Bổ sung chuẩn dữ liệu quản lý chi phí khám, chữa bệnh BHYT

23/09/2017 10:23 AM

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 4210/QĐ-BYT về quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Tài Giỏi

Cụ thể, ban hành 9 Bảng các quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra; trong đó bổ sung “Bảng 9: Danh mục mã gói thầu và mã nhóm thầu của thuốc” so với quy định tại Quyết định 2286/QĐ-BYT ngày 02/6/2017.

Đồng thời, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Gửi  dữ liệu điện tử về địa chỉ: http://congdulieuyte.vn và http://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn từ ngày 31/10/2017 theo thông tin tại :

+ Bảng 1: Chỉ tiêu tổng hợp khám bệnh, chữa bệnh BHYT;

+ Bảng 2: Chỉ tiêu chi tiết thuốc thanh toán BHYT;

+ Bảng 3: Chỉ tiêu chi tiết dịch vụ kỹ thuật và vật tư thanh toán BHYT.

- Đối với Bảng 4, Bảng 5 thì cơ sở khám chữa bệnh chuyển dữ liệu điện tử từ ngày 01/4/2018.

Xem thêm chi tiết tại Quyết định 4210/QĐ-BYT (có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2017).

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,164

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:25 | 16/11/2019 Thông tư 19/2019/TT-NHNN ngày 05/11/2019 quy định mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.
  • 09:25 | 16/11/2019 Từ 16/12/2019, Thông tư 17/2019/TT-NHNN hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng có hiệu lực thi hành.
  • 14:55 | 15/11/2019 Thông tư 27/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu.
  • 10:50 | 15/11/2019 Quyết định 33/2019/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 sửa đổi Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2).
  • 10:25 | 15/11/2019 Nghị định 86/2019/NĐ-CP quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiệu lực thi hành từ 15/01/2019.
  • 09:45 | 15/11/2019 Thông tư 25/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 22/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020.
  • 08:20 | 15/11/2019 Quyết định 1616/QĐ-TTg ngày 13/11/2019 về tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam.
  • 11:45 | 14/11/2019 Nghị quyết 99/NQ-CP ngày 13/11/2019 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2019.
  • 11:45 | 14/11/2019 Từ 11/11/2019, Nghị định 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt có hiệu lực thi hành.
  • 11:13 | 14/11/2019 Quyết định 3263/QĐ-BKHCN ngày 06/11/2019 ban hành Quy chế tổ chức xét chọn, vinh danh "Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu".

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn