Tài liệu tập huấn điểm mới Luật Quản lý thuế 2019 & Nghị định 126

10/12/2020 15:21 PM

Nhằm triển khai Luật Quản lý thuế 2019 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7692/TCHQ-TXNK đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

Tú Anh

- Thực hiện thống nhất theo quy định của Luật quản lý thuế 2019 từ ngày 01/7/2020 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP từ ngày 5/12/2020.

- Tổ chức tập huấn nội dung quy định cho cán bộ, công chức trong đơn vị và các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan về nội dung Luật quản lý thuế 2019 và Nghị định 126.

- Tổng cục Hải quan gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố tài liệu giới thiệu về điểm mới Luật quản lý thuế 2019, Nghị định 126/2020/NĐ-CP để các đơn vị tham khảo xây dựng tài liệu tập huấn.

- Trường hợp có vướng mắc phát sinh thì báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn thực hiện.

Nội dung tài liệu tập huấn được ban hành kèm theo Công văn 7692/TCHQ-TXNK ngày 07/12/2020.  

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,275

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:00 | 05/08/2022 Thông tư 48/2022/TT-BTC ngày 03/8/2022 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
  • 15:00 | 05/08/2022 Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL ngày 04/8/2022 hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin.
  • 16:00 | 04/08/2022 Thông tư 20/2022/TT-BGTVT ngày 29/7/2022 quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.
  • 07:45 | 04/08/2022 Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 sửa đổi nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT.
  • 11:00 | 03/08/2022 Thông tư 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025.
  • 07:15 | 03/08/2022 Nghị định 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
  • 15:50 | 02/08/2022 Quyết định 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.
  • 15:40 | 02/08/2022 Quyết định 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
  • 15:00 | 02/08/2022 Quyết định 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025.
  • 14:45 | 02/08/2022 Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 về Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn