Mức chi thực hiện số hóa chương trình giáo dục nghề nghiệp

23/12/2017 09:45 AM

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 103/2017/TT-BTC về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm – An toàn lao động giai đoạn 2016 – 2020.

Thanh Trúc

Theo đó, để thực hiện dự án số hóa các chương trình, giáo trình, bài giảng điện tử… cần chi mức kinh phí sau:

- Lựa chọn nội dung, xác định mục tiêu, thông số kỹ thuật để số hóa, mô phỏng bài giảng: 500.000 đồng/nội dung;

- Thẩm định bằng văn bản bài giảng số hóa, mô phỏng, sản phẩm hoàn thiện: 500.000 đồng/ý kiến;

- Xây dựng đề cương, nội dung, kịch bản bài giảng điện tử phù hợp với số hóa, mô phỏng, thực hiện bài giảng: 10.000.000 đồng/01 bài giảng;

- Xây dựng video bài giảng mẫu thời lượng dưới 30 phút: 30.000.000 đồng/01 video, những video trên 30 phút, mỗi phút vượt tính thêm 500.000 đồng;

- Xây dựng thí nghiệp ảo hoặc mô phỏng bài giảng: tối đa 20.000.000 đồng/01 bài giảng;

- Mua sắm nguyên vật liệu, dụng cụ thực hành, thực tập, phục vụ cho bài giảng: tối đa 20.000.000 đồng/01 bài giảng.

Thông tư 103/2017/TT-BTC có hiệu lực từ 01/12/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,946

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:00 | 05/08/2021 Thông tư 60/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 89/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá
  • 07:15 | 05/08/2021 Quyết định 2551/QĐ-BGDĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
  • 11:22 | 04/08/2021 Nghị quyết 30/2021/QH15 của Quốc hội về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.
  • 10:40 | 04/08/2021 Thông tư 11/2021/TT-NHNN phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
  • 09:23 | 04/08/2021 Công văn 6288/BYT-MT giảm thời gian cách ly tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin COVID-19.
  • 08:16 | 04/08/2021 Thông tư 63/2021/TT-BTC quản lý kinh phí chi thường xuyên trong quá trình thẩm định hồ sơ vụ việc cạnh tranh.
  • 07:47 | 04/08/2021 Thông tư 06/2021/TT-BKHCN hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030
  • 16:23 | 03/08/2021 Thông tư 08/2021/TT-BXD về việc hướng dẫn phương thức xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc.
  • 09:51 | 03/08/2021 Thông tư 65/2021/TT-BTC về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công.
  • 08:49 | 03/08/2021 Thông tư 64/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý ngân sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn