Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Điều kiện để VKS thụ lý khiếu nại trong hoạt động tư pháp

19/01/2019 09:19 AM

Ngày 03/12/2018, VKSNDTC ban hành Quyết định 546/QĐ-VKSTC về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực PL; kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tư pháp.

Trần Yến

Theo đó, VKS có thẩm quyền chỉ thụ lý giải quyết khiếu nại khi có đầy đủ các điều kiện sau:

- Khiếu nại được thực hiện bằng đơn kiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp:

+ Khiếu nại bằng đơn phải đầy đủ các thông tin ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ người khiếu nại và người, cơ quan bị khiếu nại; nôi dung, lý do khiếu nại; chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;

+ Khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận hướng dẫn người khiếu nại viết đơn hoặc ghi lại nội dung khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ vào văn bản.

- Khiếu nại trong thời hiệu quy định của pháp luật.

- Khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của VKS theo quy định của PL và Quyết định 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016.

- Người khiếu nại phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có quyền lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định, hành vi tố tụng, quyết định giải quyết khiếu nại mà mình khiếu nại.

- Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật và chưa có đơn rút khiếu nại của người khiếu nại.

Quyết định 546/QĐ-VKSTC có hiệu lực kể từ ngày ký.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,826

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:45 | 30/11/2020 Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 phê duyệt chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030.
  • 16:00 | 30/11/2020 Thông tư 09/2020/TT-BKHĐT ngày 27/11/2020 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.
  • 13:20 | 30/11/2020 Thông tư 92/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
  • 11:00 | 30/11/2020 Quyết định 34/2020/QĐ-TTg ngày 26/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam.
  • 13:15 | 28/11/2020 Thông tư 31/2020/TT-BTTTT ngày 30/10/2020 ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.
  • 09:30 | 28/11/2020 Công văn 3717/BHXH-CNTT ngày 25/11/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai ứng dụng VssID.
  • 09:00 | 28/11/2020 Thông tư 100/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí...
  • 16:50 | 27/11/2020 Nghị quyết 129/2020/QH14 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.
  • 16:35 | 27/11/2020 Nghị quyết 128/2020/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
  • 16:30 | 27/11/2020 Nghị quyết 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn