Điều kiện hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực văn hóa

07/12/2021 11:36 AM

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL vừa ban hành Thông tư 14/2021/TT-BVHTTDL về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Tú Anh

Theo đó, ĐVSN công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch hợp nhất khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Không đáp ứng đủ các điều kiện thành lập ĐVSN công lập quy định tại Điều 5 Thông tư 14/2021/TT-BVHTTDL .

- Có chức năng, nhiệm vụ tương đồng hoặc trùng lắp, chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của các ĐVSN công lập khác.

Đồng thời, ĐVSN công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch hình thành sau quá trình hợp nhất phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đáp ứng điều kiện thành lập ĐVSN công lập quy định tại Điều 5 Thông tư 14/2021/TT-BVHTTDL .

- Có phương án tiếp tục hoạt động với chức năng, nhiệm vụ sau khi sắp xếp, kiện toàn đơn vị bảo đảm chất lượng, hiệu quả được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đáp ứng mức độ tự chủ về tài chính khi hợp nhất các đơn vị:

+ Có cùng mức độ tự chủ tài chính: phải bảo đảm mức độ tự chủ về tài chính không thấp hơn mức độ tự chủ về tài chính của các đơn vị tại thời điểm bắt đầu tiến hành hợp nhất.

+ Các mức độ tự chủ tài chính khác nhau: có mức độ tự chủ về tài chính được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Thông tư 14/2021/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 01/02/2022.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,076

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:00 | 05/08/2022 Thông tư 48/2022/TT-BTC ngày 03/8/2022 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
  • 15:00 | 05/08/2022 Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL ngày 04/8/2022 hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin.
  • 16:00 | 04/08/2022 Thông tư 20/2022/TT-BGTVT ngày 29/7/2022 quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.
  • 07:45 | 04/08/2022 Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 sửa đổi nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT.
  • 11:00 | 03/08/2022 Thông tư 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025.
  • 07:15 | 03/08/2022 Nghị định 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
  • 15:50 | 02/08/2022 Quyết định 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.
  • 15:40 | 02/08/2022 Quyết định 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
  • 15:00 | 02/08/2022 Quyết định 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025.
  • 14:45 | 02/08/2022 Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 về Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn