Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Quy định về thành phần hồ sơ vụ tai nạn lao động hàng hải

27/06/2017 16:14 PM

Ngày 15/5/2017, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải.

Võ Thương

Theo đó, quy định hồ sơ của một vụ tai nạn lao động hàng hải gồm các thành phần sau:

- Biên bản khám nghiệm hiện trường (nếu có);

- Sơ đồ và ảnh hiện trường, ảnh nạn nhân;

- Bản sao Biên bản khám nghiệm tử thi hoặc khám nghiệm thương tích (trừ trường hợp mất tích theo tuyên bố của Tòa án);

- Bản sao Biên bản giám định kỹ thuật, pháp y và kết luận giám định tư pháp (nếu có);

- Biên bản lấy lời khai của nạn nhân (theo mẫu Phụ lục V), người biết sự việc hoặc người có liên quan đến vụ tai nạn lao động;

- Biên bản điều tra tai nạn lao động hàng hải và Biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra;

- Giấy chứng thương và giấy ra viện của cơ sở y tế được điều trị (nếu có);

- Bản sao có chứng thực các giấy tờ nêu ở các điểm a, b, d, đ, e khoản 1 Điều 10 nếu tai nạn lao động hàng hải xảy ra ngoài lãnh thổ VN (nếu có).

Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,063

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT NGÀY 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn