Bản án về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai số 54/2023/HC-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

BẢN ÁN 54/2023/HC-ST NGÀY 29/05/2023 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Ngày 29 tháng 5 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Long An xét xử sơ thẩm vụ án hành chính thụ lý số 73/2023/TLST-HC ngày 04 tháng 4 năm 2023 về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 68/2023/QĐXXST-HC ngày 17 tháng 5 năm 2023, giữa các đương sự:

Người khởi kiện: Ông Nguyễn Quốc Qu, sinh năm 1978; Địa chỉ: Ấp 1, xã L, huyện C, tỉnh Long An Người bị kiện: Ủy ban nhân dân huyện C, tỉnh Long An;

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Đào Hữu T, Phó Chủ tịch.

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp: Ông Hồ Hoàng H, Trưởng phòng Phòng tài nguyên và Môi trường.

(Ông Qu có mặt; ông T, ông H có đơn xin xét xử vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện và lời trình bày trong quá trình giải quyết vụ án của người khởi kiện có nội dung như sau:

Ông Nguyễn Quốc Qu yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Long An hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BN 015282 do Ủy ban nhân dân huyện C cấp cho ông Nguyễn Quốc Qu ngày 20/5/2013 đối với thửa đất số 794, tờ bản đồ số 06, diện tích 483m2, loại đất chuyên trồng lúa nước; tọa lạc tại Ấp 1, xã L, huyện C, tỉnh Long An.

Lý do: Ông Qu được Ủy ban nhân dân huyện C cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BN 015282 ngày 20/5/2013 đối với thửa đất 794, tờ bản đồ số 6, diện tích 483m2, loại đất chuyên trồng lúa nước; tọa lạc tại ấp 1, xã L, huyện C, tỉnh Long An. Tháng 8/2022, ông Qu đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện C lập hợp đồng đo đạc để cấp đổi sổ mới. Ngày 20/10/2022 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có văn bản số 7298/CNVPĐKĐĐ-ĐĐ trả lời qua kiểm tra đo đạc hiện trạng thực tế thì ông Qu chỉ sử dụng một phần thửa 794, tờ bản đồ số 6, không đúng so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp, đề nghị ông Qu liên hệ Ủy ban nhân dân xã L để được hướng dẫn. Sau đó, ông Qu liên hệ Ủy ban nhân dân xã L thì được hướng dẫn ông Qu khởi kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp để làm thủ tục cấp lại cho đúng diện tích và vị trí sử dụng.

Tại Văn bản số 1054/UBND-TD ngày 27/02/2023 của người bị kiện Ủy ban nhân dân huyện C có nội dung:

Ngày 20/5/2013 Ủy ban nhân dân huyện C cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BN 015282 cho ông Nguyễn Quốc Qu đối với thửa đất 794, tờ bản đồ số 6; tọa lạc tại xã L, huyện C, tỉnh Long An là trên cơ sở hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Văn Ch, bà Phạm Thị Ng với ông Nguyễn Quốc Qu, được Văn Phòng công chứng Long Hòa công chứng ngày 06/5/2013, số công chứng 737, quyển số 01TP/CC-SCC/HĐGD. Việc người khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BN 015282 do Ủy ban nhân dân huyện C cấp cho ông Nguyễn Quốc Qu ngày 20/5/2013 đối với thửa đất 794, tờ bản đồ số 6, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Long An giải quyết vụ án trên theo quy định của pháp luật.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến:

Về tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án đến trước khi mở phiên tòa Thẩm phán và Hội Thẩm nhân dân thực hiện đúng quy định của Luật Tố tụng Hành chính.

Về nội dung: Ủy ban nhân dân huyện C cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BN 015282 cho ông Nguyễn Quốc Qu đối với thửa đất 794, tờ bản đồ số 6; tọa lạc tại xã L, huyện C, tỉnh Long An là trên cơ sở hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Văn Ch, bà Phạm Thị Ng với ông Nguyễn Quốc Qu là đúng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Qu, Ủy ban nhân dân huyện C không kiểm tra và đo đạc thực tế sử dụng nên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng diện tích và vị trí thực tế sử dụng. Nội dung này được chứng minh qua lời trình bày của ông Qu và biên bản xem xét thẩm định tại chổ ngày 16/5/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An, văn bản 7298 ngày 20/10/2022 của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chi nhánh C. Như vậy, yêu cầu khởi kiện của ông Qu là có căn cứ, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận đơn khởi kiện của ông Qu.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra và kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu chứng cứ, ý kiến của những người tham gia tố tụng và ý kiến Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về đối tượng khởi kiện và thẩm quyền giải quyết vụ án: Ông Nguyễn Quốc Qu yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Long An hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BN 015282 do Ủy ban nhân dân huyện C cấp cho ông Nguyễn Quốc Qu ngày 20/5/2013 đối với thửa đất số 794, tờ bản đồ số 06, diện tích 483m2, loại đất chuyên trồng lúa nước; tọa lạc tại Ấp 1, xã L, huyện C, tỉnh Long An. Đây là khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Long An theo quy định tại khoản 1 Điều 30 và khoản 4 Điều 32 của Luật Tố tụng Hành chính.

[2] Về thời hiệu khởi kiện: Tháng 8/2022 ông Qu đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện C lập hợp đồng đo đạc để cấp đổi sổ mới. Ngày 20/10/2022, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có văn bản số 7298/CNVPĐKĐĐ-ĐĐ trả lời qua kiểm tra đo đạc hiện trạng thực tế thì ông Qu chỉ sử dụng một phần thửa 794, tờ bản đồ số 6, không đúng so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp và đề nghị ông Qu liên hệ Ủy ban nhân dân xã L để được hướng dẫn. Sau đó ông Qu liên hệ Ủy ban nhân dân xã L thì được hướng dẫn ông Qu khởi kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp để làm thủ tục cấp lại cho đúng diện tích và vị trí sử dụng. Ngày 28/11/2022 ông Qu làm đơn khởi kiện Tòa án nhân dân tỉnh Long An là trong thời hiệu, vì vậy Tòa án thụ lý giải quyết là đúng quy định tại Điều 116 của Luật Tố tụng Hành chính.

[3] Về việc tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và đối thoại: Tòa án đã có thông báo cho các đương sự nhưng người bị kiện có đơn đề nghị vắng mặt, người khởi kiện có đơn đề nghị không tiến hành đối thoại, nên Tòa án lập biên bản về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và biên bản không tiến hành đối thoại được theo quy định của Điều 135, 137 Luật Tố tụng Hành chính.

[4] Người đại diện của người bị kiện ông Đào Hữu T, người bảo vệ quyền và lợi ích cho người bị kiện ông Hồ Hoàng H có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Căn cứ vào khoản 1 Điều 158 Luật Tố tụng Hành chính Tòa án nhân dân tỉnh Long An tiến hành xét xử vắng mặt ông T, ông H là phù hợp.

[5] Về hình thức và thẩm quyền ban hành quyết định: Ủy ban nhân dân huyện C cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BN 015282 cho ông Nguyễn Quốc Qu đối với thửa đất 794, tờ bản đồ số 6; tọa lạc tại xã L, huyện C, tỉnh Long An là trên cơ sở hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Văn Ch, bà Phạm Thị Ng với ông Nguyễn Quốc Qu là đúng quy định về hình thức, thẩm quyền, trình tự thủ tục ban hành quyết định theo qu y định của Luật Đất đai năm 2013.

[6] Về nội dung của quyết định hành chính: Ủy ban nhân dân huyện C cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BN 015282 cho ông Nguyễn Quốc Qu đối với thửa đất 794, tờ bản đồ số 6; tọa lạc tại xã L, huyện C, tỉnh Long An là trên cơ sở hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Văn Ch, bà Phạm Thị Ng với ông Nguyễn Quốc Qu. Tuy nhiên, khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Qu, Ủy ban nhân dân huyện C không kiểm tra hiện trạng và đo đạc thực tế sử dụng nên cấp không đúng vị trí và diện tích thực tế sử dụng. Diện tích còn lại theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 351m2, nhưng diện tích thực tế theo mảnh trích đo là 146,1m2. Nội dung này được chứng minh qua lời trình bày của ông Qu và biên bản xem xét thẩm định tại chỗ của Tòa án nhân dân tỉnh Long An ngày 16/5/2023, mảnh trích đo ngày 16/5/2023, công văn 7298 ngày 20/10/2022 của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chi nhánh huyện Cần Đước.

Như vậy, có cơ sở xác định Ủy ban nhân dân huyện C cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thửa đất 794, tờ bản đồ số 6; tọa lạc tại xã L, huyện C, tỉnh Long An cho ông Nguyễn Quốc Qu không đúng diện tích và vị trí sử dụng đất, là trái với quy định Điều 99, Điều 100 Luật Đất đai năm 2013. Do đó yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Quốc Qu là có căn cứ nên được chấp nhận, như đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tại phiên tòa.

[7] Về chi phí tố tụng và án phí:

Về chi phí tố tụng: Chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ và đo đạc là 13.000.000 đồng (mười ba triệu đồng). ông Qu đã nộp và tự nguyện chịu toàn bộ chi phí này nên ghi nhận là phù hợp theo khoản 1 Điều 357, 358 Luật Tố tụng Hành chính.

Về án phí: Ủy ban nhân dân huyện C phải chịu án phí hành chính sơ thẩm theo quy định của Điều 348 Luật Tố tụng Hành chính và Điều 32 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm b Khoản 2 Điều 193; Điều 348, Điều 357, Điều 358, Điều 116, Điều 158, Điều 30, Điều 32 Luật Tố tụng Hành chính;

Căn cứ Điều 32 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hôi .

Căn cứ Điều 99, Điều 100 Luật Đất đai năm 2013;

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Quốc Qu.

Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BN 015282 do Ủy ban nhân dân huyện C cấp cho ông Nguyễn Quốc Qu ngày 20/5/2013 đối với thửa đất 794, tờ bản đồ số 6; loại đất chuyên trồng lúa nước; tọa lạc tại ấp 1, xã L, huyện C, tỉnh Long An.

2. Về chi phí tố tụng: Ghi nhận sự tự nguyện của ông Nguyễn Quốc Qu chịu 13.000.000 đồng (mười ba triệu đồng) chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ và đo đạc (ông Qu đã nộp xong).

3. Về án phí: Ủy ban nhân dân huyện C, tỉnh Long An phải nộp 300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng) án phí hành chính sơ thẩm. Hoàn trả cho ông Nguyễn Quốc Qu 300.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0001734 của Cục thi hành án dân sự tỉnh.

Đương sự có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án./.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

75
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai số 54/2023/HC-ST

Số hiệu:54/2023/HC-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Long An
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 29/05/2023
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về