Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Hợp nhất nội dung sửa đổi vào trong văn bản

14/04/2012 16:04 PM

Hợp nhất văn bản là việc đưa nội dung sửa đổi, bổ sung trong văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều của văn bản đã được ban hành trước đó vào văn bản được sửa đổi, bổ sung theo quy trình, kỹ thuật quy định tại Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật số 01/2012/UBTVQH13 ban hành ngày 22/3/2012.

Ms. Nhã Trúc

Đối với các văn bản được ban hành trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực, phải được hợp nhất và đăng trên Công báo điện tử và trang thông tin điện tử trong thời hạn 02 năm kể từ ngày 01/7/2012.

Đối với các bản ban hành từ ngày Pháp lệnh này có hiệu lực, thời gian hợp nhất văn bản được quy định như sau:
+ Văn bản của QH, UBTVQH, liên tịch giữa UBTVQH với cơ quan TW của tổ chức CT-XH thì chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản sửa đổi, bổ sung được công bố.
+ Văn bản của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, liên tịch giữa Chính phủ với cơ quan TW của tổ chức CT-XH thì chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản.
+ Văn bản của các cơ quan khác của Nhà nước thì chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký ban hành.

Việc hợp nhất văn bản phải đảm bảo không được làm thay đổi nội dung, hiệu lực văn bản được hợp nhất. Chỉ hợp nhất văn bản do cùng CQNN có thẩm quyền ban hành.

Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 01/7/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,198

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:15 | 28/11/2020 Thông tư 31/2020/TT-BTTTT ngày 30/10/2020 ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.
  • 09:30 | 28/11/2020 Công văn 3717/BHXH-CNTT ngày 25/11/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai ứng dụng VssID.
  • 09:00 | 28/11/2020 Thông tư 100/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí...
  • 16:50 | 27/11/2020 Nghị quyết 129/2020/QH14 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.
  • 16:35 | 27/11/2020 Nghị quyết 128/2020/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
  • 16:30 | 27/11/2020 Nghị quyết 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
  • 16:25 | 27/11/2020 Công văn 9895/VPCP-KGVX ngày 26/11/2020 về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
  • 16:20 | 27/11/2020 Nghị quyết 124/2020/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
  • 16:00 | 27/11/2020 Công văn 4415/BQP-TM ngày 25/11/2020 về việc triển khai thiết lập khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.
  • 15:36 | 27/11/2020 Thông tư 15/2020/TT-NHNN ngày 20/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn