Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quốc phòng 2018

13/08/2018 14:40 PM

Ngày 08/8/2018, Thủ tướng ban hành Quyết định 987/QĐ-TTg về kế hoạch thi hành triển khai Luật Quốc phòng 2018. Theo đó:

Kim Hằng

- Trong tháng 8/2018 các Bộ, ngành, địa phương  rà soát văn bản pháp luật về quốc phòng, các văn bản liên quan để tổng hợp, bổ sung, thay thế, ban hành mới các văn bản phù hợp với Luật.

- Xây dựng văn bản thi hành pháp luật:

+ Các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng, trình Chính phủ ban hành các nghị định về thi hành luật và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Đề án triển khai thực hiện Luật.

+ Các bộ, ngành và địa phương sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản phù hợp với Luật và các Nghị định của Chính phủ.

- Tuyên truyền, phổ biến từng đối tượng nhằm nâng cao trách nhiệm xây dựng nền quốc phòng toàn dân và tập huấn Luật cho cán bộ để nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, triển khai thi hành Luật.

+ Bộ Quốc phòng chủ trì và phối hợp với tổ chức có liên quan thực hiện kế hoạch này trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Quyết định 987/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,375

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:40 | 21/10/2021 Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH14 ngày 19/10/2021 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.
  • 17:00 | 20/10/2021 Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
  • 16:15 | 19/10/2021 Công văn 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.
  • 13:15 | 19/10/2021 Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ ngày 10/12/2021.
  • 08:00 | 19/10/2021 Từ ngày 01/01/2022, Thông tư 88/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực thi hành.
  • 16:00 | 18/10/2021 Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP quy định quan hệ phối hợp trong việc thực hiện trình tự, thủ tục hoãn, miễn chấp hành án phạt tù có hiệu lực từ 01/10/2021.
  • 18:00 | 16/10/2021 Thông tư 89/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
  • 16:00 | 15/10/2021 Công văn 8688/BYT-DP ngày 14/10/2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi.
  • 11:00 | 14/10/2021 Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 07:30 | 13/10/2021 Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn