Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 68/2012/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 101965 văn bản

Ban hành: 26/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2012

2

Thông tư 68/1998/TT-BTC bổ sung Thông tư 85-TC/TCT-1994 thực hiện thu thuế cước đối với tàu biển nước ngoài đến kinh doanh vận chuyển hàng hoá tại các cảng biển Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 68/1998/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 1998 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 68/1998/TT-BTC NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 85 TC/TCT NGÀY 24

Ban hành: 19/05/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

3

Thông tư 68/2002/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để đóng mới toa xe do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 68/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2002 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 68/2002/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU VẬT TƯ, MÁY MÓC, THIẾT BỊ NHẬP KHẨU ĐỂ ĐÓNG

Ban hành: 15/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

4

Thông tư 68/2004/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thanh toán và cấp phát kinh phí cho học viên Việt Nam đào tạo tại Liên bang Nga từ nguồn chuyển đổi “Nợ thành Viện trợ” theo Hiệp định xử lý nợ ngày 13/09/2000 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 68/2004/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2004 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, THANH TOÁN VÀ CẤP PHÁT KINH PHÍ CHO

Ban hành: 08/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2007

5

Thông tư 68/2000/TT-BTC hướng dẫn bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 68/2000/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 68/2000/TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2000

Ban hành: 13/07/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

6

Thông tư 68/2005/TT-BTC hướng dẫn phân chia thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của các nhà thầu phụ phát sinh từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí nộp ngân sách giữa ngân sách các cấp do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 68/2005/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2005 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÂN CHIA THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CỦA CÁC NHÀ THẦU PHỤ PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ,

Ban hành: 29/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Thông tư 68/2009/TT-BTC sửa đổi mã số và mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với nhóm 03.06 và nhóm 03.07 trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 68/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2009 THÔNG TƯ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MÃ SỐ VÀ MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI

Ban hành: 03/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2009

8

Thông tư 68/2010/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 68/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản

Ban hành: 26/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2010

9

Thông tư 68/2003/TT-BTC hướng dẫn thi hành Quyết định 75/1998/QĐ-TTg quy định mã số đối tượng nộp thuế do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Sô: 68/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2003 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 68/2003/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 2003 HƯỚNG

Ban hành: 17/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

10

Thông tư 68/1999/TT-BTC hướng dẫn một số điểm đặc thù trong quản lý Nhà nước về tài chính đối với dịch vụ tiết kiệm bưu điện của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 68/1999/TT-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 1999 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 68/1999/TT-BTC NGÀY 7 THÁNG 6 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỂM ĐẶC THÙ TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI

Ban hành: 07/06/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

11

Thông tư 68/2001/TT-BTC hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước do Bộ Tài Chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 68/2001/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2001 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 68/2001/TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2001HƯỚNG

Ban hành: 24/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

12

Thông tư 68/2011/TT-BTC về hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 68/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2011 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ

Ban hành: 18/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2011

13

Thông tư 68/2015/TT-BTC các chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2015 THÔNG TƯ BAN HÀNH CÁC CHUẨN MỰC VIỆT NAM VỀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Ban hành: 08/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2015

14

Thông tư 68/2014/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THÍ

Ban hành: 21/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2014

15

Thông tư 68/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp đến năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐẨY

Ban hành: 05/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2016

16

Thông tư 127/2012/TT-BTC hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 127/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2012 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VÀ QUY TRÌNH THỦ TỤC CÔNG

Ban hành: 08/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2012

17

Thông tư 122/2012/TT-BTC quy định việc quản lý tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quan của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 122/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI TÀI SẢN QUÝ

Ban hành: 27/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2012

18

Thông tư 131/2012/TT-BTC về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 131/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2012 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI PHAO ÁO

Ban hành: 13/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2012

19

Thông tư 37/2012/TT-BTC hướng dẫn mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 2012 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT

Ban hành: 02/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2012

20

Thông tư 104/2012/TT-BTC quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 104/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2012 THÔNG TƯ VỀ VIỆC QUI ĐỊNH LÃI SUẤT CHO VAY TÍN DỤNG ĐẦU TƯ,

Ban hành: 25/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status