Mục tiêu phát triển nông nghiệp đến 2030

04/02/2012 13:41 PM

Sử dụng các giải pháp như mở rộng giao thông nông thôn, phát triển hạ tầng nông - lâm nghiệp, đổi mới hình thức sản xuất, nâng cao hợp tác và xúc tiến thương mại… Thủ tướng Chính phủ vừa cụ thể hóa kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 tại Quyết định 124/QĐ-TTg ngày 02/02/2012.

Ms. Duyên

Theo đó, các chỉ tiêu cần đạt được trong giai đoạn 2011-2020 để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, sử dụng KH-CN, tăng khả năng cạnh tranh, như sau:
- Cơ cấu ngành nông - lâm - thủy sản: nông nghiệp: 64.7 % (tầm nhìn 2030 là 55%); lâm nghiệp: 2% (tầm nhìn 2030 là 1.5%); thủy sản: 33.3% (tầm nhìn 2030 là 43.5%);
- Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của ngành nông - lâm - thủy sản: 3.5 - 4% (tầm nhìn 2030 là 3 – 3.2%);
- Kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản: 40 tỷ USD (tầm nhìn 2030 là 60 tỷ USD).

Về quy hoạch sử dụng đất, lúa vẫn là cây lương thực chủ đạo với quỹ đất ổn định từ năm 2020 là 3.182 triệu ha. Tiếp đó là ngô với 1.44 triệu ha, sắn là 450 ngàn ha. Diện tích phân bổ cho các loại cây trồng khác: mía 300 ngàn ha, chè 140 ngàn ha, cà phê 500 ngàn ha, cao su 800 ngàn ha…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,968

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 12:20 | 13/12/2019 Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 09/12/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 50/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ 10/01/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Thư viện số 46/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:00 | 12/12/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn