Tiêu chí xét nâng bậc lương trước hạn CBVC Bộ LĐ

Công chức, viên chức (CCVC) và người lao động thuộc Bộ LĐTBXH muốn được tăng lương trước thời hạn phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

Huyền Trang
Huyền Trang
- CCVC và NLĐ được xét nâng 01 bậc lương sau 03 năm giữ bậc lương trong ngạch, trong chức danh loại A3, A2, A1, A0; hoặc sau 02 năm giữ bậc lương trong ngạch, trong chức danh (loại B, C và nhân viên thừa hành, phục vụ);
- Được đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên (đối với công chức) và không vi phạm kỷ luật các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức;
- Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ;
- Năm xét nâng bậc lương trước thời hạn phải đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trở lên;
- Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch/chức danh hoặc còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên tính đến 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn...

Quy định được ban hành tại Quyết định 51/QĐ-LĐTBXH, áp dụng từ 13/01/2014.

2,876

Xem nhiều nhất

Bình luận
*
*
*
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận

 

Tin mới
Các tin khác