Nội dung chính trong kháng nghị hàng hải đối với tàu thuyền

Ngày 28/10/2016, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 30/2016/TT-BGTVT quy định trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải.

Ngọc Anh
Ngọc Anh

Theo đó, kháng nghị hàng hải đối với tàu thuyền gồm một số nội dung chính sau đây:

- Họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, số, ngày cấp, nơi cấp của CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của thuyền trưởng.

- Thông tin về tàu thuyền gồm: tên tàu thuyền, cảng (nơi) đăng ký, số đăng ký, cảng đến (cảng rời, cảng trung chuyển), tổng dung tích, quốc tịch, số IMO (nếu có).

- Số lượng, chủng loại, đặc điểm đóng gói (rời/đóng bao) của hàng hóa trên tàu thuyền (nếu có).

- Thời gian, vị trí, điều kiện thời tiết, mô tả diễn biến khi xảy ra tai nạn, sự cố (TNSC).

- Những tổn thất do tai nạn hoặc nghi ngờ có tổn thất do TNSC gây ra (nếu có).

- Những biện pháp đã áp dụng để khắc phục hoàn cảnh TNSC và hạn chế tổn thất do TNSC gây ra (nếu có).

- Những thông tin khác có liên quan đến TNSC (nếu có).

- Danh sách liệt kê các tài liệu kèm theo như quy định tại Điều 5 của Thông tư 30/2016/TT-BGTVT (bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017).

841

Xem nhiều nhất

Bình luận
*
*
*
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận

 

Tin mới
Các tin khác