Hướng dẫn phát hành tín phiếu Kho bạc

10/07/2012 11:31 AM

Tín phiếu kho bạc là loại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn đảm bảo các điều kiện: có kỳ hạn 13 tuần, 26 tuần hoặc 52 tuần; có mệnh giá 100.000 đồng hoặc các mệnh giá khác là bội số của 100.000 đồng. Bộ Tài chính quy định các kỳ hạn khác của tín phiếu nhưng không vượt quá 52 tuần.

Ms. Huyền Trang

Theo Thông tư liên tịch 106/2012/TTLT-BTC-NHNN được ban hành ngày 28/6/2012, tín phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử; Kho bạc Nhà nước (KBNN) thông báo cụ thể về hình thức tín phiếu trước mỗi đợt phát hành.

Việc phát hành tín phiếu kho bạc qua NHNN được tổ chức theo phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch NHNN và bán trực tiếp cho NHNN theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tín phiếu được phát hành thấp hơn mệnh giá và được thanh toán một lần bằng mệnh giá vào ngày tín phiếu đến hạn. Chủ thể phát hành tín phiếu là Bộ Tài chính hoặc Bộ Tài chính ủy quyền cho KBNN tổ chức phát hành.

Bên cạnh đó, việc tổ chức đấu thầu tín phiếu được thực hiện theo một trong hai hình thức: đấu thầu cạnh tranh lãi suất; đấu thầu kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Kết quả đấu thầu được xác định theo phương thức đấu thầu đơn giá hoặc đấu thầu đa giá. KBNN sẽ thông báo cụ thể hình thức đấu thầu, phương thức xác định kết quả đấu thầu trước khi tổ chức đấu thầu.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 14/8/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,942

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:20 | 19/06/2021 Nghị định 59/2021/NĐ-CP quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
  • 09:00 | 19/06/2021 Thông tư 60/2021/TT-BCA quy định trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.
  • 08:45 | 19/06/2021 Thông tư 59/2021/TT-BCA quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định137/2015/NĐ-CP
  • 07:38 | 19/06/2021 Quyết định 2995/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
  • 08:55 | 18/06/2021 Quyết định 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
  • 16:21 | 17/06/2021 Công văn 4870/BYT-BM-TE về việc đề phòng mang thai hộ vì mục đích thương mại và lựa chọn giới tính thai nhi
  • 15:34 | 17/06/2021 Công văn 3163/BCT-ĐTĐL năm 2021 về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3 do Bộ Công thương ban hành
  • 14:50 | 16/06/2021 Quyết định 705/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, được thay thế, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
  • 14:55 | 15/06/2021 Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.
  • 08:27 | 15/06/2021 Thông tư 58/2021/TT-BQP hướng dẫn thực hiện quy định về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn