Hợp nhất nội dung sửa đổi vào trong văn bản

14/04/2012 16:04 PM

Hợp nhất văn bản là việc đưa nội dung sửa đổi, bổ sung trong văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều của văn bản đã được ban hành trước đó vào văn bản được sửa đổi, bổ sung theo quy trình, kỹ thuật quy định tại Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật số 01/2012/UBTVQH13 ban hành ngày 22/3/2012.

Ms. Nhã Trúc

Đối với các văn bản được ban hành trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực, phải được hợp nhất và đăng trên Công báo điện tử và trang thông tin điện tử trong thời hạn 02 năm kể từ ngày 01/7/2012.

Đối với các bản ban hành từ ngày Pháp lệnh này có hiệu lực, thời gian hợp nhất văn bản được quy định như sau:
+ Văn bản của QH, UBTVQH, liên tịch giữa UBTVQH với cơ quan TW của tổ chức CT-XH thì chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản sửa đổi, bổ sung được công bố.
+ Văn bản của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, liên tịch giữa Chính phủ với cơ quan TW của tổ chức CT-XH thì chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản.
+ Văn bản của các cơ quan khác của Nhà nước thì chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký ban hành.

Việc hợp nhất văn bản phải đảm bảo không được làm thay đổi nội dung, hiệu lực văn bản được hợp nhất. Chỉ hợp nhất văn bản do cùng CQNN có thẩm quyền ban hành.

Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 01/7/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,496

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:30 | 16/08/2022 Công văn 3883/BGDĐT-GDĐH ngày 15/8/2022 về việc triển khai tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.
  • 15:00 | 15/08/2022 Nghị quyết 104/NQ-CP ngày 15/8/2022 về Lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2030.
  • 14:30 | 15/08/2022 Thông tư 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
  • 08:30 | 15/08/2022 Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 09/8/2022 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2022 trực tuyến với địa phương.
  • 17:00 | 13/08/2022 Nghị quyết 24/2022/UBTVQH15 tiếp tục hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
  • 14:00 | 12/08/2022 Thông tư 09/2022/TT-BTNMT ngày 26/07/2022 quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 10:00 | 12/08/2022 Thông tư 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 sửa đổi Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.
  • 09:30 | 12/08/2022 Quyết định 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.
  • 16:30 | 11/08/2022 Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 11/8/2022 về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 15:20 | 11/08/2022 Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn