Sắp ban hành Nghị định mới về tuyển dụng công chức, viên chức

11/01/2020 08:38 AM

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 24/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn các Luật, Bộ luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8. Cụ thể:

Lê Trang

- Trước ngày 15/03/2020, phải trình hoặc ban hành Nghị định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức.

- Trước ngày 15/04/2020, phải trình hoặc ban hành Nghị định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức.

Ngoài ra, đối với Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019, Chính phủ còn yêu cầu ban hành Nghị định hướng dẫn các nội dung khác như:

- Nghị định thay thế Nghị định 55/2012/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị định quy định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

- Nghị định quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

- Nghị định quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

- Nghị định quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện phần vốn góp nhà nước tại doanh nghiệp.

Xem chi tiết tại Quyết định 24/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 06/01/2020.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,303

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:51 | 27/09/2021 Nghị định 86/2021/NĐ-CP quy định công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.
  • 14:40 | 27/09/2021 Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử.
  • 09:05 | 27/09/2021 Thông tư 21/2021/TT-BGTVT mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
  • 13:50 | 25/09/2021 Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
  • 08:08 | 25/09/2021 Nghị quyết 02/2021/UBTVQH15 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.
  • 16:34 | 24/09/2021 Thông tư 75/2021/TT-BTC về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
  • 11:00 | 24/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.
  • 09:46 | 24/09/2021 Hướng dẫn 06-HD/BTCTW năm 2021 một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn