Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Kế hoạch 204/KH-UBND năm 2023 tổng thể triển khai thực hiện các mô hình của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo
 2. Kế hoạch 235/KH-UBND năm 2023 về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái năm 2024
 3. Kế hoạch 277/KH-UBND năm 2023 triển khai thực hiện Chương trình "Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2023-2030" trên địa bàn tỉnh Sơn La
 4. Kế hoạch 278/KH-UBND năm 2023 triển khai thực hiện Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2023-2030" trên địa bàn tỉnh Sơn La
 5. Kế hoạch 203/KH-UBND năm 2023 về công tác thông tin đối ngoại và truyền thông chính sách tỉnh Quảng Ngãi năm 2024
 6. Kế hoạch 8093/KH-UBND năm 2023 triển khai Đề án "Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 7. Kế hoạch 249/KH-UBND năm 2023 phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025
 8. Kế hoạch 8041/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2030
 9. Kế hoạch 202/KH-UBND về loại trừ bệnh sốt rét năm 2023 và phòng ngừa sốt rét quay trở lại giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 10. Kế hoạch 201/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 11. Kế hoạch 200/KH-UBND năm 2023 về thực hiện chỉnh biên, biên soạn và xuất bản Địa chí tỉnh Quảng Ngãi
 12. Kế hoạch 217/KH-UBND năm 2023 về triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo quyết định 338/QĐ-TTg
 13. Kế hoạch 275/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án "Phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2025" trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 14. Kế hoạch 4477/KH-UBND năm 2023 về phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2024
 15. Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2023 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 5 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 16. Kế hoạch 4517/KH-UBND năm 2023 về phát triển vùng sản xuất lúa thương phẩm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2025
 17. Kế hoạch 4514/KH-UBND năm 2023 về triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024
 18. Kế hoạch 193/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 327/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định
 19. ​Kế hoạch 3215/KH-UBND sửa đổi Kế hoạch 1334/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023
 20. Kế hoạch 172/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kết luận số 4594/KL-ĐKTLN về công tác phối hợp trợ giúp pháp lý tại Hưng Yên
 21. Kế hoạch 4378/KH-UBND năm 2023 thực hiện nghị quyết 26/NQ-CP và Chương trình hành động 54-CTr/TU về việc thực hiện nghị quyết 19-NQ/TW, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Hải Dương ban hành
 22. Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2023 triển khai Nghị quyết 37/NQ-CP Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao" do tỉnh Trà Vinh ban hành
 23. Kế hoạch 4488/KH-UBND năm 2023 về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024
 24. Kế hoạch 233/KH-UBND năm 2023 về triển khai hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế xã, phường, thị trấn giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
 25. Kế hoạch 282/KH-UBND năm 2023 triển khai Quyết định 569/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển phục hồi chức năng giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 26. Kế hoạch 269/KH-UBND năm 2023 triển khai Chương trình hành động 38-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Đồng Nai ban hành
 27. Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định
 28. Kế hoạch 245/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kết luận 761/KL-BKHĐT do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 29. Kế hoạch 4464/KH-UBND năm 2023 về phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông để xử lý theo quy định của pháp luật do tỉnh Bình Thuận ban hành
 30. Kế hoạch 148/KH-UBND năm 2023 về khuyến nông thực hiện trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2024
 31. Kế hoạch 280/KH-UBND năm 2023 về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2023-2025
 32. Kế hoạch 6656/KH-SGDĐT năm 2023 về triển khai hoạt động sau khi Thành phố Hồ Chí Minh được công nhận thành viên Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO
 33. Kế hoạch 4349/KH-UBND năm 2023 về triển khai Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 34. Kế hoạch 251/KH-UBND năm 2023 về phát triển kinh tế số và xã hội số tỉnh Phú Yên đến năm 2025
 35. Kế hoạch 864/KH-UBND năm 2023 về thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoan 2023 - 2028" do tỉnh Nghệ An ban hành
 36. Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2023 về diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 37. Kế hoạch 07/KH-BTNMT năm 2023 tổ chức triển khai Quyết định 71/QĐ-TTg về phê duyệt nhiệm vụ, giải pháp bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia, giai đoạn II do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 38. Kế hoạch 3688/KH-UBND năm 2023 về giải pháp nâng cao hiệu quả, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đảm bảo dễ sử dụng, thân thiện với người dùng tỉnh Tây Ninh đến năm 2025
 39. Kế hoạch 3687/KH-UBND năm 2023 về thực hiện định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
 40. Kế hoạch 4337/KH-UBND năm 2023 về triển khai Mô hình điểm tại Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 41. Kế hoạch 4346/KH-UBND năm 2023 về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Hải Dương đến năm 2025
 42. Kế hoạch 7815/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 43. Kế hoạch 249/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 44. Kế hoạch 860/KH-UBND năm 2023 triển khai Quyết định 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù do tỉnh Nghệ An ban hành
 45. Kế hoạch 270/KH-UBND năm 2023 về triển khai Mô hình điểm tại Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 46. Kế hoạch 271/KH-UBND năm 2023 triển khai thực hiện Quyết định 04/2022/QĐ-TTg quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh do Thành phố Hà Nội ban hành
 47. ​Kế hoạch 3159/KH-UBND năm 2023 triển khai kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh​ Gia Lai
 48. Kế hoạch hành động 4386/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 149/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW do tỉnh Lai Châu ban hành
 49. Kế hoạch 861/KH-UBND năm 2023 triển khai Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 50. Kế hoạch 754/KH-UBND năm 2023 công bố Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 51. Kế hoạch 239/KH-UBND năm 2023 về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2023-2025
 52. Kế hoạch 6610/KH-SGDĐT năm 2023 về triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở Ngành giáo dục và Đào tạo Thành phố do Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành
 53. Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2023 về hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023-2025
 54. Kế hoạch 7753/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 149/NQ-CP; Chương trình hành động 40-CTr/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới do tỉnh Quảng Nam ban hành
 55. Kế hoạch 260/KH-UBND về thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2023 của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do tỉnh Cà Mau ban hành
 56. Kế hoạch 269/KH-UBND năm 2023 triển khai thí điểm lập Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 57. Kế hoạch 3912/KH-UBND năm 2023 về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 58. Kế hoạch 9993/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 205/2023/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung giai đoạn 2023-2028 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 59. Kế hoạch 4395/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù do tỉnh Bình Thuận ban hành
 60. Kế hoạch 278/KH-UBND năm 2023 triển khai Quyết định 843/QĐ-TTg về chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam giai đoạn 2023-2027 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
 61. Kế hoạch 274/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 93/NQ-CP về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 62. ​Kế hoạch 3128/KH-UBND năm 2023 về phòng, chống hạn hán, thiếu nước giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 63. Kế hoạch 266/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án “Phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Sơn La
 64. Kế hoạch 265/KH-UBND năm 2023 triển khai Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Sơn La
 65. Kế hoạch 268/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 1515/QĐ-TTg về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 66. Kế hoạch 3903/KH-UBND năm 2023 triển khai đợt cao điểm 50 ngày, đêm thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 67. Kế hoạch 745/KH-UBND về kiểm tra công tác giảm nghèo và công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 68. Kế hoạch 264/KH-UBND năm 2023 về triển khai thi hành Luật giá 16/2023/QH15 do tỉnh Đồng Nai ban hành
 69. Kế hoạch 491/KH-UBND năm 2023 về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2024 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 70. Kế hoạch 2294/KH-UBND năm 2023 về tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký, thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia do tỉnh Quảng Bình ban hành
 71. Kế hoạch 11731/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 93/NQ-CP về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 72. Kế hoạch 4696/KH-UBND năm 2023 về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 73. Kế hoạch 6526/KH-SGDĐT năm 2023 thực Quyết định 2531/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 31-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 74. Kế hoạch 195/KH-UBND năm 2023 về sơ kết 03 năm thực hiện Đề án "Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" giai đoạn 2021-2025
 75. Kế hoạch 262/KH-UBND năm 2023 về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Nai năm 2024
 76. Kế hoạch 488/KH-UBND năm 2023 triển khai Kế hoạch 210-KH/TU thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 77. Kế hoạch 187/KH-UBND năm 2023 về bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
 78. Kế hoạch 366/KH-UBND năm 2023 thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo Thông báo kết luận 343/TB-VPCP do tỉnh Bắc Ninh ban hành
 79. Kế hoạch 227/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn thứ nhất (từ năm 2023 đến năm 2026) trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 80. Kế hoạch 458/KH-UBND năm 2023 về xây dựng và công bố dữ liệu mở các cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang
 81. Kế hoạch 262/KH-UBND năm 2023 tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Sơn La ban hành
 82. Kế hoạch 2265/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án "Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 83. Kế hoạch 2267/KH-UBND về hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023
 84. Kế hoạch 5763/KH-UBND năm 2023 về triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 85. Kế hoạch 5738/KH-UBND năm 2023 về triển khai thi hành Luật Công an nhân dân sửa đổi trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 86. Kế hoạch 485/KH-UBND năm 2023 về ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh Hà Tĩnh
 87. Kế hoạch 168/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù do tỉnh Hưng Yên ban hành
 88. Kế hoạch 848/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Nghệ An ban hành
 89. Kế hoạch 3831/KH-UBND triển khai thi hành Luật Công an nhân dân sửa đổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 90. Kế hoạch 7614/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 106/NQ-CP về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới do tỉnh Quảng Nam ban hành
 91. Kế hoạch 4323/KH-UBND năm 2023 thực hiện nội dung cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 92. Kế hoạch 4322/KH-UBND năm 2023 triển khai Chương trình Phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 93. Kế hoạch 365/KH-UBND năm 2023 về xây dựng và phát động phong trào Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh để xử lý theo quy định của pháp luật
 94. Kế hoạch 9772/KH-UBND năm 2023 thực hiện nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 95. Kế hoạch 188/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án “Phát triển hệ thống đánh giá diện rộng cấp quốc gia đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế của giáo dục phổ thông giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 96. Kế hoạch 234/KH-UBND năm 2023 triển khai Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 97. Kế hoạch 7562/KH-UBND năm 2023 về hành động thực hiện công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2026
 98. Kế hoạch 233/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 99. Kế hoạch 263/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 100. Kế hoạch 7549/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình 28-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Quảng Nam ban hành