khi Công ty MT thanh toán xong tòa bộ số nợ (gốc + lãi)...

2. Vấn đề cần rút kinh nghiệm:

Bản án sơ thẩm và Bản án phúc thẩm tuyên buộc Công ty MT phải trả cho Ngân hàng khoản lãi phạt là 3.224.373.943 đồng tính trên số lãi chậm thanh toán, đồng thời tiếp tục tính lãi sau xét xử sơ thẩm đối với số tiền lãi là không đúng quy định pháp luật.

Xem chi tiết tại Thông báo 19/TB-VC1-KDTM ngày 28/4/2021.

 

 

Như Ý
1722

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn