23/04/2022 16:56

Rút kinh nghiệm vụ án hành chính về cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

Rút kinh nghiệm vụ án hành chính về cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

Qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm, Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhận thấy việc giải quyết vụ án hành chính về "Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai" giữa người khởi kiện là bà Lê Thị L với người bị kiện là Ủy ban nhân dân huyện Đ, tỉnh B. Nhận thấy, Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết có vi phạm, cần rút kinh nghiệm nên ngày 13/4/2022, VKSNDTC có Thông báo rút kinh nghiệm số 79/TB-VKSNDTC.

1. Nội dung vụ án

Năm 2003, bà Lê Thị L và ông Nguyễn Vinh M có nhận chuyển nhượng diện tích đất khoảng 2,9ha (trừ đường đi còn 02 ha) tại xã P, huyện Đ của ông Phan Văn C, Diện tích đất này ông C chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nhưng đã có Giấy chứng nhận đăng ký ruộng đất số 104/ĐKRĐ ngày 05/8/1987 do Hội đồng đăng ký ruộng đất xã P cấp. Sau đó, ngày 16/5/2003, ông M và bà L đã lập “Giấy thỏa thuận phân chia đất mua chung" theo sơ đồ tự vẽ và hai bên sử dụng ổn định, không có tranh chấp.

Ông M, bà L đã nhiều lần liên hệ với UBND các cấp để nộp hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ nhưng không được tiếp nhận, với lý do diện tích đất năm trong quy hoạch, phải chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Ngày 06/02/2018, UBND tỉnh B ban hành Quyết định số 334/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đ, theo đó diện tích 33,74 ha đất xâm canh của Công ty Cao su (trong đó có diện tích đất của bà L, ông Mỹ không nằm trong quy hoạch dự án Cụm công nghiệp.

Ngày 01/02/2018, Bà L đã khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc UBND huyện Đ cấp GCNQSDĐ đối với diện tích đất bà đã nhận chuyển nhượng. Ngày 20/6/2018, ông M có đơn yêu cầu độc lập đề nghị Tòa án buộc UBND huyện Đ cấp GCNQSDĐ cho ông M theo Giấy thỏa thuận ngày 16/5/2003.

Người bị kiện UBND huyện Đ cho rằng diện tích đất của ông M, bà L đủ điều kiện để cấp GCNQSDĐ, nhưng UBND huyện chưa giải quyết do UBND huyện chưa được UBND tỉnh B giao đất về cho địa phương để cấp GCNQSDĐ cho người dân.

2. Quá trình giải quyết vụ án

- Bản án hành chính sơ thẩm số 06/2018/HC-ST ngày 14/8/2018, của TAND tỉnh B quyết định: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị L và yêu cầu độc lập của ông Nguyễn Vinh M; Buộc UBND huyện Đ thực hiện hành vi hành chính cấp GCNQSDĐ cho bà L. đối với diện tích 10.189, 1 và ông M đối với diện tích 11.855m2” theo Bản đồ địa chính ngày 09/7/2018 của Trung tâm kỹ thuật địa chính - Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi xét xử sơ thẩm, UBND huyện Đ kháng cáo bản án sơ thẩm.

- Bản án hành chính phúc thẩm số 55/2019/HC-PT ngày 28/01/2018 của TAND cấp cao quyết định: Chấp nhận một phần kháng cáo của UBND huyện Đ, sửa bản án sơ thẩm; Chấp nhận khởi kiện của bà L và yêu cầu độc lập của ông M; Buộc UBND huyện Đ thực hiện hành vi hành chính cấp GCNQSDĐ cho bà L và ông M đối với diện tích đất theo “Giấy thỏa thuận phân chia đất mua chung" ngày 16/3/2003.

Sau khi xét xử phúc thẩm, UBND huyện Đ có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án hành chính phúc thẩm nêu trên.

Ngày 13/9/2021, Chánh án TAND tối cao ban hành Quyết định kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm số 42/202I/KN-HC với nội dung Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm tuyên xử đều không đúng, vượt quả thẩm quyền của Hội đồng xét xử đề nghị Hội đồng thẩm phán TANDTC xét xử GĐT hủy Bản án hành chính phúc thẩm, giao hồ sơ cho TAND cấp phúc thẩm xét xử phúc thẩm lại.

Tại Quyết định giám đốc thẩm số 45/202I/HC-GĐT ngày 17/11/2021 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao đã quyết định: Chấp nhận Quyết định kháng nghị số 42/2021/KN-HC ngày 13/9/2021 của Chánh án TAND tối cao; Hủy toàn bộ Bản án hành chính phúc thẩm do vi phạm nghiêm trọng về nội dung, xét xử vượt quá thẩm quyền; Giao hồ sơ vụ án cho TAND cấp phúc thẩm xét xử phúc thẫm lại theo đúng quy định của pháp luật.

3. Những vấn đề cần rút kinh nghiệm

- Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm căn cứ và Công văn số 786 ngày 09/4/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh B; Công văn số 232 ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh B để buộc UBND huyện Đ thực hiện hành vi cấp GCNQSDĐ cho bà L và ông M là không đúng. Bởi lẽ, theo nội dung Công văn số 232 thì UBND tỉnh B mới chỉ giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu để UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất về UBND huyện Đ quản lý; Sở Tài nguyên và Môi trường không phải là cơ quan có thẩm quyền giao đất theo quy định tại Điều 59 Luật Đất đai năm 2013. Tại thời điểm khởi kiện, UBND tỉnh B chưa ban hành quyết định giao đất nên UBND huyện Đ chưa thể cấp GCNQSDĐ cho bà L và ông M.

- Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: “Buộc UBND huyện Đ thực hiện hành vị hành chính cấp GCNQSDĐ cho bà L và ông M căn cứ theo bản đồ địa chính ngày 09/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường", Tòa án cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm, tuyên: “Buộc UBND huyện Đ thực hiện hành vi hành chính cấp GCNQSDĐ cho bà L và ông M đối với diện tích đất theo Giấy thỏa thuận phân chia đất và cung lập ngày 16/3/2003" đều không đúng, vượt quá thẩm quyền. Trong trường hợp này, Tòa án chỉ tuyên buộc UBND huyện Đ thực hiện nhiệm vụ, công vụ cấp GCNQSDĐ cho bà L và ông M theo đúng các quy định của pháp luật về đất đai.

Xem chi tiết tại Thông báo 79/TB-VKSNDTC ngày 13/4/2022 dưới file đính kèm.

Như Ý
1098

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn