Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Bổ sung chuẩn dữ liệu quản lý chi phí khám, chữa bệnh BHYT

23/09/2017 10:23 AM

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 4210/QĐ-BYT về quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Tài Giỏi

Cụ thể, ban hành 9 Bảng các quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra; trong đó bổ sung “Bảng 9: Danh mục mã gói thầu và mã nhóm thầu của thuốc” so với quy định tại Quyết định 2286/QĐ-BYT ngày 02/6/2017.

Đồng thời, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Gửi  dữ liệu điện tử về địa chỉ: http://congdulieuyte.vn và http://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn từ ngày 31/10/2017 theo thông tin tại :

+ Bảng 1: Chỉ tiêu tổng hợp khám bệnh, chữa bệnh BHYT;

+ Bảng 2: Chỉ tiêu chi tiết thuốc thanh toán BHYT;

+ Bảng 3: Chỉ tiêu chi tiết dịch vụ kỹ thuật và vật tư thanh toán BHYT.

- Đối với Bảng 4, Bảng 5 thì cơ sở khám chữa bệnh chuyển dữ liệu điện tử từ ngày 01/4/2018.

Xem thêm chi tiết tại Quyết định 4210/QĐ-BYT (có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2017).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,365

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:00 | 22/10/2020 Quyết định 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Quyết định 15/2020/QĐ- quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 09:00 | 22/10/2020 Ngày 19/10/2020, Chỉnh phủ ban hành Nghị định 128/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.
  • 20:00 | 21/10/2020 Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ 05/12/2020.
  • 16:00 | 21/10/2020 Nghị quyết 154/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 09:45 | 21/10/2020 Thông tư 27/2020/TT-BCT quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường có hiệu lực từ ngày 01/12/2020.
  • 16:45 | 20/10/2020 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
  • 16:00 | 20/10/2020 Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT ngày 19/10/2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  • 15:40 | 20/10/2020 Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.
  • 15:30 | 20/10/2020 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
  • 08:45 | 19/10/2020 Công điện 1640/CĐ-BCĐ ngày 15/10/2020 tăng cường quản lý người nhập cảnh trong các khu cách ly tập trung.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn