Hướng dẫn áp dụng chính sách đặc thù khi sáp nhập huyện, xã

15/01/2021 17:35 PM

Chính phủ ban hành Nghị quyết 04/NQ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 8 Mục III Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 kèm theo Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 14/5/2019.

Bích Tuyền

Theo đó, các chính sách sau được thực hiện theo nguyên tắc dự toán đối với từng Bộ, cơ quan Trung ương, từng địa phương không thay đổi gồm:

- Chính sách đầu tư theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 (Chính sách đầu tư);

- Chính sách ưu đãi, hỗ trợ tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thôn sau khi sáp nhập (Chính sách hỗ trợ).

Trong đó:

- Đối với sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện chỉ thực hiện các Chính sách đầu tư và Chính sách hỗ trợ tại địa bàn huyện nghèo trước khi sáp nhập.

- Đối với sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập thôn chỉ thực hiện các Chính sách đầu tư và Chính sách hỗ trợ tại địa bàn xã, thôn khó khăn, đặc biệt khó khăn trước khi sáp nhập.

Nghị quyết 32/NQ-CP trước khi sửa đổi quy định:

-  Đơn vị hành chính cấp huyện, xã mới hình thành được áp dụng chính sách đặc thù cao nhất của một trong các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trước khi sắp xếp (đối với chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng, bộ, cơ quan ngang bộ).

- Đối với chính sách đặc thù liên quan đến đơn vị hành chính  thuộc thẩm quyền quyết định của UBTVQH thì UBND cấp tỉnh kiến nghị UBTVQH xem xét.


Nghị quyết 04/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 12/01/2021.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 739

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:25 | 13/04/2021 Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.
  • 16:35 | 12/04/2021 Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Doanh nghiệp.
  • 14:45 | 12/04/2021 Quyết Định 757/QĐ-BTC Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.
  • 11:30 | 12/04/2021 Thông tư 24/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.
  • 07:20 | 12/04/2021 Thông tư 02/2021/TT-BKHCN quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
  • 16:35 | 09/04/2021 Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.
  • 16:35 | 09/04/2021 Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông.
  • 13:32 | 08/04/2021 Thông tư 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.
  • 09:00 | 08/04/2021 Công văn 881/BHXH-CSXH về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã, Phó Trưởng Công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
  • 08:55 | 08/04/2021 Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn