Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Đất không giấy tờ vẫn được bồi thường khi bị thu hồi

31/05/2014 13:49 PM

Ngày 15/5/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 47/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi bị Nhà nước thu hồi đất.

Đức Thảo
Khác với quy định tại Nghị định 84/2007/NĐ-CP trong trường hợp NN thu hồi đất mà không có giấy tờ về QSDĐ, Nghị định 47 đã quy định cụ thể trường hợp này như sau:

- Khi NN thu hồi đất mà người sử dụng không có các giấy tờ về QSDĐ quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 100 Luật đất đai và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP nhưng đủ điều kiện để cấp Giấy CN QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất thì được bồi thường về đất.

- Bồi thường bằng tiền thì số tiền bồi thường phải trừ đi các khoản tiền nghĩa vụ tài chính về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Nghị định 47 sẽ có hiệu lực vào ngày 01/7/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,013

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 24/11/2020 Chỉ thị 24/CT-BYT ngày 24/11/2020 về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
  • 07:00 | 24/11/2020 Quyết định 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”.
  • 17:00 | 23/11/2020 Quyết định 4838/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • 15:40 | 23/11/2020 Công văn 5029/BGDĐT-GDTC ngày 23/11/2020 về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.
  • 15:30 | 23/11/2020 Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi tuổi nghỉ hưu.
  • 11:00 | 23/11/2020 Công văn 7380/TCHQ-GSQL ngày 19/11/2020 của Tổng cục Hải quan về khai báo thông tin số vận đơn.
  • 10:30 | 23/11/2020 Quyết định 1848/QĐ-TTg ngày 19/11/2020 về việc phê duyệt Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hoá gia đình năm 2030.
  • 07:30 | 21/11/2020 Quyết định 1881/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 về việc phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.
  • 07:00 | 21/11/2020 Công văn 9740/VPCP-V.I ngày 20/11/2020 về việc thực hiện kiến nghị của UBTVQH về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  • 15:20 | 20/11/2020 Thông tư 30/2020/TT-BGTVT ngày 18/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn