Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Tài liệu tập huấn điểm mới Luật Quản lý thuế 2019 & Nghị định 126

10/12/2020 15:21 PM

Nhằm triển khai Luật Quản lý thuế 2019 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7692/TCHQ-TXNK đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

Tú Anh

- Thực hiện thống nhất theo quy định của Luật quản lý thuế 2019 từ ngày 01/7/2020 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP từ ngày 5/12/2020.

- Tổ chức tập huấn nội dung quy định cho cán bộ, công chức trong đơn vị và các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan về nội dung Luật quản lý thuế 2019 và Nghị định 126.

- Tổng cục Hải quan gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố tài liệu giới thiệu về điểm mới Luật quản lý thuế 2019, Nghị định 126/2020/NĐ-CP để các đơn vị tham khảo xây dựng tài liệu tập huấn.

- Trường hợp có vướng mắc phát sinh thì báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn thực hiện.

Nội dung tài liệu tập huấn được ban hành kèm theo Công văn 7692/TCHQ-TXNK ngày 07/12/2020.  

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,850

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT NGÀY 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn