33 biểu mẫu mới dùng trong giải quyết việc dân sự

06/09/2018 09:57 AM

Ngày 09/8/2018, HĐTP TANDTC ban hành Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP về biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự.

Hồng Phương

Theo đó, ban hành 33 biểu mẫu mới dùng trong lĩnh vực này, đơn cử như:

- Mẫu số 01-VDS: Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự;

- Mẫu số 02-VDS: Đơn rút yêu cầu giải quyết việc dân sự;

- Mẫu số 03-VDS: Giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự;

- Mẫu số 04-VDS: Thông báo, sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự;

- Mẫu số 05- VDS: Thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự;

- Mẫu số 31-VDS: Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự;

- Mẫu số 32-VDS: Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án…

Ngoài ra, Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP (có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2018) cũng bãi bỏ các Biểu mẫu số 92; 93 ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,326

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 14/10/2021 Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 07:30 | 13/10/2021 Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".
  • 16:00 | 11/10/2021 Quyết định 30/2021/QĐ-TTg ngày 10/10/2021 về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022.
  • 07:00 | 09/10/2021 Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ 01/01/2022.
  • 17:00 | 08/10/2021 Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.
  • 16:00 | 08/10/2021 Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT quy định chi tiết về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu có hiệu lực từ 01/3/2022.
  • 14:00 | 08/10/2021 Quyết định 29/2021/QĐ-TTg ngày 06/10/2021 quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt.
  • 08:00 | 08/10/2021 Quyết định 1776/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2021 quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
  • 07:30 | 07/10/2021 Công văn 3138/BHXH-CSXH ngày 06/10/2021 về xác định đối tượng hưởng hỗ trợ BHTN theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021.
  • 07:50 | 05/10/2021 Quyết định 1921/QĐ-BTC ngày 30/9/2021 bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu tại Danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn