Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Dự thảo Quyết định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. Quyết định 3366/QĐ-BYT năm 2017 về danh mục 49 sinh phẩm chẩn đoán in vitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 33 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 3. Quyết định 1984/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã, tỉnh Quảng Trị
 4. Quyết định 1240/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch điều tra, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin cung lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong năm 2017
 5. Quyết định 36/2017/QĐ-UBND Quy định về quy trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 6. Quyết định 4757/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Cụm công nghiệp La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
 7. Quyết định 4755/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Cụm công nghiệp Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
 8. Quyết định 3336/QĐ-BYT năm 2017 tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Huyết học - Truyền máu - Miễn dịch - Di truyền - Sinh học phân tử do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 9. Quyết định 435/QĐ-UBDT năm 2017 ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh Hòa Bình do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 10. Quyết định 32/2017/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 24/2010/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. Quyết định 237/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng công trình Nhà máy thủy điện Sông Lô 8A, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
 12. Quyết định 20/2017/QĐ-UBND Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
 13. Quyết định 1067/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt đầu tư Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. Quyết định 1058/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. Quyết định 2719/QĐ-BCT quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 16. Quyết định 2560/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quảng Nam - Phần xây lắp
 17. Quyết định 2557/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2018 do tỉnh Quảng Nam ban hành
 18. Quyết định 1981/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị
 19. Quyết định 34/2017/QĐ-UBND Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (và tương đương) thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế; Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum
 20. Quyết định 1587/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Dự toán mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng tân dược cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng năm 2016-2017 (bổ sung) do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 21. Quyết định 1579/QĐ-UBND năm 2017 ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTG tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 22. Quyết định 1237/QĐ-UBND namư 2017 phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn, cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 23. Quyết định 2571/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu du lịch sinh thái suối Nước Mát - Đèo Le tại xã Quế Long, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
 24. Quyết định 2561/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt giá đất ở tái định cư tại Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 2), xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
 25. Quyết định 2205/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt đề xuất dự án xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên do tỉnh An Giang ban hành
 26. Quyết định 1624/QĐ-UBND năm 2017 quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất ở các lô đất trên địa bàn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
 27. Quyết định 4663/QĐ-UBND năm 2017 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thành phố Hà Nội
 28. Quyết định 1623/QĐ-UBND năm 2017 quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất ở một số lô đất trên địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
 29. Quyết định 35/2017/QĐ-UBND Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (và tương đương) các đơn vị thuộc Sở Công Thương tỉnh Kon Tum
 30. Quyết định 3332/QĐ-BYT năm 2017 tài liệu Hướng dẫn quy trình hoạt động truyền máu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 31. Quyết định 33/2017/QĐ-UBND Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (và tương đương) thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng, Phó Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum
 32. Quyết định 1066/QĐ-TTg năm 2017 bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 33. Quyết định 235/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền hỗ trợ nhận chuyển nhượng đất ở cho hộ di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
 34. Quyết định 432/QĐ-UBDT năm 2017 phê duyệt Kế hoạch và kinh phí đón tiếp Đoàn học sinh trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Dân tộc nội trú Liên huyện phía Nam tỉnh Lâm Đồng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 35. Quyết định 1068/QĐ-TTg năm 2017 phê chuẩn bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 36. Quyết định 2201/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh sách cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
 37. Quyết định 2197/QĐ-UBND năm 2017 Bãi bỏ Quyết định 1488/QĐ-UBND phê duyệt phương án xã hội hóa triển khai hệ thống Camera quan sát, giám sát trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
 38. Quyết định 1052/QĐ-TTg năm 2017 về cấp đổi, cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 39. Quyết định 3253/QĐ-UBND năm 2017 quy định về thu tiền sử dụng nước và quản lý, sử dụng tiền nước sinh hoạt từ công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 40. Quyết định 1970/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Kiểm toán độc lập thuộc công trình: Xây dựng hoàn trả hệ thống điện chiếu sáng đô thị qua thành phố và các thị trấn trên QL1 tỉnh Quảng Trị thuộc dự án mở rộng Quốc lộ 1
 41. Quyết định 1960/QĐ-UBND năm 2017 kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 5) dự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 do tỉnh Quảng Trị ban hành
 42. Quyết định 1578/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản nhà nước do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 43. Quyết định 1573/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình đường dây 220KV Di Linh - Bảo Lộc (mạch 2) thuộc địa bàn xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
 44. Quyết định 1230/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2017 do tỉnh Hậu Giang ban hành
 45. Quyết định 1226/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Mục 3 Khoản 2 Điều 1 Quyết định 443/QĐ-UBND do tỉnh Hậu Giang ban hành
 46. Quyết định 2058/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa
 47. Quyết định 4659/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hà Nội
 48. Quyết định 390/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành quản lý bảo vệ rừng tỉnh Kon Tum
 49. Quyết định 15/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 50. Quyết định 410/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Bãi trung chuyển vật liệu xây dựng” do tỉnh Bắc Giang ban hành
 51. Quyết định 430/QĐ-UBDT năm 2017 Quy chế tiếp nhận công, viên chức chuyển công tác về Ủy ban Dân tộc
 52. Quyết định 15/2017/QĐ-UBND Quy định về công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 53. Quyết định 3763/QĐ-UBND năm 2017 danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định những nội dung được giao theo văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên
 54. Quyết định 429/QĐ-UBDT năm 2017 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ đợt 4 (lần 2) của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030", đặt hàng để đưa ra tuyển chọn, giao trực tiếp do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 55. Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Quy định phân công, phân cấp thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 56. Quyết định 08/2017/QĐ-UBND ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 57. Quyết định 3232/QĐ-UBND năm 2017 kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 58. Quyết định 2537/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh nội dung trong Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghiệp tại thôn 2, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
 59. Quyết định 2532/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cơ sở ứng dụng công nghệ sinh học (giai đoạn II) do tỉnh Quảng Nam ban hành
 60. Quyết định 1948/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ tư vấn: Tư vấn thẩm tra phương án kỹ thuật và dự toán khảo sát địa hình, khảo sát kinh tế - xã hội của gói thầu lập quy hoạch chung thành phố Đông Hà; Tư vấn giám sát khảo sát địa hình của gói thầu lập quy hoạch chung thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị thuộc dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông
 61. Quyết định 2045/QĐ-UBND năm 2017 thực hiện quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 62. Quyết định 652/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai
 63. Quyết định 1601/QĐ-UBND năm 2017 Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 64. Quyết định 1600/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 65. Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng nhà xưởng Mạo Hợi 2” do tỉnh Bắc Giang ban hành
 66. Quyết định 1995/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị y tế thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 67. Quyết định 54/2017/QĐ-UBND quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Nghệ An
 68. Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
 69. Quyết định 3745/QĐ-UBND năm 2017 về đặt tên đường mới trên địa bàn huyện Củ Chi do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 70. Quyết định 1042/QĐ-TTg năm 2017 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 71. Quyết định 1107/QĐ-BTP năm 2017 sửa đổi Quy chế tiếp nhận không qua thi tuyển, điều động, tiếp nhận công chức vào công tác tại Bộ Tư pháp
 72. Quyết định 232/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện Lâm Bình (bổ sung) tỉnh Tuyên Quang
 73. Quyết định 2306/QĐ-TCHQ năm 2017 về xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi do đã cổ phần hóa do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 74. Quyết định 17/2017/QĐ-UBND quy định mức thu sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 75. Quyết định 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 76. Quyết định 1590/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực giảm nghèo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do tỉnh Nam Định ban hành
 77. Quyết định 1935/QĐ-UBND năm 2017 công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia do tỉnh Quảng Trị ban hành
 78. Quyết định 1934/QĐ-UBND năm 2017 công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia do tỉnh Quảng Trị ban hành
 79. Quyết định 1932/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng ngập lụt và sạt lở bờ sông Thạch Hãn, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị hạng mục: hệ thống cấp điện sinh hoạt
 80. Quyết định 1929/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kênh tiêu úng Sông Mới, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng và xã Triệu Sơn, Triệu Tài, Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
 81. Quyết định 667/QĐ-UBND Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017 tỉnh Kon Tum
 82. Quyết định 3203/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt bổ sung điểm mỏ cát trên sông Chảy thuộc Bản 6, xã Long Khánh, huyện Bảo Yên vào quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
 83. Quyết định 22/2017/QĐ-UBND ủy quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 84. Quyết định 1549/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt quy hoạch phân khu Khu vực Phù Đổng Thiên Vương - Vạn Hạnh - Mai Xuân Thưởng - Võ Trường Toản, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (Khu B7)
 85. Quyết định 2506/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
 86. Quyết định 1034/QĐ-TTg về xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 87. Quyết định 1558/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 1) thuộc dự án Khu dân cư số 5 tại phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
 88. Quyết định 4592/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Cụm công nghiệp Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
 89. Quyết định 4589/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Cụm công nghiệp Hồ Điền, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
 90. Quyết định 2502/2017/QĐ-UBND quy định giá trần dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD4 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 91. Quyết định 2526/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
 92. Quyết định 2710/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán: Mua sắm thiết bị thực hiện đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý đất đai đến giai đoạn 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh
 93. Quyết định 2507/QĐ-UBND năm 2017 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc; Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa
 94. Quyết định 425/QĐ-UBDT phê duyệt định mức xuất bản và phát hành Báo Dân tộc và Phát triển năm 2017 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 95. Quyết định 4590/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Cụm công nghiệp Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
 96. Quyết định 4587/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Cụm công nghiệp Đắc Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
 97. Quyết định 4586/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Cụm công nghiệp Hà Bình Phương 1, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
 98. Quyết định 4583/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Cụm công nghiệp Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
 99. Quyết định 1305/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất và hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2017 của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi
 100. Quyết định 2525/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Quảng Nam tại xã Bình Dương và xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam