Có thể tiếp cận bí mật cá nhân, riêng tư của người khác

03/02/2017 07:56 AM

Đây là nội dung quan trọng được đề cập tại Luật tiếp cận thông tin 2016 đã được quốc hội thông qua ngày 06/4/2016.

Xuân Ngọc

Theo đó, Luật này quy định công dân được tiếp cận những thông tin sau nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định:

- Những thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh nếu được chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý.

- Những thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân nếu được người đó đồng ý.

- Những thông tin liên quan đến bí mật gia đình nếu được các thành viên gia đình đồng ý.

- Người đứng đầu cơ quan nhà nước có thể quyết định việc cung cấp những thông tin trên trong trường hợp cần thiết vì lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng mà không cần có sự đồng ý theo quy định.

- Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được cung cấp theo yêu cầu với những trình tự, thủ tục do Luật này quy định.

Luật tiếp cận thông tin 2016 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,281

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:30 | 23/09/2019 Thông tư 17/2019/TT-BCT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, liên tịch ban hành có hiệu lực từ 05/11/2019.
  • 08:40 | 21/09/2019 Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
  • 17:00 | 20/09/2019 Quyết định 03/2019/QĐ-KTNN ngày 16/9/2019 quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán.
  • 07:40 | 20/09/2019 Từ 21/10/2019, Thông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực thi hành.
  • 14:40 | 19/09/2019 Công văn 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử.
  • 08:55 | 19/09/2019 Từ 01/11/2019, Thông tư 22/2019/TT-BYT quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần có hiệu lực thi hành.
  • 08:20 | 19/09/2019 Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng Phụ gia thực phẩm có hiệu lực từ 16/10/2019.
  • 15:30 | 18/09/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4201/BGDĐT-PC ngày 17/9/2019 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế
  • 13:30 | 18/09/2019 Thông tư 36/2019/TT-BGTVT ngày 12/9/2019 sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.
  • 17:05 | 17/09/2019 Từ 01/01/2020, Thông tư 63/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn