Thay đổi mức phạt VPHC trong lĩnh vực xăng dầu

06/09/2013 11:28 AM

Từ ngày 10/10/2013, mức phạt VPHC trong kinh doanh xăng dầu sẽ có một số thay đổi như sau:

Ms. Huỳnh Như
Tăng mức phạt tối đa đối với hành vi làm giả, thuê mượn hoặc tẩy xóa, sửa chữa Giấy phép kinh doanh lên đến 50 triệu đồng; tăng gấp đôi so với quy định hiện hành.
 
Giảm mức phạt tối đa đối với các hành vi không niêm yết giá bán lẻ, bán không đúng giá niêm yết, tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 30 triệu xuống còn 20 triệu.

Thời gian tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và Giấy phép kinh doanh cũng được điều chỉnh giảm còn 01 đến 06 tháng; trước đây thời gian tước giấy phép lên đến 12 tháng.

Đây là một số nội dung tiêu biểu được quy định tại chương 3 Nghị định 97/2013/NĐ-CP, quy định về việc xử lý VPHC trong kinh doanh xăng dầu, thay thế Nghị định 104/2011/NĐ-CP.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,366

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:40 | 17/01/2020 Từ 15/02/2020, Thông tư 26/2019/TT-BGDĐT quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên có hiệu lực thi hành.
  • 11:47 | 17/01/2020 Quyết định 53/QĐ-BNV ngày 15/01/2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
  • 11:36 | 17/01/2020 Ngày 15/01/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.
  • 08:50 | 16/01/2020 Ngày 14/01/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
  • 08:45 | 16/01/2020 Quyết định 05/2019/QĐ-KTNN ngày 31/12/2019 về phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro.
  • 17:00 | 15/01/2020 Nghị định 09/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ có hiệu lực từ 01/3/2020.
  • 09:00 | 15/01/2020 Thông tư 23/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức có hiệu lực từ 10/02/2020.
  • 08:30 | 15/01/2020 Từ 15/02/2020, Thông tư 12/2019/TT-BTP chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành.
  • 07:50 | 14/01/2020 Thông tư 01/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm có hiệu lực từ 20/02/2020.
  • 07:50 | 14/01/2020 Từ 01/3/2020, Thông tư 90/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn