Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Nghị quyết 1035/NQ-UBTVQH15 năm 2024 hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
 2. Nghị quyết 44/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
 3. Nghị quyết 41/NQ-CP năm 2024 phê duyệt Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và U-gan-đa do Chính phủ ban hành
 4. Nghị quyết 40/NQ-CP năm 2024 phê duyệt Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa Việt Nam và Cộng hòa Ca-dắc-xtan do Chính phủ ban hành
 5. Nghị quyết 42/NQ-CP Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 03 năm 2024 do Chính phủ ban hành
 6. Nghị quyết 39/NQ-CP năm 2024 về Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An do Chính phủ ban hành
 7. Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 07/2023/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 8. Nghị quyết 38/NQ-CP năm 2024 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận 62-KL/TW thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
 9. Nghị quyết 37/NQ-CP năm 2024 đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 119/2020/QH14 thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng do Chính phủ ban hành
 10. Nghị quyết 05/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 11. Nghị quyết 68/2024/NQ-HĐND quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Quảng Bình quản lý
 12. Nghị quyết 374/2024/NQ-HĐND quy định về mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 13. Nghị quyết 375/2024/NQ-HĐND về Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 14. Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 51 và Điều 52 của Bộ luật Hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 15. Nghị quyết 36/NQ-CP năm 2024 phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Bê-la-rút về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục do Chính phủ ban hành
 16. Nghị quyết 34/NQ-CP năm 2024 phê duyệt Hiệp định về cùng bảo vệ và trao đổi tin mật giữa Việt Nam - Lào do Chính phủ ban hành
 17. Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐND bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
 18. Dự thảo Nghị quyết cho phép tuyển dụng người có trình độ cao đẳng để dạy môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 do Quốc hội ban hành
 19. Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 20. Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 299/2019/NQ-HĐND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020-2024)
 21. Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 216/2018/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ cho lực lượng dân quân làm nhiệm vụ trực hàng đêm tại nơi làm việc hoặc trụ sở của Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường không thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về quốc phòng, an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 22. Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2023-2024
 23. Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2024 phê duyệt Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam và Lúc-xăm-bua do Chính phủ ban hành
 24. Nghị quyết 32/NQ-CP năm 2024 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và 51/2017/QH14 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Chính phủ ban hành
 25. Nghị quyết 1012/NQ-UBTVQH15 năm 2024 thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 26. Nghị quyết 1013/NQ-UBTVQH15 năm 2024 sắp xếp, thành lập các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập Thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 27. Nghị quyết 03/NQ-HĐND năm 2024 điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bình Định ban hành
 28. Nghị quyết 06/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 do tỉnh Bình Định ban hành
 29. Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2024 số lượng xe ô tô bán tải và xe ô tô từ 12 đến 16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung do tỉnh Bình Định ban hành
 30. Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2024 về kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
 31. Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2024 phê duyệt bổ sung biên chế giáo viên năm học 2023-2024 do tỉnh Bình Định ban hành
 32. Nghị quyết 16/2024/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 33. Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khu phố, ấp; người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, mức kinh phí hoạt động của khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 34. Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND về tiêu chí, tiêu chuẩn, cơ cấu, định mức đối với số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn thuộc Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định Điểm a Khoản 5 Điều 9 Nghị quyết 98/2023/QH15
 35. Nghị quyết 31/NQ-CP năm 2024 thông qua Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã hoàn thiện sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra sơ bộ của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do Chính phủ ban hành
 36. Nghị quyết 10/2024/NQ-HĐND quy định về thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên do tỉnh Nam Định quản lý
 37. Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2024 thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định, giai đoạn 2023-2025
 38. Nghị quyết 08/NQ-HĐND điều chỉnh và chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2024 trên địa bản tỉnh Nam Định
 39. Nghị quyết 09/NQ-HĐND chấp thuận bổ sung công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nam Định
 40. Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2024 thông qua Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Hải Hậu - Giao Thủy, tỉnh Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
 41. Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2024 thông qua quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Nghĩa Hưng - Ý Yên, tỉnh Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
 42. Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2024 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế (nguồn thu sử dụng đất)
 43. Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2024 thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 44. Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2024 về Chương trình phát triển đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065
 45. Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND về chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2021-2025
 46. Nghị quyết 300/NQ-HĐND năm 2024 điều chỉnh tên dự án tại Nghị quyết 278/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (đợt 11) do tỉnh Sơn La ban hành
 47. Nghị quyết 29/NQ-CP năm 2024 Chương trình hành động thực hiện Kết luận 61-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng do Chính phủ ban hành
 48. Nghị quyết 28/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2024
 49. Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND quy định về nội dung, định mức chi các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số sử dụng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2025
 50. Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 51. Nghị quyết 27/NQ-CP năm 2024 đàm phán, ký Bản ghi nhớ về thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự làm việc có thu nhập giữa Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a do Chính phủ ban hành
 52. Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2024 thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2045
 53. Nghị quyết 17/NQ-HĐND phê duyệt số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024
 54. Nghị quyết 16/NQ-HĐND phê duyệt số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024
 55. Nghị quyết 15/NQ-HĐND phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 và bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập
 56. Nghị quyết 14/NQ-HĐND phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024
 57. Nghị quyết 26/NQ-CP Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 02 năm 2024 do Chính phủ ban hành
 58. Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND quy định về mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 59. Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND quy định về chế độ, chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 60. Nghị quyết 25/NQ-CP năm 2024 đề nghị xây dựng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) do Chính phủ ban hành
 61. Nghị quyết 05/2024/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 19/2022/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng đã được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2023-2025
 62. Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 63. Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND về Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2023-2024
 64. Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND về Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 65. Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND phân định cụ thể các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 66. Nghị quyết 24/NQ-CP năm 2024 chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang công tác tại xã Chơ Chun và xã Đắc Tôi thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành
 67. Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2024 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 68. Nghị quyết 22/NQ-CP phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2024 do Chính phủ ban hành
 69. Nghị quyết 21/NQ-CP hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại năm 2024 do Chính phủ ban hành
 70. Nghị quyết 67/2024/NQ-HĐND quy định về học phí học kỳ II năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 71. Nghị quyết 44/2024/UBTVQH15 quy định về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 72. Nghị quyết 43/2024/UBTVQH15 quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 73. Nghị quyết 20/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2024
 74. Nghị quyết 154/NQ-HĐND thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (bổ sung) từ năm 2024 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 75. Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2024 giao bổ sung biên chế giáo viên năm học 2023-2024 và sửa đổi Điểm b, Khoản 5, Điều 1 Nghị quyết 82/NQ-HĐND do tỉnh Bắc Giang ban hành
 76. Nghị quyết 09/NQ-HĐND thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024
 77. Nghị quyết 08/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024
 78. Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2024 sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 171/NQ-HĐND thông qua quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 79. Nghị quyết 18/NQ-CP năm 2024 phê duyệt Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông giữa Việt Nam - Mông Cổ do Chính phủ ban hành
 80. Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 81. ​Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND về phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Dương​
 82. ​Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương​
 83. Nghị quyết 288/NQ-HĐND năm 2024 phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (đợt 12) do tỉnh Sơn La ban hành
 84. Nghị quyết 294/NQ-HĐND năm 2024 điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất; điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất do tỉnh Sơn La ban hành
 85. Nghị quyết 295/NQ-HĐND năm 2024 điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất; điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do tỉnh Sơn La ban hành
 86. Nghị quyết 291/NQ-HĐND năm 2024 điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện tiểu dự án 1, dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do tỉnh Sơn La ban hành
 87. Nghị quyết 292/NQ-HĐND năm 2024 thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La
 88. Nghị quyết 298/NQ-HĐND phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2024 do tỉnh Sơn La ban hành
 89. Nghị quyết 296/NQ-HĐND năm 2024 sửa đổi Phụ lục kèm theo Nghị quyết 78/NQ-HĐND về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
 90. Nghị quyết 297/NQ-HĐND năm 2024 thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2030
 91. Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2024 phê duyệt Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Đô-mi-ni-ca do Chính phủ ban hành
 92. Nghị quyết 76/2024/NQ-HĐND về Quy định tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La"
 93. Nghị quyết 17/NQ-CP năm 2024 phê duyệt sửa đổi các Nghị định thư tài chính giữa Việt Nam - Pháp do Chính phủ ban hành
 94. Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 16/2023/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục thường xuyên chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An
 95. Nghị quyết 16/NQ-CP năm 2024 triển khai Nghị quyết 106/2023/QH15 thí điểm chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ do Chính phủ ban hành
 96. Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND quy định về chức danh, chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 97. Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND về Quy định nội dung, định mức chi ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 98. Nghị quyết 09/NQ-HĐND phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 99. Nghị quyết 07/NQ-HĐND thông qua dự án sau 03 năm chưa thực hiện; danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất năm 2024 của các huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh, Phú Quý tỉnh Bình Thuận
 100. Nghị quyết 03/NQ-HĐND kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận