Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

05 thủ tục mới về BHXH, BHYT theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

04/08/2018 08:32 AM

BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định 772/QĐ-BHXH công bố TTHC thay thế trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Bích Tuyền

Theo đó, công bố 05 TTHC mới sau đây để đáp ứng những thay đổi về chính sách được quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH :

- Thủ tục Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ- BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Thủ tục này sẽ thay thế cho 04 thủ tục cũ:

+ Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến

+ Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng

+ Truy thu BHXH, BHYT, BHTN

+ Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc.

- Thủ tục Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH – thay thế cho thủ tục Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện.

- Thủ tục Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.

- Thủ tục Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình , người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng.

- Thủ tục Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT.

Xem nội dung cụ thể của từng thủ tục tại Quyết định 772/QĐ-BHXH ngày 15/6/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 16,986

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:00 | 16/01/2021 Nghị quyết 195/NQ-CP ngày 31/12/2020 Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2020.
  • 09:00 | 16/01/2021 Thông tư 111/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị ĐVSNCL, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi ĐVSNCL thành công ty cổ phần.
  • 08:40 | 16/01/2021 Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
  • 08:35 | 16/01/2021 Quy chế 01/QCPH-VPCP-TANDTC ngày 13/01/2021 phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và TANDTC trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, TA điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cải cách TTHC.
  • 08:30 | 16/01/2021 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ.
  • 08:10 | 16/01/2021 Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán.
  • 17:00 | 15/01/2021 Hướng dẫn 13/HD-VKSTC ngày 15/01/2021 công tác Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra và Kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2021.
  • 16:45 | 15/01/2021 Hướng dẫn 08/HD-VKSTC ngày 12/01/2021 công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021.
  • 14:00 | 15/01/2021 Quyết định 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021.
  • 07:10 | 15/01/2021 Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn