Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Tăng cường quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng thủy điện nhỏ

11/11/2020 10:47 AM

Đây là nội dung trọng tâm của Công văn 9389/VPCP-CN do Văn phòng chính phủ ban hành về việc tăng cường thực hiện biện pháp quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng thủy điện nhỏ.

Thảo Trần

Theo đó, trả lời báo cáo và kiến nghị của Bộ Công Thương về tình hình sạt lở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 và các vấn đề thủy điện khu vực miền Trung, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

- Giao Bộ Công Thương hướng dẫn việc tăng cường biện pháp quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng các dự án thủy điện nhỏ trên phạm vi toàn quốc.

- Giao Bộ Tài Nguyên và Môi trường:

+ Chủ trì, phối hợp tổ chức nghiên cứu, đánh giá điều kiện khí hậu làm cơ sở rà soát kế hoạch phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế.

+ Nghiên cứu, xây dựng bản đồ tỷ lệ lớn về lũ quét và sạt lở đất; tăng cường dự báo bão, lũ; rà soát báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án thủy điện đã được phê duyệt,…

- Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Rà soát, hoàn thiện các quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện phương án trồng rừng.

+ Rà soát hiện trạng hệ thống hành lang thoát lũ phía hạ du các đập thủy lợi - thủy điện, bổ sung và hoàn chỉnh "Bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa trên lưu vực sông" theo Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018.

Xem chi tiết tại Công văn 9389/VPCP-CN ban hành ngày 09/11/2020.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 533

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:37 | 25/02/2021 Công văn 252/TTCP-C.IV ngày 19/2/2021 về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.
  • 08:18 | 25/02/2021 Quyết định 766/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/2/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1325/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Đề án Phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030.
  • 08:00 | 25/02/2021 Nghị định 12/2021/NĐ-CP ngày 24/2/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá.
  • 07:45 | 25/02/2021 Công văn 1485/BGTVT-VT ngày 24/2/2021 thống nhất thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) theo hướng dẫn của Thông tư 02/2021/TT-BGTVT; cách thức thực hiện việc kê khai giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hướng dẫn của Thông tư 233/2016/TT-BTC.
  • 07:39 | 25/02/2021 Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030.
  • 07:28 | 25/02/2021 Thông tư 21/2021/TT-BCA ngày 19/2/2021 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước độ Mật.
  • 14:26 | 24/02/2021 Thông tư 03/2021/TT-BGTVT ngày 08/2/2021 quy định về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.
  • 09:00 | 24/02/2021 Công văn 396/BHXH-TCKT ngày 23/02/2021 về chi trả lương hưu, trợ cấp BHX, BHTN hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
  • 15:30 | 23/02/2021 Thông tư 05/2021/TT-BCA ngày 14/01/2021 quy định về hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của lực lượng Công an nhân dân.
  • 14:00 | 23/02/2021 Thông tư 17/2021/TT-BCA quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có hiệu lực từ 22/3/2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn