19 biểu mẫu mới dùng trong lĩnh vực hóa chất

30/12/2017 10:45 AM

Ngày 28/12/2017, Bộ Công thương ban hành Thông tư 32/2017/TT-BCT hướng dẫn Luật hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017.

Hoài Thương

Theo đó, 19 biểu mẫu sử dụng trong hoạt động lĩnh vực hóa chất đã được ban hành; cụ thể:

- 07 biểu mẫu đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh GCN đủ điều kiện SX-KD hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; Giấy phép SX-KD hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

- 04 biểu mẫu đề nghị cấp, gia hạn, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp.

- 05 biểu mẫu sử dụng trong quá trình lập hồ sơ đề nghị và thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.

- Mẫu Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc.

- 02 biểu mẫu Báo cáo trong hoạt động hóa chất.

Thông tư 32/2017/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,774

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:05 | 20/05/2019 Quyết định 192/QĐ-VKSTC ngày 15/5/2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân.
  • 09:40 | 20/05/2019 Từ 05/7/2019, Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản có hiệu lực thi hành.
  • 22:10 | 17/05/2019 Thông tư 27/2019/TT-BTC ngày 14/5/2019 sửa đổi Thông tư 246/2016/TT-BTC về phí kiểm tra, đánh giá, cấp GCN quốc tế về an ninh tàu biển và Thông tư 247/2016/TT-BTC về phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay.
  • 17:00 | 17/05/2019 Quyết định 636/QĐ-LĐTBXH ngày 05/05/2019 về công bố TTHC lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
  • 07:45 | 17/05/2019 Công văn 1572/BHXH-VP ngày 14/5/2019 về việc quản lý lưu trữ, sử dụng văn bản điện tử theo Thông tư 01/2019/TT-BNV.
  • 07:40 | 17/05/2019 Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 về ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.
  • 14:00 | 16/05/2019 Nghị định 41/2019/NĐ-CP về quy hoạch phát triển và ứng dụng năng lực nguyên tử có hiệu lực từ 15/5/2019.
  • 10:40 | 16/05/2019 Quyết định 193/QĐ-VKSTC ngày 16/5/2019 ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương.
  • 10:35 | 16/05/2019 Từ 28/6/2019, Thông tư 01/2019/TT-VKSTC quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân có hiệu lực thi hành.
  • 11:30 | 15/05/2019 Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực từ 01/7/2019.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn