Giảm số buổi sinh hoạt của chi hội Người cao tuổi trong năm

28/03/2017 14:26 PM

Đây là nội dung được nêu ra tại Quyết định 972/QĐ-BNV Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Người cao tuổi Việt Nam được Bộ Nôi vụ ban hành ngày 24/3/2017.

Ngọc Anh

Theo đó, việc định kỳ tổ chức sinh hoạt của chi hội, tổ hội Người cao tuổi giảm xuống còn ít nhất 6 (sáu) tháng 1 (một) lần thay vì 3 (ba) tháng 1 (một) lần như trước đây.

Các chi hội có chi hội trưởng, chi hội phó; tổ hội có tổ hội trưởng, tổ hội phó do hội viên bầu ra theo nhiệm kỳ của Hội Người cao tuổi cơ sở.

Chi hội, tổ hội Người cao tuổi có nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, phát triển hội viên; phổ biến, tổ chức thực hiện Điều lệ Hội, nghị quyết, quyết định của Hội; quản lý hội viên, thu và quản lý sử dụng hội phí, quỹ hội;

- Tổ chức thực hiện chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi theo các nghị quyết, chương trình hoạt động của Ban chấp hành Hội cơ sở, theo Luật Người cao tuổi;

- Tham gia xây dựng hệ thống cơ sở Hội vững mạnh;

- Báo cáo Hội cơ sở về tổ chức và hoạt động của chi hội, tổ hội.

Quyết định 972/QĐ-BNV có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chia sẻ bài viết lên facebook 817

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:30 | 14/09/2019 Nghị quyết 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2019.
  • 15:30 | 13/09/2019 Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.
  • 15:20 | 13/09/2019 Quyết định 293/QĐ-CA ngày 09/9/2019 về việc công bố án lệ.
  • 14:40 | 13/09/2019 Từ 12/10/2019, Thông tư 11/2019/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non có hiệu lực thi hành.
  • 14:40 | 13/09/2019 Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non có hiệu lực thi hành từ 12/10/2019.
  • 08:15 | 13/09/2019 Quyết định 1172/QĐ-TTg ngày 11/9/2019 phê duyệt Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.
  • 08:10 | 12/09/2019 Từ ngày 24/10/2019, Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hiệu lực thi hành.
  • 15:53 | 11/09/2019 Ngày 29/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị 01/CT-BTC tăng cường công tác thu ngân sách năm 2019.
  • 15:50 | 11/09/2019 Thông tư 09/2019/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch có hiệu lực từ 25/10/2019.
  • 13:35 | 11/09/2019 Quyết định 27/2019/QĐ-TTg ngày 09/9/2019 về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn