Điều kiện để VKS thụ lý khiếu nại trong hoạt động tư pháp

19/01/2019 09:19 AM

Ngày 03/12/2018, VKSNDTC ban hành Quyết định 546/QĐ-VKSTC về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực PL; kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tư pháp.

Trần Yến

Theo đó, VKS có thẩm quyền chỉ thụ lý giải quyết khiếu nại khi có đầy đủ các điều kiện sau:

- Khiếu nại được thực hiện bằng đơn kiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp:

+ Khiếu nại bằng đơn phải đầy đủ các thông tin ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ người khiếu nại và người, cơ quan bị khiếu nại; nôi dung, lý do khiếu nại; chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;

+ Khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận hướng dẫn người khiếu nại viết đơn hoặc ghi lại nội dung khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ vào văn bản.

- Khiếu nại trong thời hiệu quy định của pháp luật.

- Khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của VKS theo quy định của PL và Quyết định 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016.

- Người khiếu nại phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có quyền lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định, hành vi tố tụng, quyết định giải quyết khiếu nại mà mình khiếu nại.

- Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật và chưa có đơn rút khiếu nại của người khiếu nại.

Quyết định 546/QĐ-VKSTC có hiệu lực kể từ ngày ký.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,951

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:00 | 27/11/2021 Nghị quyết 39/2021/QH15 về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025.
  • 09:30 | 27/11/2021 Nghị quyết 31/2021/QH15 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025
  • 09:00 | 27/11/2021 Nghị quyết 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 về tổ chức phiên tòa trực tuyến.
  • 17:00 | 26/11/2021 Quyết định 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội.
  • 11:00 | 25/11/2021 Công văn 5529/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2021 xử lý vướng mắc Nghị định 18/2021/NĐ-CP hướng dẫn về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
  • 09:00 | 25/11/2021 Quyết định 1652/QĐ-TCT ngày 23/11/2021 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 917/QĐ-BTC ngày 29/4/2021 thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
  • 17:30 | 24/11/2021 Từ 01/01/2022, Thông tư 103/2021/TT-BTC hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu có hiệu lực thi hành.
  • 17:00 | 24/11/2021 Thông tư 102/2021/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam có hiệu lực từ 01/01/2022.
  • 08:00 | 23/11/2021 Quyết định 401/QĐ-VKSTC ngày 17/11/2021 về Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân.
  • 10:00 | 22/11/2021 Quyết định 396/QĐ-VKSTC ngày 16/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định việc thăm hỏi ốm đau, viếng đám tang, tổ chức lễ tang.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn