Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Quyết định 41/2014/QĐ-TTg về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong trường văn hóa - nghệ thuật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. Quyết định 1186/QĐ-TTg năm 2014 thành lập Trường Đại học Việt Nhật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. Quyết định 1140/QĐ-UBND năm 2014 về kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 4. Quyết định 10/2014/QĐ-UBND về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 5. Quyết định 1184/QĐ-TTg năm 2014 hỗ trợ gạo cứu đói trong thời gian giáp hạt cho tỉnh Cao Bằng (lần 2) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. Quyết định 2517/QĐ-BGDĐT về Điều lệ Giải Bóng bàn “Người Giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” lần thứ XII năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. Quyết định 27/2014/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
 8. Quyết định 2052/QĐ-TCHQ năm 2014 công nhận doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 9. Quyết định 2047/QĐ-TCHQ năm 2014 công nhận doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 10. Quyết định 2051/QĐ-TCHQ năm 2014 gia hạn chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 11. Quyết định 2042/QĐ-TCHQ năm 2014 về bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, hàng hóa vận chuyển qua cửa khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 12. Quyết định 1182/QĐ-TTg năm 2014 về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. Quyết định 1124/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết 02/NQ-CP do tỉnh Yên Bái ban hành
 14. Quyết định 1827/QĐ-UBND năm 2014 về phương án thí điểm khoán kinh phí quản lý hành chính gắn với số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách đối với xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 15. Quyết định 89/QĐ-TANDTC năm 2014 về Kế hoạch Tổng kết thi hành Bộ luật tố tụng dân sự do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 16. Quyết định 2701/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt điều kiện năng lực tổ chức tư vấn thực hiện kiểm định và thẩm tra kiểm định chất lượng kết cấu hạ tầng cảng biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 17. Quyết định 984/QĐ-BTTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 18. Quyết định 981/QĐ-BTTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 19. Quyết định 1168/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. Quyết định 1816/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề án thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
 21. Quyết định 1813/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2014 - 2020
 22. Quyết định 1808/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề án thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa
 23. Quyết định 1807/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án phát triển y tế biển, đảo tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020
 24. Quyết định 03/2014/QĐ-KTNN về Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 40 - Kiểm soát chất lượng kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành
 25. Quyết định 1104/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái khóa II (nhiệm kỳ 2013-2018)
 26. Quyết định 6299/QĐ-BCT năm 2014 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp, thương mại tuyến biên giới Việt Nam - Lào đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 27. Quyết định 6300/QĐ-BCT năm 2014 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp, thương mại tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 28. Quyết định 2031/QĐ-TCHQ năm 2014 yêu cầu nghiệp vụ triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ định vị GPS trong quản lý, giám sát hàng hóa chuyển cửa khẩu, tạm nhập - tái xuất, quá cảnh vận chuyển bằng container do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 29. Quyết định 1607/QĐ-UBND công bố giá bình quân nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Quý III năm 2014
 30. Quyết định 1162/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 31. Quyết định 40/2014/QĐ-TTg về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong Công an nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 32. Quyết định 39/2014/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 33. Quyết định 1800/QĐ-UBND năm 2014 về trình tự, thủ tục xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 34. Quyết định 02/2014/QĐ-KTNN về Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 100 - Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
 35. Quyết định 09/2014/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá, văn bản kê khai giá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 36. Quyết định 28/2014/QĐ-UBND về xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Long An
 37. Quyết định 3758/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm, tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành
 38. Quyết định 2176/QĐ-UBND năm 2014 duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 39. Quyết định 2175/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế hoạt động và cơ chế phối hợp của Bàn Kansai do tỉnh Đồng Nai ban hành
 40. Quyết định 1494/QĐ-UBND năm 2014 công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng
 41. Quyết định 40/2014/QĐ-UBND sửa đổi việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại ở chó, mèo nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An kèm theo Chỉ thị 04/2014/CT-UBND
 42. Quyết định 1798/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa
 43. Quyết định 1493/QĐ-UBND năm 2014 áp dụng hệ số quy đổi từ đá nguyên khối sang đá nguyên khai (lôca nổ mìn) đối với đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 44. Quyết định 1797/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 45. Quyết định 2028/QĐ-TCHQ năm 2014 công nhận doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 46. Quyết định 2026/QĐ-TCHQ năm 2014 công nhận doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 47. Quyết định 1138/QĐ-TTg năm 2014 hỗ trợ gạo cho đồng bào thuộc huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 48. Quyết định 6223/QĐ-BCT năm 2014 phê duyệt Dự án "Đổi mới và phát triển dạy nghề trọng điểm quốc gia, nghề Công nghệ cán kéo kim loại giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020" do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 49. Quyết định 6222/QĐ-BCT năm 2014 phê duyệt Dự án "Đổi mới và phát triển dạy nghề trọng điểm quốc gia, nghề Luyện gang giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020" do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 50. Quyết định 6221/QĐ-BCT năm 2014 phê duyệt Dự án "Đổi mới và phát triển dạy nghề trọng điểm quốc gia, nghề Luyện thép giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020" do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 51. Quyết định 6220/QĐ-BCT năm 2014 phê duyệt Dự án "Đổi mới và phát triển dạy nghề trọng điểm quốc gia, nghề Điện công nghiệp giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020" do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 52. Quyết định 2418/QĐ-BGDĐT năm 2014 đính chính Thông tư 25/2013/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 53. Quyết định 964/QĐ-BTTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 54. Quyết định 2535/QĐ-BYT năm 2014 hướng dẫn theo dõi chăm sóc, xử trí phản ứng sau tiêm chủng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 55. Quyết định 1084/QĐ-UBND công nhận Trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đạt chuẩn quốc gia năm 2014
 56. Quyết định 1768/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2014 - 2020
 57. Quyết định 1619/QĐ-BTC năm 2014 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá trực thuộc Cục Quản lý giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 58. Quyết định 2162/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai
 59. Quyết định 27/2014/QĐ-UBND về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai
 60. Quyết định 2163/QĐ-UBND năm 2014 về danh mục dự án thuộc ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện và tạm dừng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 61. Quyết định 1013/QĐ-TCT năm 2014 về Chế độ quản lý và sử dụng chi phí phát hành ấn chỉ bán thu tiền của ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
 62. Quyết định 2120/QĐ-BVHTTDL năm 2014 đính chính Thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 12/2010/TT-BVHTTDL về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã và Thông tư 06/2011/TT-BVHTTDL quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà Văn hóa-Khu Thể thao thôn do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 63. Quyết định 1131/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt danh mục Dự án do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 64. Quyết định 1125/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt danh mục Dự án do Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp tài trợ cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 65. Quyết định 1749/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa
 66. Quyết định 1736/QĐ-CTUBND năm 2014 phê duyệt Điều lệ Hội Tâm thần học tỉnh Khánh Hòa
 67. Quyết định 1468/QĐ-UBND năm 2014 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 31/NQ-CP thực hiện 22-NQ/TW về Hội nhập quốc tế do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 68. Quyết định 26/2014/QĐ-UBND bổ sung Quy định tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 93/2008/QĐ-UBND
 69. Quyết định 14/2014/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 62/2009/QĐ-UBND về xử lý công trình xây dựng, ănten và cây trồng vi phạm công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 70. Quyết định 13/2014/QĐ-UBND về Quy trình công bố kết quả thanh tra, kiểm tra; kết quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 71. Quyết định 12/2014/QĐ-UBND về Điều lệ Sáng kiến tỉnh Quảng Bình
 72. Quyết định 04/2014/QĐ-UBND về Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
 73. Quyết định 820/QĐ-LĐTBXH năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực dạy nghề thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 74. Quyết định 1553/QĐ-BTC năm 2014 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 75. Quyết định 1120/QĐ-TTg năm 2014 công nhận thành phố Thủ Dầu Một là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 76. Quyết định 1727/QĐ-CTUBND năm 2014 công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
 77. Quyết định 1726/QĐ-CTUBND năm 2014 công nhận Trường Mầm non Sơn Ca đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
 78. Quyết định 1725/QĐ-CTUBND năm 2014 công nhận Trường Mầm non Hoa Hồng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
 79. Quyết định 30/2014/QĐ-UBND về quản lý giết mổ, kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 80. Quyết định 826/QĐ-TLĐ năm 2014 về mục lục thu, chi tài chính cơ quan công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 81. Quyết định 2137/QĐ-UBND năm 2014 về Đề án Đưa chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020
 82. Quyết định 1731/QĐ-CTUBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Xuất bản - In - Phát hành xuất bản phẩm tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến 2030
 83. Quyết định 21/2014/QĐ-UBND về quản lý và sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 84. Quyết định 1544/QĐ-BTC năm 2014 áp dụng thí điểm Chế độ kế toán thuế nội địa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 85. Quyết định 523/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Ninh Bình
 86. Quyết định 3667/QĐ-UBND năm 2014 về tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất đối với trường hợp thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn thành phố Hà Nội
 87. Quyết định 10/2014/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 88. Quyết định 2499/QĐ-BYT năm 2014 rút thuốc đã được công bố ra khỏi danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 89. Quyết định 11/2014/QĐ-UBND sửa trình tự, thủ tục ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kèm theo Quyết định 22/2007/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Bình ban hành
 90. Quyết định 1064/QĐ-UBND năm 2014 công nhận trường mầm non Hoa Huệ đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 do tỉnh Yên Bái ban hành
 91. Quyết định 1063/QĐ-UBND năm 2014 công nhận trường mầm non Hoa Lan đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2 do tỉnh Yên Bái ban hành
 92. Quyết định 1062/QĐ-UBND năm 2014 công nhận trường mầm non Báo Đáp đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 do tỉnh Yên Bái ban hành
 93. Quyết định 1061/QĐ-UBND năm 2014 công nhận trường mầm non xã Cường Thịnh đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 do tỉnh Yên Bái ban hành
 94. Quyết định 1060/QĐ-UBND năm 2014 công nhận trường mầm non Yên Thịnh đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2 do tỉnh Yên Bái ban hành
 95. Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2014 công nhận trường mầm non Việt Hồng đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 do tỉnh Yên Bái ban hành
 96. Quyết định 1058/QĐ-UBND năm 2014 công nhận trường mầm non Hoa Hồng đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2 do tỉnh Yên Bái ban hành
 97. Quyết định 1057/QĐ-UBND năm 2014 công nhận trường mầm non Hoa Phượng đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 do tỉnh Yên Bái ban hành
 98. Quyết định 1056/QĐ-UBND năm 2014 công nhận trường mầm non Nghĩa Lộ đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2 do tỉnh Yên Bái ban hành
 99. Quyết định 1055/QĐ-UBND năm 2014 công nhận trường mầm non Phù Nham đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 do tỉnh Yên Bái ban hành
 100. Quyết định 1054/QĐ-UBND năm 2014 công nhận trường mầm non Sơn Thịnh đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2 do tỉnh Yên Bái ban hành