Tăng cường quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng thủy điện nhỏ

11/11/2020 10:47 AM

Đây là nội dung trọng tâm của Công văn 9389/VPCP-CN do Văn phòng chính phủ ban hành về việc tăng cường thực hiện biện pháp quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng thủy điện nhỏ.

Thảo Trần

Theo đó, trả lời báo cáo và kiến nghị của Bộ Công Thương về tình hình sạt lở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 và các vấn đề thủy điện khu vực miền Trung, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

- Giao Bộ Công Thương hướng dẫn việc tăng cường biện pháp quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng các dự án thủy điện nhỏ trên phạm vi toàn quốc.

- Giao Bộ Tài Nguyên và Môi trường:

+ Chủ trì, phối hợp tổ chức nghiên cứu, đánh giá điều kiện khí hậu làm cơ sở rà soát kế hoạch phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế.

+ Nghiên cứu, xây dựng bản đồ tỷ lệ lớn về lũ quét và sạt lở đất; tăng cường dự báo bão, lũ; rà soát báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án thủy điện đã được phê duyệt,…

- Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Rà soát, hoàn thiện các quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện phương án trồng rừng.

+ Rà soát hiện trạng hệ thống hành lang thoát lũ phía hạ du các đập thủy lợi - thủy điện, bổ sung và hoàn chỉnh "Bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa trên lưu vực sông" theo Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018.

Xem chi tiết tại Công văn 9389/VPCP-CN ban hành ngày 09/11/2020.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,104

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 25/05/2022 Kết luận 35-KL/TW ngày 05/5/2022 về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở do Bộ Chính trị ban hành
  • 10:00 | 25/05/2022 Thông tư 23/2022/TT-BCA ngày 16/5/2022 quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
  • 17:00 | 24/05/2022 Quyết định 1341/QĐ-BYT ngày 24/5/2022 hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • 17:00 | 24/05/2022 Thông tư 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân hàng nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
  • 09:30 | 24/05/2022 Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/5/2022 quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
  • 09:00 | 24/05/2022 Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 hướng dẫn Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
  • 07:30 | 23/05/2022 Nghị định 30/2022/NĐ-CP ngày 19/5/2022 quy định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia
  • 07:00 | 23/05/2022 Nghị định 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
  • 07:30 | 21/05/2022 Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
  • 07:30 | 20/05/2022 Quyết định 1294/QĐ-BYT ngày 19/5/2022 về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn